<Fair City Amsterdam> [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie

Flavio F. Del Pomo ffdpomo at gmail.com
Fri Oct 18 18:33:21 CEST 2019


Allen,

Eergisteren hebben zowel sympathisanten als deelnemers van de
bezettingsactie in de Borgerstraat 75 ingesproken bij de Vergadering
Raadscommissie Wonen en Bouwen
<https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558722/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2016-10-2019>
(vanaf uur:min:sec 00:33:18).

Saillant detail: in hetzelfde inspreekhalfuurtje sprak onze aller Winnie
Terra (*). Haar niets meer met woonrechten te maken eigenbelang vs het
algemeen belang waar de 'Borgerstraat'-insprekers voor opkomen, konden niet
treffender gecontrasteerd worden.
(*) Voor degenen die het niet weten: zij is de laatste voorzitter van de
Huurdersvereniging Amsterdam geweest, zeg maar de ter ziele gegane
voorganger van de HNA.

Met vriendelijke groet / With kind regards / Distinti saluti,
Flavio F. Del Pomo


On Fri, 18 Oct 2019 at 16:09, Marieke Gorter <f.hiraki at chello.nl> wrote:

> Hallo Bert en Abraham,
>
>
>
> Graag wil ik mij met deze discussie even bemoeien.
>
> Bert complimenten de vragen van Abraham uitstekend beantwoord. Abraham je
> weet ik ben het vaak met je eens en hebben tijdens de oprichting van HNA
> vaak gediscussieerd.
>
> Toch nu oppassen in je boosheid dat je dingen zegt die niet waar zijn,
> daarom reageer ik. Flavio is en was bezetter van het eerste uur en heeft
> daar vaak geslapen.
>
> Flavio is lid van de huurders vereniging HOW die op zijn beurt weer
> ondertekenaar van het SOK (netwerk) is Onze bewoners commissie ook, en vele
> anderen, zoals Dingeman namens de vereniging centrum.
>
>
>
> Wij (H N A )hebben een faciliterend bestuur en het is een netwerk, hoe
> daar mee om te gaan, dat is al lerend. Woensdag zaten wij met Kay aan
> tafel, ik kan je verzekeren het bestuur is vooral niet tegen.
>
>
>
> Over het geld......en de zes ton.....die zijn niet gekomen, sterker nog
> voorlopig geen geld. Als het er komt dan is de 6 ton gehalveerd omdat de
> federatie van koepels en Winnie Terra nog in de race zijn.
>
> Het bestuur heeft nog geen cent ontvangen maar nemen hun taken heel
> serieus en gaan onverdroten door. De wethouder wil nu vaststellen waar zij
> recht op hebben, hij heeft geen idee van het vele werk.
>
> Wat Bert zegt over de professionals daar ben ik het roerend mee eens uit
> eigen ervaring, maar is voorlopig niet meer op van toepassing op het
> netwerk.
>
>
>
> Het is zoals Bert zegt een handje vol mensen die ook nog moeten werken.
> Die mensen slapen verblijven organiseren nu al twee weken in deze woning,
> gaan inspreken bij de gemeente héél véél werk.
>
> Gelukkig met succes het is een echte buurtactie geworden door hun
> standvastigheid.
>
> Gisteren heeft De FNV lokaal een petitie gemaakt wordt vandaag aangeboden,
> waarom....omdat Flavio, Ieneke en ikkke daar waren en wij vakbondsbonzen
> hebben bepraat  zo werkt het!!!!!!
>
>
>
>  Met vriendelijke groet,
>
> Marieke Gorter
>
>
>
> *Van:* hna-algemeen-intern at googlegroups.com <
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com> *Namens *Bert Mussig
> *Verzonden:* vrijdag 18 oktober 2019 11:08
> *Aan:* 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber' <
> rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
> *CC:* 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga
> Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <
> a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com;
> faircityamsterdam at listcultures.org; 'Bart Stuart' <
> bartlikes.animals at gmail.com>
> *Onderwerp:* RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met
> Borgerstraat actie
>
>
>
> Dat verzoek is niet onredelijk en op dit vlak ben/was ik met jou van
