<Fair City Amsterdam> amsteram lezing

Menno Grootveld rabotnik at xs4all.nl
Tue Jun 18 12:46:02 CEST 2019


We kunnen natuurlijk altijd gewoon de ramen gaan ingooien :-)

Op 18-06-19 om 12:40 schreef Bart Klaar:
>
> https://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/amsterdamlezingen/amsterdamlezingen-uva.html?1560747330198
>
>
> no comment
> groet Bart
>
>
>
>
>
>
>
> -- 
> Buro Spelen
>
> Bart Stuart en Klaar van der Lippe
> +31(0)6 36188407
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> - - - - - - - - - - -
> Websites: www.burospelen.com <http://www.burospelen.com> / 
> www.burospelenblog.nl/ <http://www.burospelenblog.nl>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> - - - - - - - - - - -
> Office/studio NDSM-plein 76 1033 WB Amsterdam
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> - - - - - - - - - - -
> Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> - - - - - - - - - - -
> BTW (VAT) no. NL147245217B01
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> - - - - - - - - - - -
>
>
> To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - 
> Joseph Chilton Pearce
>
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190618/f07a1786/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list