<Fair City Amsterdam> Persbericht ADM 07-02-2018

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Thu Feb 8 08:17:07 CET 2018


JOEHOEEEE!!!!!!! too!
En nu de Gemeentelijke bezinning nog! Aan het werk!
En in de zijlijn: ook leuk dat er een feest in Paradiso komt, die tent 
leek de laatste jaren steeds verder van zijn roots af te drijven ...
Lieve Groet aan allen vanuit Bruksel alweer,
p+2D!

On 2018-02-07 23:05, Bart Klaar wrote:
> JOEHOEEEE!!!!!!!
> wat goed, lieve mensen.
> wat een geweldig nieuws.....
> bart
> 
> 2018-02-07 22:45 GMT+01:00 H. Schoolmeesters
> <hschoolmeesters at gmail.com>:
> 
>> Beste mensen,
>> 
>> Bijgaand sturen we je een persbericht toe van de culturele vrijhaven
>> ADM.
>> De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente niet tot
>> ontruiming van het terrein over mag gaan totdat er in het door het
>> ADM aangevraagde Hoger Beroep besloten is.
>> 
>> Hiermee krijgt de gemeente Amsterdam een tweede kans om zich meer
>> gefundeerd op de toekomst van het terrein te oriënteren. Met name
>> over de vraag wat de gemeente in financieel opzicht verliest als ze
>> het terrein niet zelf verwerft en hoe dat de huidige plannen voor
>> Havenstad en eventuele andere stedelijke ontwikkelingen benadeeld.
>> 
>> Het ADM viert deze tussenzege met een groots feest in Paradiso op 28
>> februari a.s.
>> 
>> Groet van
>> Hay Schoolmeesters
>> 
>> ====================
>> Stichting ADM Leeft
>> Hornweg 6
>> 1045 AR Amsterdam
>> e office at adm.amsterdam
>> e www.adm.amsterdam [1]
>> ====================
>> 
>> Aukje Polder (06 454 159 08)
>> Hay Schoolmeesters (06 164 858 44)
>> 
>> _______________________________________________
>> faircityamsterdam mailing list
>> faircityamsterdam at listcultures.org
>> 
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
>> [2]
> 
> --
> 
> Buro Spelen
> 
> Bart Stuart en Klaar van der Lippe
> +31(0)6 36188407

> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list