<Fair City Amsterdam> Fwd: Dit is dus waar ik bang voor was...

Jo M2M jo at xs4all.nl
Fri Sep 28 14:46:08 CEST 2018


Ik doneer een matras.
Namens Radio Trottoir.
--
jo van der spek m2m amsterdam -------- Doorgestuurd bericht --------
Van: Menno Grootveld  rabotnik at xs4all.nl Aan:  faircityamsterdam at listcultures.org Datum: vrijdag, 28 september 2018, 01:14p.m. +02:00
Onderwerp:  Dit is dus waar ik bang voor was...

>Femke Halsema (bij monde van de 'driehoek'):
>
>"Iedereen in Amsterdam heeft het recht om zijn mening te uiten. Tegelijk 
>heeft de eigenaar van een pand het recht om een gebouw te kunnen blijven 
>gebruiken. De gemeente Amsterdam biedt studenten en het CVB van de UvA 
>een fysiek podium om verschillende standpunten naar voren te brengen. De 
>uitnodiging geldt ook voor de deelnemers aan de aangekondigde 
>demonstratie van onder meer de ASVA.
>
>Als de bezetters van het P.C. Hoofthuis om 15.30 het pand verlaten 
>hebben, worden zij niet aangehouden en kunnen zij terecht bij 
>debatcentrum de Balie aan het Klein Gartmanplantsoen. Als de bezetters 
>er voor kiezen om in het pand te blijven dan zal de driehoek optreden en 
>het P.C. Hoofthuis ontruimen."
>
>De Balie? Heeft Femke daar niet ooit gewerkt? En staat die niet onder 
>leiding van die vreselijke Yoeri Albrecht? Wat een schertsvertoning! 
>Mogen we alsjeblieft Van Aartsen weer terug als burgemeester?
>
>Hartelijke groet,
>
>Menno
>
>
>_______________________________________________
>faircityamsterdam mailing list
>faircityamsterdam at listcultures.org
>http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180928/4b799786/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list