<Fair City Amsterdam> Notulen 13 februari 2018

Myriam Corzilius MYRIAMCORZILIUS at live.nl
Tue Feb 27 17:53:21 CET 2018


Notulen 13 februari 2018- NOTULEN FAIR CITY-vergadering in de Open Coöp
 En Agenda

Aanwezig: Menno, Bart, Klaar, Fons, Jo, Abraham, Boudewijn, Dingeman, Patrick Jaap (vanaf 21.00u) ,Myriam ( notulen)
Afmeldingen voor vergadering van 27 feb zijn: Bart, Boudewijn, Jaap,
-Jaap :mededeling is met activisten uit Oud West een Fair City tekst aan het maken over de gentrificatie in Oud West.=teskt is bijna af


 1. Bespreken-goedkeuren notulen 25 januari

-we gaan op zelfde voet door we bespreken vooral de komende acties van Faircity te weten

- 20 feb -Rebel Cities Paradiso is geweest- ; organisatie vanuit  Menno en Patrick er was een workshop Havenstad , maquette gebouwd ; sávonds internationale gasten netwerk meeting ( Lorenzo Machillo en Skype met IJsland ) – en optreden jongens bandje en Amsterdamse zaken -  Menno gaan verslag doen tijdens deze vergadering.

En beantwoorde de vraag ; wat is de volgende stap.

In Paradiso is door publiek aangedragen  dat om een meer gedifferentieerde goep mensen te bereiken, alle burgers die mee willen schrijven aan het nieuwe statuten-grondwet van Amsterdam ;de volgende bijeenkomst-, niet in centrum A;dam maar elders in de stad plaatst te laten vinden.bv, Noord of Zuid-Oost.-of Nieuw West

2. Aanstaande acties faircity

-zondag 11 maart verkiezingsdebat Tolhuistuin organisatie Faircity Dingeman en Fons en Boudewijn-Jaap : Doel is dat er concrete toezeggingen worden gedaan door de politiek om na de verkiezingen de differentiatie in woning beleid te bevorderen en om de gentrificatie te beperken.. Het verkiezingsdebat in tolhuistuin.; Amsterdam betaalbaar wonen voor iedereen, zie bijgevoegde posters voor de, gasten en sprekers en acties (met fietstocht vooraf-myriam-Fons)
Boudewijn en Fons doen =spreken veel betrokken partijen in Amsterdam en Den haag rond de de stand van zaken in Amsterdam bij diverse beslissingen en verkoop en verkwanseling van sociale Volkshuisvesting;

zoals recentelijk bv de aangekondigde Sloop van de Noordlaan weg ten gunst van weer de bouw van duurdere appartementen. (er woren foto’s verzameld van oud Noord)

 1. - Wat is de rol van Faircity in het woondebat Rebel%20Cities%20dinsdag%2020%20februari%20Paradiso?
 2. Dingeman In hoeverre kan Amsterdam een voorbeeldfunctie krijgen hebben binnen de nieuwe ontwikkelingen ronde cooperatieve rechtvormen zoals bij Duijvenstein kan worden uitgevoerd. Er zijn al diverse stedelijke experimenten gaande in Zeeburg , Indische buurt en de Havenstraat.er zijn  3 tenders uitgeschreven .
 3. Hoe breken we door de bestaande koepels heen met bestuurders met meerder petten op.
 4. Hoe stoppen we de uitverkoop van panden( Jaap; inmiddels heeft de gemeente raad besloten om gewoon door te gaan met de verkoop van panden die op de lijst staan. De lijst is ook bekend) Alleen vanwege de aankomende verkiezingen worden er nu een aantal semi ( betere) afspraken gemaakt rond bv het pianola museum
6.   Haarlemmerpoort; Bart heeft behoefte aan nog een Faircity actie bij de Haaarlemerpoort het is toch een icoon van de stad; kan er een Reuzen Euro voor de deur, een actie om het verkwanselen van historich erfgoed aan internationale investeerders aan de kaak te stellen.
7.    Jaap ; de Haarlemmer Poort is verkocht aan Stadsherstel ,dat is de minst slechte oplossing bij verkoop ,dat is in ieder geval geen commerciële buitenlandse investeerder. Dus actie heeft nu geen prioriteit meer, wel natuurlijk in de gaten houden hoe het zich ontwikkeld.
Mededeling :Fons ; 27 feb is Clemens Mol om 20.30 uitgenodigd om ons te informeren en bij te praten over het de cooperatieve rechtsvorm als middel om woonruimte te ontwikkelen, te beheren enz.


 1. Maart -Bart,(afwezig met bericht) zal ism Fons een memo mailen ;. De update over de zondagsschilders actie op 14 maart ;rond het middag uur. Hou de datum vrij als je wilt mee lopen in een koppige, kleurrijke, creatieve optocht incl een grote doodskist naar de Stopera ...14 maart wordt TOP! het wordt leuk en scherp.-thema de menselijke tragiek

 In de Werkgroep 14 maart doen ook Lauriergracht 6 en Frederik Hendrikstraat mee

We gaan mimimaal voor een Parool artikel en MEER openbaarheid met de lijst met panden (lijst is al openbaar op de gemeente Amsterdam site)

Amsterdamse woning cooperaties aderteren met zelfbeheer, ( bv Rochdaele , Stadgenoot) maar dat zelfbeheer gaat alleen ovre onbenullige zaken, zet geen zoden aan de dijk voor de bewoners-huurders. Gaan we dat doorprikken?

