<Fair City Amsterdam> goed stuk van Ewald

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Fri Jul 5 06:21:25 CEST 2019


On 2019-07-04 15:46, Bart Klaar wrote:
> ter info:
> 
> " En toen was daar half mei het nieuws dat oud-fractievoorzitter Femke
> Halsema als burgemeester van Amsterdam de meest neoliberale
> stadsplanner van Nederland opdracht heeft gegeven om een toekomstvisie
> voor de Amsterdamse binnenstad te ontwerpen. Wie deze planoloog kent,
> weet dat bij hem de oplossing voor elk stedelijk vraagstuk groot,
> groter, grootst en hoog, hoger, hoogst is. Zo veel mogelijk mensen zo
> dicht mogelijk op elkaar proppen haalt het maximale uit stad en mens,
> zo wil de neoliberale planologie. Het betekent hoogbouw, minder groen,
> en vooral minder welzijn. Projectontwikkelaars staan te likkebaarden,
> terwijl mens, dier en milieu het nakijken hebben.
> 
> Weet u ook weer wat de GroenLinkse aanval op economisme waard is".
> 
> uit het artikel - ZALMS LACH- van de Groene,
> https://www.groene.nl/artikel/zalms-lach
> 
> met groet! Bart
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org


Grüzi mittenand - aus Basel¨

Ja mooi stuk idd. En niet alleen het afserveren van Zef Hemel, die zelfs 
de eer van genoemd te worden onthouden wordt. Ewald's analyse van hoe 
'de politiek' is gaan werken is voor mij de zoveelste bevestiging dat 
wij al 'n tijdje leven in wat ik 'het Sovjet systeem, maar dan in 
technicolor' ben gaan noemen.

Geen stralende toekomst - of juist wel.

GOD SOMMER aan allen!
p+2D!

More information about the faircityamsterdam mailing list