<Fair City Amsterdam> Fwd: Re: Steeds meer jongerenwoningen door de KEY

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Wed Nov 21 18:59:02 CET 2018


Ha Boudewijn en allen,

Bedankt voor het uitleg. Ik lees dit en ik denk dat het een 
'cyberpunk'(*) verhaal is. En inderdaad het aspect waar je nooit over 
hoort is het immaterieele: kan je mensen die al 30-50 jaar in een buurt 
wonen zomaar ergens anders verpotten. Goed als je ze laat in een bouwput 
worden ze ook depri.

Ik heb het idee dat het Nederlandse (maar niet alleen NL) beleid al een 
hele tijd is om de ouderen versneld te laten overlijden (bejaardentehuis 
in, en dan een reorganisatie-verhuizing of wat. Na twee keer zijn ze wel 
weg) Zoiets had een koppel Indiase antropologen, een jaar of 20 geleden 
door de Nederlandse regering uitgenodigd, ook al opgemerkt. Zij werden 
vriendelijk bedankt.

En in Marseile is hetv allemaal nog veel erger. Maar wat zei president 
Pompidou ook al weer? "Ja, maar hier hebben we zon!"

Ciaoui, p+2D!

(*)cyberpunk is een science fiction genre dat zich in een naaste 
toekomst afspeelt, tamelijk dystopisch grote bedrijven en technologie 
hebben de boel overgenomen, de 99% is echt arm en moet maar zien te 
overleven.


