<Fair City Amsterdam> [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie

Bert Mussig balans at beterweten.eu
Fri Oct 18 11:08:20 CEST 2019


Dat verzoek is niet onredelijk en op dit vlak ben/was ik met jou van mening
dat de structuur van een belangenclub in aanvang anders had gekund.

Maar het is complexer dan dat en ook in een verenigingsstructuur gaat het om
de sterkte van de individuele spelers die samen de ketting vormen en het
clubhuis vullen.

Daar zit voor mij, door de gehele samenleving heen, de pijn. Maar een paar
mensen in onze buurt zijn in staat om naast hun werk en dagelijkse
bezigheden ook nog interesse, tijd, inspanning, kennis, uithoudingsvermogen,
tactiek op te brengen om zich met communale onderwerpen bezig te houden ook
al weten en zien ze dat wanneer ze het niet doen het in hun nadeel uitpakt..

Jij sleept er wel vaker poen bij en ook daar moet ik je tot op een zekere
hoogte gelijk in geven; Ik zie in mijn buurten veel ‘professionals’ over
elkaar heen struikelen en ten behoeve van subsidie wordt er dan weinig
actieve of polariserende stelling ingenomen. Ook als op burgertitel iemand
de lucifer er wel bij wil houden zie ik de profs snel de brandstof
wegtrekken. Actie moet vanuit de profs niet al te explosief worden.

Ik ben blij dat er in de Borgerstraat (met bijv. Dingeman in retraite ergens
in de kring) deze actie van de grond is gekomen en die steun ik van harte.
Ik ben domweg nu niet in de mogelijkheid maar zodra het kan loop ik er
binnen.

Zoals gezegd hé, in de vd Pekbuurt liggen er voor de Corporatie nog 500
woningen te verpatsen. En geloof maar dat een handje mensen daar al die
genoemde eigenschappen insteken om dat proberen te voorkomen!

Bert Mussig uit vd Pekbuurt onder vuur

 

 

 

Van: abraham vega [mailto:abrahamsash at hotmail.com] 
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:12
Aan: Bert Mussig; 'Rik den Braber'; 'Herman Melkman'
CC: 'Jan Leegwater'; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers';
hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org;
'Bart Stuart'
Onderwerp: Re: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat
actie

 

Voor een organisatie (vereniging of netwerk) dat de huurdersbelangen in
Amsterdam formeel zegt te vertegenwoordigen, met erkenning en steun van de
gemeente Amsterdam, van wie zij 6 ton per jaar ontvangt (los van de 4 ton
voor de oprichting) zou gepast zijn als zij eensgezind in het openbaar met
een unaniem steunbetoging voor deze bezetting zich zouden uitspreken.
Minstens met een persbericht en een formeel brief naar de gemeente en de
corporatie, en interview met AT5 of RTL zou als een extraatje van pas kunnen
komen (om uit de anonimiteit te stappen).

Als de HNA dat niet kan / wil doen dan er is een rede voor, dat rede wil ik
weten omdat zij zegen onze/mijn (huurders) belangen te vertegenwoordigen. Ik
wil weten wie binnen de HNA tegen deze actie is en waarom.

Is dit een redelijk verzoek / wens of vergis ik me? 

 

Met vriendelijke groet,

Abraham

 

 _____ 

Van: hna-algemeen-intern at googlegroups.com
<hna-algemeen-intern at googlegroups.com> namens Bert Mussig
<balans at beterweten.eu>
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 21:31
Aan: 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber'
<rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
CC: 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen'
<marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>;
hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>;
faircityamsterdam at listcultures.org <faircityamsterdam at listcultures.org>;
'Bart Stuart' <bartlikes.animals at gmail.com>
Onderwerp: RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat
actie 

 

De vraag stellen is m beantwoorden. Ik vermoed zomaar omdat er niemand over
gaat J 

Maar ik, als klein radartje van dat grote netwerk, ben solidair Abraham J En
jij?

Het is geen vereniging maar een netwerk, is dat waar je naar zocht?

Bert Hoedje uit de vd Pekbuurt

 

Van: hna-algemeen-intern at googlegroups.com
[mailto:hna-algemeen-intern at googlegroups.com] Namens abraham vega
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 20:43
Aan: Rik den Braber; Herman Melkman
CC: Jan Leegwater; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers';
hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie

 

Beste mensen,

 

Heeft de HNA zich solidair verklaard met de bezettingsactie tegen de verkoop
van de woning in de Borgerstraat ?

