<Fair City Amsterdam> UvA: PC Hoofthuis bezet door studenten ...

Menno Grootveld rabotnik at xs4all.nl
Fri Sep 28 17:47:38 CEST 2018


Het probleem is niet dat we er niet zo veel aan hebben, het is totaal 
contraproductief (= wat je dus niet wil)

Ik kreeg echt de griezels toen ik haar die studenten op AT5 zag 
toespreken. Deed me denken aan juffrouw Wentzel in de onderbouw van de 
basisschool.


Op 28-09-18 om 17:12 schreef Melissa K:
> Ja studenten zijn goed bezig. Was vanmiddag even langs. Deze foto kun 
> je evt delen op FB etc.
> Halsema heb je niet zo veel aan verder, niet geheel verrast.
> Groetjes
>
> Op vr 28 sep. 2018 om 09:25 schreef Menno Grootveld 
> <rabotnik at xs4all.nl <mailto:rabotnik at xs4all.nl>>:
>
>   ... en heet nu Autonome Universiteit Post Colonial House!
>
>
>
>   Persbericht
>   Studenten bezetten Universiteit van Amsterdam
>
>   Vanmorgen hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) het
>   P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat 134 bezet, een UvA-gebouw voor
>   onderwijs en onderzoek . Daarmee protesteren ze tegen het
>   bezuinigingsbeleid van het kabinet, de uitholling van het onderwijs en
>   de publieke sector in het algemeen, en tegen het College van Bestuur
>   (CvB) van de UvA dat veel te weinig doet aan de verslechtering van het
>   onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de enorme werkdruk
>   op de
>   universiteit. Zij hebben zich verenigd onder de naam Autonome
>   Universiteit Postcolonial House (PCH) en roepen iedereen die solidair
>   met hen is op om zich bij hun protest aan te sluiten.
>
>   Dividendbelasting
>
>   Afgelopen Prinsjesdag kondigde kabinet Rutte III extra
>   bezuinigingen aan
>   op hoger onderwijs, passend in het patroon van
>   onderwijsbezuinigingen en
>   -beleid dat alleen gebaseerd lijkt te zijn op de afbraak van het hoger
>   onderwijs. Tegelijkertijd trekt de regering structureel het
>   exorbitante
>   bedrag van 2 miljard euro per jaar uit om de diepe zakken van
>   buitenlandse investeerders te vullen, door de dividendbelasting af te
>   schaffen. De studenten eisen dat de regering deze onacceptabele
>   maatregel per direct intrekt en het vrijgekomen geld investeert in de
>   door bezuinigingsbeleid verscheurde publieke sector. Hiermee verklaren
>   zij zich solidair met andere initiatieven die ook in protest komen
>   tegen
>   het onverantwoorde en illegitieme beleid van deze regering. De
>   studenten
>   eisen structurele investeringen in het hoger onderwijs en dat het
>   kabinet de verhoging van de rente op studieleningen niet
>   doorvoert, dat
>   de basisbeurs weer wordt ingevoerd, en dat alle voorgenomen
>   bezuinigingen op het hoger onderwijs geannuleerd worden.
>
>   Eisen aan het CvB
>
>   De problemen op de universiteit zijn echter niet beperkt tot Haags
>   beleid. De universiteit is in een diplomafabriek veranderd die puur op
>   rendement gericht is en niet op intrinsieke kwaliteit. Dit moeten de
>   universiteitsbestuurders zich aanrekenen. Dat wat medewerkers in de
>   publieke sector al jaren ondervinden, geldt ook voor de moderne
>   student
>   en docent: ze worden onder de knoet gehouden door managers en hun
>   zinloze en verstikkende bureaucratisering. Dit wordt mede veroorzaakt
>   door het wanbeleid van bestuurders en de organisatiestructuur van de
>   universiteit, en kan niet simpelweg op Den Haag worden
>   afgeschoven. Het
>   CvB heeft gezegd de protesten voor de verbetering van het onderwijs te
>   ondersteunen. Dit is het moment om die toezegging geloofwaardig en
>   onvoorwaardelijk te maken. Daarom heeft de Autonome Universiteit een
>   aantal specifiek aan het CvB gerichte eisen: dat het CvB aan alle
>   medewerkers van de universiteit een staking toestaat, zonder dat
>   dit tot
>   loonkorting of disciplinaire maatregelen leidt; dat het CvB de aan Den
>   Haag gerichte eisen publiekelijk en bij de eigen koepelorganisatie
>   VSNU
>   uitdraagt. Verder heeft het CvB niks gedaan met de roep om
>   democratische
>   vernieuwing die bleek uit het referendum 2016. Daarom eisen de
>   studenten
>   concrete democratiseringsmaatregelen, zoals het recht om managers op
>   alle posities ter verantwoording te roepen en uit hun functie te
>   ontheffen. De studenten eisen verder dat het diversiteitsrapport wordt
>   geïmplementeerd, dat de recente bezuinigingen en ontslagen op de
>   faculteiten Geesteswetenschappen en Maatschappij- en
>   Gedragswetenschappen worden teruggedraaid, en dat de docent Rudolf
>   Valkhoff opnieuw wordt aangesteld met volledige excuses voor de
>   schandelijke manier waarop hij is ontslagen.
>
>
>   De autonome universiteit
>
>   Ondertussen richten de studenten en docenten en solidaire
>   bewegingen op
>   het PCH een autonome universiteit in. Ze gaan niet op hun handen
>   zitten
>   of het gebouw beschadigen. Ze maken in plaats daarvan een begin
>   met het
>   verwezenlijken van het ideaal van vrij en emancipatoir onderwijs.
>   Iedereen die zich solidair verklaart met de actie – binnen en
>   buiten de
>   universiteit – is bovendien welkom op de Autonome Universiteit
>   PCH. Wie
>   evenals de studenten op activistische en creatieve wijze werkt aan een
>   betere maatschappij, waar niet het grote geld maar de mensen zelf de
>   dienst uitmaken, wordt opgeroepen zich bij het protest aan te sluiten.
>
>   Namens, Autonome Universiteit Postcolonial House
>
>   Meer informatie volgt snel
>   ______________________________________________________
>   * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>   * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>   * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>   * Meer info, archief & anderstalige edities:
>   * http://www.nettime.org/.
>   * Contact: Menno Grootveld (rabotnik at xs4all.nl
>   <mailto:rabotnik at xs4all.nl>).
>
>
>   _______________________________________________
>   faircityamsterdam mailing list
>   faircityamsterdam at listcultures.org
>   <mailto:faircityamsterdam at listcultures.org>
>   http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180928/0145aa4e/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list