<Fair City Amsterdam> Waar eens de boooterbloemen bloeiden

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Tue Jul 16 17:04:10 CEST 2019


Aloha,

De droge opsomming vd situatie op de AT5 site doet me nog es uitroepen 
dat we echt in een soort sovjet systeem leven. De passage "De gemeente 
gaat daarom nu op zoek naar een partij die wél akkoord gaat met de drie 
hectare. Wel mag De Boterbloem er nog voor kiezen om mee te doen aan de 
prijsvraag, mochten ze toch akkoord gaan met de kleinere oppervlakte." 
zou in Neues Deutschland, de Prawda of de Rabotnicko Delo niet mis 
hebben gestaan ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc_media_and_propaganda#List_of_media_entities

Sociale ondernemingen hebben het extra moeilijk in NL omdat noch de 
instellingen noch de publike opinie er achter staan.

Ciaoui, p+7D!


On 2019-07-16 14:18, Natuurbescherming ZO wrote:
> In Zuidoost is er op boerderij Langerlust een enigszins gelijkaardig
> initiatief geweest, maar dat deel van de onderneming is failliet
> gegaan.
> https://www.thecolourkitchen.com/vervolgbericht-faillissement/
> Het is soms behoorlijk onduidelijk hoe organisaties met mekaar
> verstrengeld zijn.
> 
> Ik vraag me af of er met beiden nog iets overeen te komen is. De
> gemeente is bezig met herschikken, in beide gevallen, heb ik de
> indruk.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Hetty Litjens
> Stichting Natuurbescherming ZO
> 
> On 16 Jul 2019, at 13:49, Jo M2M <jo at xs4all.nl> wrote:
> 
> https://www.at5.nl/artikelen/195509/zorgboerderij-de-boterbloem-moet-voor-februari-vertrekken
> 
> --
> NIEUW ADRES
> 
> Jo van der Spek M2M
> Soendastraat 6 Indische Buurt. tram 14 of bus 22 en 65
> 1084BG Amsterdam
> http://schipholbrand.net
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list