Zo niet, Waarom???

 

Met vriendelijke groet,

Abraham

 

 _____ 

Van: 'Herman Melkman' via HNA Algemeen (intern)
<hna-algemeen-intern at googlegroups.com>
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 19:57
Aan: Rik den Braber <rikdb at xs4all.nl>
CC: Jan Leegwater <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen'
<marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>;
hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>
Onderwerp: [HNA Algemeen] FW: laatste nieuws borgerstraat 

 

Beste mensen,

 

Ten overvloede, stuur ik jullie deze link door, het kan zijn dat deze al
ontvangen is.

 

Groeten,    

 

Herman Melkman

Kinderdijkstraat 75 huis

NL-1079 GE Amsterdam

Netherlands

Tel.:   +31(0)20-644 36 43

Mobile: +31(0)6-51 797 508

 

Van: wooncafe020 <wooncafe020 at gmail.com> 
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 12:40
Aan: alite thijsen <wooncafe020 at gmail.com>
Onderwerp: laatste nieuws borgerstraat

 

Een viertal bezetters hebben afgelopen woensdag ingesproken bij de
Raadscommissie Wonen en Bouwen. Zie
<https://huurdersbelang-zuid.email-provider.nl/link/8ajexgjk7n/p3sr64oipj/2s
fa3cb56o/nmqqgrba00/jrwikrd3tw>
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558722/Raadscommissie%20Won
en%20en%20Bouwen%2016-10-2019. Van minuut 33 t/m 43 en minuut 53 t/m 1.04.
Te zien is dat met name de SP, Groen Links en Partij voor de Dieren positief
reageren.

 

Actiegroep Niet Te Koop, Bond Precaire Wonen, Huurdersbelangen Zuid,
Huurdersvereniging Oud-West constatere:

dat woningcorporatie Stadgenoot: deelneemt aan de gemeentelijke regeling Van
Hoog naar Laag,
desondanks in hoog tempo voor senioren/mindervaliden geschikte sociale
huur(beneden)woningen waaronder Borgerstraat 75 aan het verkopen is.

en verzoeken
Woningcorporatie Stadgenoot per direct:
te stoppen met verkopen van sociale huurwoningen, zeker woningen geschikt
voor senioren en mindervaliden in het algemeen
te stoppen met verkopen van Borgerstraat 75 in het bijzonder,
Borgerstraat 75 toe te kennen aan een senior of mindervalide in de sociale
huursector.
Ga naar:
<https://huurdersbelang-zuid.email-provider.nl/link/8ajexgjk7n/p3sr64oipj/et
tz3zdr2v/nmqqgrba00/jrwikrd3tw>
https://petities.nl/petitions/behoud-borgerstraat-75-als-sociale-huurwoning-
voor-senioren-of-mindervaliden
Solidair hebben zich o.a. verklaard: Huurdersverenigingen Centrum, Oost en
Westerpark, bewonerscommissie Olympia, Uitermaes, van de Pekbuurt.
De actievoerders roepen mensen op de petitie te ondertekenen, langs te komen
in de Borgerstraat voor een praatje en mails te sturen naar Stadgenoot en de
politiek.

 

-- 
Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
Algemeen (intern)' van Google Groepen.
Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
Ga naar
https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000c01d58514%245f817f2
0%241e847d60%24%40upcmail.nl
<https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000c01d58514%245f817f
20%241e847d60%24%40upcmail.nl?utm_medium=email&utm_source=footer> om deze
discussie op internet te bekijken.

-- 
Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
Algemeen (intern)' van Google Groepen.
Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
Ga naar
https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E0451EE
ACB2886F043B9B26D0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM
<https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E0451E
EACB2886F043B9B26D0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM?utm_medium=e
mail&utm_source=footer> om deze discussie op internet te bekijken.

-- 
Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
Algemeen (intern)' van Google Groepen.
Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
Ga naar
https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/005801d58521%24851860c
0%248f492240%24%40beterweten.eu
<https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/005801d58521%24851860
c0%248f492240%24%40beterweten.eu?utm_medium=email&utm_source=footer> om
deze discussie op internet te bekijken.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20191018/eb667fcb/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list