<Fair City Amsterdam> Patrick "schraf sociale huisvesting af!" Schumacher staat er nog steeds achter ...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Wed Jan 17 13:31:55 CET 2018


Aloha,

Ik had toch al over deze interessante figuur, de opvolger van wijlen 
Zaha Hadid als directeur van het door haar opgerichte architecten 
bureau? In 2016 had hij in Berlijn nogal wat reuring veroorzaakt door 
zijn toespraak bij een besloten - dacht hij - bijeenkomst van 
architekten. Daarin pleite o.a. hij voor afschaffing van sociale 
huisvesting ('t heeft lang genoeg geduurd!  maak plaats voor 'nuttiger' 
mensen! ) en het massaal privatiseren van het publiek domein (privé 
partijen maken er een veel beter gebruik van!)

Hij is terug! Maar hij neemt hoegenaamd niets terug!

https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/17/architect-patrik-schumacher-depicted-fascist-zaha-hadid

Je kunt er wel om lachen  - of om huilen, maar je moet vooral dat soort 
denkbeelden in goed in de smiezen houden, omdat zij vaak alleen maar de 
top van de ijsberg vormen van een veel breder gedeelde, maar zelden zo 
duidelijk uitgesproken, 'ideologie' onder regenten.

Ciaoui, p+7D!
More information about the faircityamsterdam mailing list