<Fair City Amsterdam> FairCity: wonen

abraham vega ABRAHAMSASH at hotmail.com
Mon Jul 23 11:19:24 CEST 2018


Bedankt voor deze initiatief.

Advies:

1.- Deze tekst in alle mogelijke media publiceren

2.- Tekst eindigen met oproep tot specifieke actie

3.- Tekst verkorten en vertalen naar straattaal om vervolgens flyers van te maken en tijdens verschillende acties (1 per buurt en nog een voor de gemeente) flyer te verspreiden.

4.- Acties evalueren en vervolg acties plannen.

5.- Zullen wij binnenkort vergaderen met als enige agendapunt deze actie?


De kwade en briljante genius van Lubbers, Wim Kok en Enneus Heerma (met steun van alle andere partijen zonder onderbreking tot heden) bewijzen zichzelf vitaler en krachtiger dan ooit sinds hun politieke geboorte 30 jaar geleden. Aan de ene kant de Mazerati's stapelen zich op en aan de andere kant kan de meerderheid met moeite een fiets kopen.


Groeten,

Abraham


________________________________
Van: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> namens Info Studio Transformatie <Info at studio-transformatie.nl>
Verzonden: zondag 15 juli 2018 22:01
Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: <Fair City Amsterdam> FairCity: wonen
Fairies graag ondertekening en suggesties voor verspreiding en acties op het manifest dat een netwerk van FC érs en andere activisten heeft opgesteld TEGEN de Nota Passend Verhuren waar 23 corporaties de huurbescherming verder mee willen afbreken.We zijn druk bezig met brede ondersteuning te krijgen voor het stuk en we horen graag jullie ondersteuning en ideeen voor acties en verspreiding,Groet,Fons


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180723/909e3227/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list