<Fair City Amsterdam> public future?

Myriam Corzilius myriamcorzilius at live.nl
Sun Dec 15 09:12:26 CET 2019


Menno,.

Dank voor verslag.Ik ga principieel niet meer naar praatfestijnen voor eigen parochie Hoewel ze soms enig kortstondig effect hebben,heb ik daar het geduld niet meer voor.

Groet,
Myriam

Outlook voor Android downloaden<https://aka.ms/ghei36>

________________________________
From: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> on behalf of Menno Grootveld <rabotnik at xs4all.nl>
Sent: Saturday, December 14, 2019 11:13:13 AM
To: faircityamsterdam at listcultures.org <faircityamsterdam at listcultures.org>
Subject: Re: <Fair City Amsterdam> public future?


Dag Bart en allen,

Ja, ik ben er geweest, en het was niet makkelijk.

Om te beginnen: David Harvey, die er tweemaal was (op woensdag en op zaterdag) was fantastisch. In een uur tijd gaf hij een haarscherpe analyse van het tijdsgewricht waarin we verkeren en van de context waarin wij onze strijd voor de stad moeten zien. Helaas was er daarna geen (of nauwelijks) tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over wat dit voor Amsterdam zou kunnen betekenen (dat was zaterdag overigens wel het geval). Verder viel het me op dat veel mensen blijkbaar vooral naar de conferentie waren gekomen om hun eigen projectjes te pitchen, en dat is vrij dodelijk.

Maar mijn belangrijkste bezwaren tegen dit "circus," zoals ik het noem, zijn wat mij betreft allemaal overeind blijven staan:

1) Dit is "top down" in plaats van "bottom up," en het is ook allemaal veel te duur. Ik hoorde dat het hele circus 400.000 euro heeft gekost (dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat er inmiddels zo'n 9 mensen in dienst zijn bij de gemeente voor de "99 van Amsterdam"), en dat geld kan natuurlijk veel beter besteed worden. Je kunt activisme niet van bovenaf regisseren, daarmee sla je de hele boel juist morsdood.

2) De plek was heel raar gekozen. Ik weet ook wel dat de K-buurt in de Bijlmer (onder de bezielende leiding van Mike Brantjes) een van de actiefste buurten van Amsterdam is, dus daar ligt het niet aan. Maar we zaten met z'n allen in een tot "kerk" omgebouwd gedeelte van een half inestorte parkeergarage en de lunch was in de nabijgelegen moskee. Afgezien van de zwarte dominee van de (Ghanese) kerk, een stuk over drie zwarte buurtbewoners en de juffrouw die de koffie maakte en de vloer aanveegde heb ik geen zwarte mensen op de conferentie gezien. Wat is dan de meerwaarde van de keuze voor zo'n plek? Het kwam op mij over als heel geforceerd en (ik durf het bijna niet te zeggen) neo-koloniaal: vier dagen met veel aplomb een evenement neerzetten in een omgeving die dat niet gewend is en er grotendeels ook niets mee heeft, om daarna vrolijk weer te vertrekken. En het schrijnendste was dat aan de overkant van de straat nóg zo'n parkeergarage stond waar een groep van vijftig ongedocumenteerden bivakkeerde die nog steeds door de stad rondzwerft en in de vrieskou in een open ruimte moet slapen. Daar had die 400.000 euro beter aan besteed kunnen worden.

3) De opzet van (het lokale deel van) de conferentie was ook heel vreemd. Er was voor gekozen om het geheel de ene dag naar thema in te delen en de andere dag naar wijk. Je moest ook de hele tijd gaan praten met mensen uit jouw wijk. Maar het punt is nu juist dat het om de HELE stad gaat. Bij de laatste verkiezingen bleek al dat Amsterdam hopeloos gesegregeerd is. Dat moet je dus vooral NIET benadrukken door mensen min of meer te dwingen zich op wijkniveau te organiseren. Die thematische indeling werkt ook niet, want dan krijg je dus vooral clubjes mensen die met elkaar gaan concurreren over de vraag wie zich nou het meest met de commons bezighoudt, of met de democratisering.

4) De grote afwezige op deze conferentie (naast bovengenoemde ongedocumenteerden) was de Lutkemeerpolder, op dit moment een van de plekken in de stad waar de strijd tegen de krachten die de stad willen vernietigen zich concentreert. Zolang dit zogenaamd "progressieve" gemeentebestuur niet in staat is om ervoor te zorgen dat dat cruciale stukje groene polder, ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol, groen blijft, zijn alle mooie woorden over de duurzame en groene stad gebakken lucht.

Waarvan akte.

Hartelijke groet,

Menno

Op 14-12-19 om 10:15 schreef Bart Klaar:


https://thefutureispublicdestadvanmorgen.nl/


Is er iemand geweest?
Hoe was het?
groet bart


--
Buro Spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe
+31(0)6 36188407

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Websites: www.burospelen.com<http://www.burospelen.com> /  www.burospelenblog.nl/<http://www.burospelenblog.nl>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BTW (VAT) no. NL147245217B01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org<mailto:faircityamsterdam at listcultures.org>
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20191215/d318471b/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list