<Fair City Amsterdam> ADM: Persbericht Actie Chidda Vastgoed !

Hendrick Becx hendrick.becx at gmail.com
Sun Nov 11 18:45:16 CET 2018


Beste redactie,

Morgen voeren wij een ludieke actie uit om het cadeau van 100 miljoen euro van de gemeente Amsterdam aan Chidda Vastgoed BV (wijlen Bertus Lüske) aan de kaak te stellen.

De gemeente versoepelt de bestemmingsbeperking van het ADM terrein in Amsterdam, waardoor het een meerwaarde krijgt van 100 miljoen euro.
Dat geld verdwijnt in de zakken van de kinderen Lüske, maar behoort toe aan het Amsterdamse publieke belang.

In bijgaande stukken kunt u er alles over lezen. 
Graag nodigen wij u uit om morgenmiddag bij de actie aanwezig te zijn en hieraan aandacht te besteden.

Waar: Café Frankendael
Adres: Middenweg 116, Amsterdam
Tijd: tussen 14.00 en 15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Hendrick Becx

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Persbericht 11-11-2018.pdf
Type: application/pdf
Size: 59164 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20181111/ddc7dc1a/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Keten Consequenties 01-10-2018.pdf
Type: application/pdf
Size: 69667 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20181111/ddc7dc1a/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screen Shot 2018-11-11 at 17.42.50.png
Type: image/png
Size: 2938184 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20181111/ddc7dc1a/attachment.png>


More information about the faircityamsterdam mailing list