<Fair City Amsterdam> UvA: PC Hoofthuis bezet door studenten ...

Menno Grootveld rabotnik at xs4all.nl
Fri Sep 28 09:25:04 CEST 2018


... en heet nu Autonome Universiteit Post Colonial House!



Persbericht
Studenten bezetten Universiteit van Amsterdam

Vanmorgen hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) het
P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat 134 bezet, een UvA-gebouw voor
onderwijs en onderzoek . Daarmee protesteren ze tegen het
bezuinigingsbeleid van het kabinet, de uitholling van het onderwijs en
de publieke sector in het algemeen, en tegen het College van Bestuur
(CvB) van de UvA dat veel te weinig doet aan de verslechtering van het
onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de enorme werkdruk op de
universiteit. Zij hebben zich verenigd onder de naam Autonome
Universiteit Postcolonial House (PCH) en roepen iedereen die solidair
met hen is op om zich bij hun protest aan te sluiten.

Dividendbelasting

Afgelopen Prinsjesdag kondigde kabinet Rutte III extra bezuinigingen aan
op hoger onderwijs, passend in het patroon van onderwijsbezuinigingen en
-beleid dat alleen gebaseerd lijkt te zijn op de afbraak van het hoger
onderwijs. Tegelijkertijd trekt de regering structureel het exorbitante
bedrag van 2 miljard euro per jaar uit om de diepe zakken van
buitenlandse investeerders te vullen, door de dividendbelasting af te
schaffen. De studenten eisen dat de regering deze onacceptabele
maatregel per direct intrekt en het vrijgekomen geld investeert in de
door bezuinigingsbeleid verscheurde publieke sector. Hiermee verklaren
zij zich solidair met andere initiatieven die ook in protest komen tegen
het onverantwoorde en illegitieme beleid van deze regering. De studenten
eisen structurele investeringen in het hoger onderwijs en dat het
kabinet de verhoging van de rente op studieleningen niet doorvoert, dat
de basisbeurs weer wordt ingevoerd, en dat alle voorgenomen
bezuinigingen op het hoger onderwijs geannuleerd worden.

Eisen aan het CvB

De problemen op de universiteit zijn echter niet beperkt tot Haags
beleid. De universiteit is in een diplomafabriek veranderd die puur op
rendement gericht is en niet op intrinsieke kwaliteit. Dit moeten de
universiteitsbestuurders zich aanrekenen. Dat wat medewerkers in de
publieke sector al jaren ondervinden, geldt ook voor de moderne student
en docent: ze worden onder de knoet gehouden door managers en hun
zinloze en verstikkende bureaucratisering. Dit wordt mede veroorzaakt
door het wanbeleid van bestuurders en de organisatiestructuur van de
universiteit, en kan niet simpelweg op Den Haag worden afgeschoven. Het
CvB heeft gezegd de protesten voor de verbetering van het onderwijs te
ondersteunen. Dit is het moment om die toezegging geloofwaardig en
onvoorwaardelijk te maken. Daarom heeft de Autonome Universiteit een
aantal specifiek aan het CvB gerichte eisen: dat het CvB aan alle
medewerkers van de universiteit een staking toestaat, zonder dat dit tot
loonkorting of disciplinaire maatregelen leidt; dat het CvB de aan Den
Haag gerichte eisen publiekelijk en bij de eigen koepelorganisatie VSNU
uitdraagt. Verder heeft het CvB niks gedaan met de roep om democratische
vernieuwing die bleek uit het referendum 2016. Daarom eisen de studenten
concrete democratiseringsmaatregelen, zoals het recht om managers op
alle posities ter verantwoording te roepen en uit hun functie te
ontheffen. De studenten eisen verder dat het diversiteitsrapport wordt
geïmplementeerd, dat de recente bezuinigingen en ontslagen op de
faculteiten Geesteswetenschappen en Maatschappij- en
Gedragswetenschappen worden teruggedraaid, en dat de docent Rudolf
Valkhoff opnieuw wordt aangesteld met volledige excuses voor de
schandelijke manier waarop hij is ontslagen.


De autonome universiteit

Ondertussen richten de studenten en docenten en solidaire bewegingen op
het PCH een autonome universiteit in. Ze gaan niet op hun handen zitten
of het gebouw beschadigen. Ze maken in plaats daarvan een begin met het
verwezenlijken van het ideaal van vrij en emancipatoir onderwijs.
Iedereen die zich solidair verklaart met de actie – binnen en buiten de
universiteit – is bovendien welkom op de Autonome Universiteit PCH. Wie
evenals de studenten op activistische en creatieve wijze werkt aan een
betere maatschappij, waar niet het grote geld maar de mensen zelf de
dienst uitmaken, wordt opgeroepen zich bij het protest aan te sluiten.

Namens, Autonome Universiteit Postcolonial House

Meer informatie volgt snel
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik at xs4all.nl).





More information about the faircityamsterdam mailing list