<Fair City Amsterdam> Rebel Cities in Paradiso , Dinsdag 20 februari

abraham vega ABRAHAMSASH at hotmail.com
Sun Feb 11 21:57:54 CET 2018


Beste allemaal,


Ik wil meedoen maar ik ben helemaal blut,kan ik toch aan mee doen?


Groeten,

Abraham


________________________________
Van: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> namens Jo van der Spek <jo at xs4all.nl>
Verzonden: zondag 11 februari 2018 12:23
Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: <Fair City Amsterdam> Rebel Cities in Paradiso , Dinsdag 20 februari


Hallo allemaal,

Hierbij een speciale uitnodiging aan Fair City mensen om mee te doen aan de Rebel Cities Conferentie en Workshops, op dinsdag 20 febr. In de middag zijn er 3 paralle workshops en daarvoor moet je je snel opgeven, want er zijn maar 100 plaatsen. In de bijlagen info over de workshops:

Ontwerp de Havenstad van 2050,

Een Statuut voor de Rebubliek en

Fearless Cities International (volgt later nog).

De organisatie is in handen van Menno Grootveld, Jo van der Spek, Emilie Randoe, Patrick van Ginkel en Frans Bieckmann.

Rebel Cities

Conferentie in Paradiso, Dinsdag 20 februari.

Zaal open 19.30

Entree 7,50

[Poster Paradisomuur.jpg]

Roofkapitalisme maakt onze steden kapot. Het geld regeert en de politiek kijkt toe. Over de hele wereld staan mensen op om de stad terug te veroveren en een heuse collectieve ruimte te creëren. Hoe ziet de stad eruit als we de oude politiek en de macht van het kapitaal achter ons laten en ons hart laten spreken?

“It is a right to change ourselves by changing the city more after our heart’s desire.”  Citaat uit het boek Rebel Cities, David HarveyWe verzamelen rond de rebelse maquette van het westelijk havengebied waarmee we de ontwerp principes van de stad tastbaar maken.  De grote zaal van Paradiso vormt het decor voor een openbaar stadsonderhoud  waarin we hardop dromen over de stad als Gesamtkunstwerk, waarvoor iedere bezoeker bouwstenen kan aandragen.

We putten inspiratie uit rebelse steden als Barcelona, Napoli en Beograd.

Zodat we ter plekke komen tot een statuut voor de republiek Amsterdam, een eigenzinnige, gastvrije, inspirerende, en open stad voor en van ons allemaal.

Ruimte voor een stad naar ons hart!

Facebook Rebel City Event<https://www.facebook.com/RebelCityAmsterdam/?hc_ref=ARSloiw57tjzQ75jMxcm-WWpDJFBgzspGc-INQF7vpsNatOMzlvZfkHeejh2BwNqfVE>

Website: rebelcity.eu<http://rebelcity.eu/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180211/8b36a681/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 23029 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180211/8b36a681/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list