On 2018-11-21 12:12, Boudewijn Rückert wrote:
> Hoi Patrice,
> 
> Omdat ik middenin de materie zit, ben ik misschien wat onduidelijk. Ik
> ga uit van voorkennis.
> 
> We zijn bezig met een “race to the bottom”. Die is al jaren aan de
> gang. En het wordt steeds erger. Woningcorporaties willen nu hun
> steeds kleiner wordende bezit beter gaan verdelen. Ze stellen dat
> grote groepen niet “passend” wonen. Als je te goedkoop of te groot
> woont, dien je te verhuizen, zodat mensen die te klein of te duur
> wonen, in jouw jouw woning terecht kunnen. Sociale huur wordt hiermee
> een voorziening. Is de woning nog wel passend, zo nee, dan willen we
> dat u naar iets anders vertrekt.
> 
> Dat een woning een thuis is, maakt de medewerkers van
> woningcorporaties, die zelf veelal een koopwoning hebben, geen snars
> uit. Je woont in een uitkering. Zoiets als de bijstand.
> 
> Nog even een uitleg of het “Friends” concept:
> Dit is bedacht door woningcorporatie Stadgenoot. In de crisis werden
> ruime vrije sector woningen, die niet meer gehuurd konden worden door
> gezinnen, aan “Friends” verhuurd. Drie studenten woonden voor een paar
> jaar op zo’n woning.
> 
> Dezelfde corporatie heeft het jongerencontract uitgevonden. 5 jaar kan
> je ergens wonen, daarna moet je weg. De Huurdersvereniging van
> Stadgenoot, Huurgenoot genaamd, was tegen. De corporatie heeft er
> niets mee gedaan.
> 
> Het wordt van kwaad tot erger. In de Bellamystraat verhuurt corporatie
> Stadgenoot nu sociale huurwoningen aan drie studenten, die dan per
> persoon €600 betalen.
> 
> Ik ben twee jaar geleden bestuurslid geworden bij Huurgenoot.
> Huurgenoot is nagenoeg machteloos. Beleid is niet af te dwingen.
> Misschien een tiende procent van de huurverhoging afpeuteren, dat is
> het maximaal haalbare.
> 
> Huurders zijn machteloos.
> 
> Ik ben zelf slachtoffer van het uitverkoopbeleid van corporatie
> Stadgenoot. Al 14 jaar worden woningen verkocht in mijn woonblok.
> Verkoop zou bijdragen aan de diversiteit. Divers is het zeker
> geworden: er zijn nu hotels, studentenwoongroepen en extra kamers in
> tuinen, buy to let, constant overlast. De prijzen van de woningen
> bereiken nu de top, maar de leefbaarheid gaat drastisch omlaag. Als je
> dat meldt aan de corporatie, krijg je geen gehoor. De
> Huurdersvereniging vind het ook niet leuk dat je dat doet. Je
> frustreert de samenwerking met de corporatie.
> 
> De oudjes wonen inderdaad vaak op de zolders, de benedenwoningen zijn
> grotendeels uitverkocht. Mensen die soms al meer dan 50 jaar in de
> buurt wonen, moeten hun wijk verlaten. Of ze gaan naar
> verzorgingstehuis “D’oude Raai”, maar dat gaat ook plat, heb ik mij
> laten vertellen.
> 
> Misschien is het maar goed dat mensen niet weten wat er precies
> speelt. Ik ben er zelf intens depressief door geworden. Sociale
> huurders worden tot tweederangs burgers gemaakt. Eigenaren van
> woningen zijn superieur. Weer van corporatie Stadgenoot: “wij zijn er
> voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben”. Paternaliserend,
> huurders zijn “zielig”, kunnen zich niet redden op de vrije markt.
> Maar goed, daarvoor is de corporatie: je krijgt een uitkering, en, als
> je mazzel hebt, een sociale huurwoning!
> 
> Groet,
> 
> Boudewijn
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>> Op 21 nov. 2018 om 10:18 heeft Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl> het 
>> volgende geschreven:
>> 
>> 
>> Zie onderaan voor reden 'forwarding' ... (en leer er wat van! ;-)
>> 
>> -------- Original Message --------
>> Subject: Re: <Fair City Amsterdam> Steeds meer jongerenwoningen door 
>> de KEY
>> Date: 2018-11-21 10:07
>> From: Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl>
>> To: Boudewijn Ruckert <boudo.amsterdam at gmail.com>
>> Cc: daniel Bosch <danbosch at hotmail.com>, "G. van der Meulen" 
>> <gerhardavandermeulen at gmail.com>, a.k.bouwman at chello.nl, Cees Fenenga 
>> <c.fenenga at outlook.com>, andre.kroon at gmail.com, 
>> fjondunk1943 at kpnmail.nl, Frank Witzen <frank.witzen at gmail.com>, han 
>> wanders <han_wanders at hotmail.com>, VHJM van Neerven 
>> <vinz52 at hotmail.com>, "martijnsuurenbroek ." <vanstirumtv at gmail.com>, 
>> anja.kuiper at planet.nl, Lineke Dammers <e.dammers at outlook.com>, 
>> d.coumou at hetnet.nl, abraham vega <ABRAHAMSASH at hotmail.com>, Bond 
>> Precaire Woonvormen <contact at bondprecairewoonvormen.nl>, 
>> faircityamsterdam at listcultures.org
>> 
>> Hoi Boudewijn,
>> 
>> De 'gist' van je mail is duidelijk, de formulering soms wat minder.
>> 
>> - Wie zijn 'Friends'? Vriendjes van corporatie medewerkers?
>> 
>> - €597,30 pp, inderdaad per persoon bij meerdere personen in de 
>> woning? (in een grote woning 4-5)
>> 
>> Da's vele malen de huurprijs die totdan voor de hele woning gold (idd 
>> in de buurt van €597,30)
>> 
>> Als dat zo is heb je te maken met strafbare feiten (fraude) in beide 