Klaar ; dit is een taak van de Woonbond

En info; André van Stigt heeft pilot om 5 panden te ontwikkelen met meerder maatschappelijke functies -dat vanuit een fonds – wordt opgezet. (graag nader onderzoeken)

Aanvulling agenda;

-Menno en Bart gaan een stuk schrijven over Zef Hemel voor Amsterdam Alternative, op uitnodiging van Seb Olma; input is al geleverd door Jaap..

-Inloggegevens zijn zoek: bedoelen we die van het e-mailaccount of van de website, of allebei? Ondertussen heeft Peter al een blog van Saar geplaatst op de website ( Myriam heeft nog geen inloggegevens ontvangen)

-Communicatie(plan): gaan Jo en Menno doen( hoe gaat het daarmee?)

-Fietsdemo – Myriam: we moeten als FairCity naar buiten treden, als fietsdemo of wat dan ook; werkgroepje fiets (Bart); fietsderive (Aja, ook met waterfietsen); “Maak van je fiets een kunstwerk”; je fiets ergens laten staan gaat geld kosten (Myriam heeft vanaf 1 maart echt meer tijd en ik heb als datum Fietsdemo of fiets derive zondag 20 mei in gedachten ( zal een clubje met Aya erin opzetten ) Ondertussen gaan we toch ook 11 maart as. Fietsen in Noord ; Myriam heeft overleg met Fons hierove

-Actie lijst opstellen
--Rondvraag
-datum volgende vergadering..
- Sluiting vergadering.


Onderwerp: <Fair City Amsterdam> Notulen 25 januari 2018 door menno grootveld.


NOTULEN FAIR CITY-vergadering in de Open Coöp (25-01-2018)Aanwezig: Jo, Bart, Klaar, Aja, Patrick, Valal, Myriam, Boudewijn, Dingeman, Menno (notulen)De agendapunten waren vooral van praktische aard (welke evenementen komen eraan, wie doen daaraan mee, etc.)De kraakactie van Patrick (aanvankelijk aangekondigd voor zondag 28 januari, daarna nogmaals voor zondag 11 februari) is uitgesteld/afgelast; hoe staat het met de “Kinderen van Mokum” (hoek Prinsengracht/Utrechtsestraat); hoe staat het met het Paleis van Justitie op de Prinsengracht?20 februari – Rebel Cities in Paradiso: Klaar van der Lippe wil wel een verhaal houden over de “open” of “closed” city (op basis van het gedachtengoed van Richard Sennett en Saskia Sassen); er komt een “Grondwet voor de Republiek Amsterdam”; vraag: mogen de expats dan meepraten?; idee: grote maquette waarmee je kunt schuiven (Aja)9 maart – protestdemo zondagsschilders/verkoop gemeentelijk vastgoed: Bart geeft een update over de zondagsschilders op de Geldersekade; hij vertelt dat hij de problematiek heeft geadresseerd op de hoorzitting met de beleggers en dat het Pianolamuseum in de commissie financiën is behandeld (inmiddels is er alweer een nieuwe inspraaksessie geweest); de PvdA heeft vragen gesteld over/aan de hand van (?) FairCity; op 9 maart komt er een protestoptocht vanaf de Geldersekade (culturele processie), beëindigd door een rondje om de Stopera; daar wordt een petitie aangeboden (staat online); wij gaan workshops doen bij de zondagsschilders; Rembrandthuis bezetten (Jo)11 maart – verkiezingsdebat over het woonbeleid in de Tuinzaal van de Tolhuistuin, vanaf 15 uurAssembly: wanneer?; Bart: ik wil eigenlijk ter discussie stellen dat we assemblies gaan houden; Coby, Thomas en Melissa mogen het zelf gaan organiserenFietsdemo – Myriam: we moeten als FairCity naar buiten treden, als fietsdemo of wat dan ook; werkgroepje fiets (Bart); fietsderive (Aja, ook met waterfietsen); “Maak van je fiets een kunstwerk”; je fiets ergens laten staan gaat geld kosten (Myriam)

Communicatie(plan): gaan Jo en Menno doenInloggegevens zijn zoek: bedoelen we die van het e-mailaccount of van de website, of allebei?Hay/Jaap uiten (op afstand) hun zorgen over de urgentie van FairCity, en over wat Faircity naar/met de politiek doet; we moeten heel goed laten zien wat we wél willen (Bart)Agenda voor vanavond:

1) Verslag van 2.Dh5

2) Update over bovenstaande punten/evenementen

3) Nieuwe evenementen/aankondigingen:

Menno en Bart gaan een stuk schrijven over Zef Hemel voor Amsterdam Alternative, op uitnodiging van Seb Olma; input is al geleverd door Jaap

50 jaar Paradiso/Bouwes Wat Anders: Menno in gesprek met Tim Verlaan van de UvA over avond in Paradiso over de geschiedenis van het gebied waar nu (nog) Paradiso en De Balie staan, waar vroeger het kantongerecht en de Bajes stonden, en waar Bouwes in de jaren zeventig snode plannen mee had (die gelukkig zijn verijdeld door de actiegroep Bouwes Wat Anders)

Mei '68 Paradiso

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180227/158700c0/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Web_A3Poster_11maart[12220][2305843009218726145]klein.pdf
Type: application/pdf
Size: 1762379 bytes
Desc: Web_A3Poster_11maart[12220][2305843009218726145]klein.pdf
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180227/158700c0/attachment.pdf>


More information about the faircityamsterdam mailing list