<Fair City Amsterdam> ondertussen in Berlin

Bart Klaar burospelen at gmail.com
Thu Feb 7 22:51:39 CET 2019


https://www.koalition-der-freien-szene-berlin.de/2019/02/07/aufruf-kommt-zum-start-des-partizipativen-prozesses-die-alte-muenze-wird-zum-kulturstandort-am-12-februar-18-uhr/?fbclid=IwAR1Uc4PMSePpumlVhW4Vy18TVzQv55Vxc0RJBxl7gStq69DW4l1IrlQ_wrY

beste Faircity,
goedenavond, ter info
Dit gebeurt nu in Berlijn: de gemeente stelt een heel gebouwencomplex ter
beschikking van de 'Freie Szene', ondanks onroerendgoed lobbies.

met groet
Bart

-- 
Buro Spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe
+31(0)6 36188407

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Websites: www.burospelen.com /  www.burospelenblog.nl/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
BTW (VAT) no. NL147245217B01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph
Chilton Pearce
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190207/2469bcdf/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list