>> gevallen.
>> 
>> Verkoop van benedenwoningen, en de ouderen blijven 'op zolder': ik 
>> begrijp niet hoe het mogelijk is geworden. Of was die doorschuiving 
>> van vroeger een gewoonte, maar niet een regel, ja dan kan je er 
>> makkelijk vanaf. Blijft hoe zowel corporaties en politici zo'n beleid 
>> kunnen rechtvaardigen - valt nl. niet te.
>> 
>> Met 'passend wonen' mensen uitroken: hoe werkt dat? Dmv de 
>> scheefwoners toeslag? Maar dat kan alleen bij mensen die inderdaad een 
>> 'ruime' (boven)modaal? inkomen hebben. AOW oudjes rook je er niet zo 
>> maar uit. En als je ze weg wilt hebben zal je ze toch moeten 
>> herhuisvesten.
>> 
>> Nou ja, tot nu dan. Je kunt 't ook op z'n Moskouse aanpakken 
>> ('wegwezen ouwe, of we knallen je af - doen ze dan ook). Zou 
>> Bolkenstein vast wel okee vinden ...
>> 
>> http://www.standaard.be/cnt/dmf20181120_03967485
>> 
>> Ciaoui, p+2D!
>> 
>> 
>> 
>> 
>>> On 2018-11-20 20:03, Boudewijn Ruckert wrote:
>>> Daniel, dank voor je mail.
>>> Al jaren pluis ik woningnet ook na over dit soort zaken. Wat ook
>>> regelmatig voorkomt is dat grote woningen aan “Friends” worden
>>> verhuurd. Ook tijdelijk, 597,30 pp.
>>> En wat ik zelf nog veel erger vind is dat corporaties doorgaan met de
>>> verkoop van woningen op de begane grond, die bij uitstek geschikt
>>> zouden zijn voor ouderen. Weg is weg, verkocht is verkocht.
>>> In mijn eigen buurt in de Pijp zijn de benedenwoningen nagenoeg
>>> “op”. De ouderen wonen vaak alleen in de bovenwoningen. Met
>>> “passend wonen” willen de corporaties deze mensen uitroken. Maar
>>> waar moeten ze naar toe?
>>> Met groet,
>>> Boudewijn
>>> VAN: daniel Bosch
>>> VERZONDEN: dinsdag 20 november 2018 18:11
>>> AAN: G. van der Meulen; a.k.bouwman at chello.nl; Cees Fenenga;
>>> andre.kroon at gmail.com; fjondunk1943 at kpnmail.nl; Frank Witzen; han
>>> wanders; VHJM van Neerven; martijnsuurenbroek .;
>>> anja.kuiper at planet.nl; Lineke Dammers; d.coumou at hetnet.nl; abraham
>>> vega; Bond Precaire Woonvormen; faircityamsterdam at listcultures.org
>>> ONDERWERP: <Fair City Amsterdam> Steeds meer jongerenwoningen door de
>>> KEY
>>> Het is steeds gekker aan het worden,prima woningen voor ouderen zijn
>>> nu alleen nog beschikbaar voor jongeren en dan ook nog tijdelijk!!Dit
>>> is pure leeftijdsdiscriminatie en het afbreken van huurrechten!!
>>> Dit moet stoppen!!
>>> Daniel
>>> https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30297066/9# [1]
>>> https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30297131/5
>>> Sociale huur Portiekwoning aan de Marco Polostraat 290 2 in Amsterdam
>>> - West [2]
>>> WoningNet biedt aan: Sociale huur Portiekwoning aan de Marco
>>> Polostraat 290 2 in Amsterdam - West
>>> www.woningnetregioamsterdam.nl
>>> https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30297173/6
>>> https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30296832/7
>>> Sociale huur Portiekwoning aan de Plantage Badlaan 11 1 in Amsterdam 
>>> -
>>> Centrum [3]
>>> WoningNet biedt aan: Sociale huur Portiekwoning aan de Plantage
>>> Badlaan 11 1 in Amsterdam - Centrum
>>> www.woningnetregioamsterdam.nl
>>> Links:
>>> ------
>>> [1] https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30297066/9
>>> [2] https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30297131/5
>>> [3] https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30296832/7
>>> _______________________________________________
>>> faircityamsterdam mailing list
>>> faircityamsterdam at listcultures.org
>>> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
>> 
>> 
>> 
>> ======================
>> 
>> Subject Your message to faircityamsterdam awaits moderator approval
>> From  faircityamsterdam-owner at listcultures.org
>> Sender  faircityamsterdam
>> To  patrice at xs4all.nl
>> Date  Today 10:07
>> Your mail to 'faircityamsterdam' with the subject
>> 
>>  Re: <Fair City Amsterdam> Steeds meer jongerenwoningen door de KEY
>> 
>> Is being held until the list moderator can review it for approval.
>> 
>> The reason it is being held:
>> 
>>  Too many recipients to the message
>> 
>> Either the message will get posted to the list, or you will receive
>> notification of the moderator's decision. If you would like to cancel
>> this posting, please visit the following URL:
>> 
>>  
>> http://listcultures.org/mailman/confirm/faircityamsterdam_listcultures.org/c13367a2835a4a0602eaf02ca2639b93b230a46d
>> 
>> 
>> Dus: Boudewijn: schap al die Cc-ers die toch al op de FCA lijst 
>> zitten. En laat degenen die er niet opzitten zich inschrijven, of 
>> anders stuur ze je posts in Bcc ('hidden recipient')
>> Doen!
>> groetjes, p+2D!
>> 
>> _______________________________________________
>> faircityamsterdam mailing list
>> faircityamsterdam at listcultures.org
>> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list