> mening dat de structuur van een belangenclub in aanvang anders had gekund.
>
> Maar het is complexer dan dat en ook in een verenigingsstructuur gaat het
> om de sterkte van de individuele spelers die samen de ketting vormen en het
> clubhuis vullen.
>
> Daar zit voor mij, door de gehele samenleving heen, de pijn. Maar een paar
> mensen in onze buurt zijn in staat om naast hun werk en dagelijkse
> bezigheden ook nog interesse, tijd, inspanning, kennis,
> uithoudingsvermogen, tactiek op te brengen om zich met communale
> onderwerpen bezig te houden ook al weten en zien ze dat wanneer ze het niet
> doen het in hun nadeel uitpakt..
>
> Jij sleept er wel vaker poen bij en ook daar moet ik je tot op een zekere
> hoogte gelijk in geven; Ik zie in mijn buurten veel ‘professionals’ over
> elkaar heen struikelen en ten behoeve van subsidie wordt er dan weinig
> actieve of polariserende stelling ingenomen. Ook als op burgertitel iemand
> de lucifer er wel bij wil houden zie ik de profs snel de brandstof
> wegtrekken. Actie moet vanuit de profs niet al te explosief worden.
>
> Ik ben blij dat er in de Borgerstraat (met bijv. Dingeman in retraite
> ergens in de kring) deze actie van de grond is gekomen en die steun ik van
> harte. Ik ben domweg nu niet in de mogelijkheid maar zodra het kan loop ik
> er binnen.
>
> Zoals gezegd hé, in de vd Pekbuurt liggen er voor de Corporatie nog 500
> woningen te verpatsen. En geloof maar dat een handje mensen daar al die
> genoemde eigenschappen insteken om dat proberen te voorkomen!
>
> Bert Mussig uit vd Pekbuurt onder vuur
>
>
>
>
>
>
>
> *Van:* abraham vega [mailto:abrahamsash at hotmail.com
> <abrahamsash at hotmail.com>]
> *Verzonden:* vrijdag 18 oktober 2019 10:12
> *Aan:* Bert Mussig; 'Rik den Braber'; 'Herman Melkman'
> *CC:* 'Jan Leegwater'; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers';
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org;
> 'Bart Stuart'
> *Onderwerp:* Re: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met
> Borgerstraat actie
>
>
>
> Voor een organisatie (vereniging of netwerk) dat de huurdersbelangen in
> Amsterdam formeel zegt te vertegenwoordigen, met erkenning en steun van de
> gemeente Amsterdam, van wie zij 6 ton per jaar ontvangt (los van de 4 ton
> voor de oprichting) zou gepast zijn als zij eensgezind in het openbaar met
> een unaniem steunbetoging voor deze bezetting zich zouden uitspreken.
> Minstens met een persbericht en een formeel brief naar de gemeente en de
> corporatie, en interview met AT5 of RTL zou als een extraatje van pas
> kunnen komen (om uit de anonimiteit te stappen).
>
> Als de HNA dat niet kan / wil doen dan er is een rede voor, dat rede wil
> ik weten omdat zij zegen onze/mijn (huurders) belangen te
> vertegenwoordigen. Ik wil weten wie binnen de HNA tegen deze actie is en
> waarom.
>
> Is dit een redelijk verzoek / wens of vergis ik me?
>
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Abraham
>
>
> ------------------------------
>
> *Van:* hna-algemeen-intern at googlegroups.com <
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com> namens Bert Mussig <
> balans at beterweten.eu>
> *Verzonden:* donderdag 17 oktober 2019 21:31
> *Aan:* 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber' <
> rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
> *CC:* 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga
> Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <
> a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com <
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com>; faircityamsterdam at listcultures.org
> <faircityamsterdam at listcultures.org>; 'Bart Stuart' <
> bartlikes.animals at gmail.com>
> *Onderwerp:* RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met
> Borgerstraat actie
>
>
>
> De vraag stellen is m beantwoorden. Ik vermoed zomaar omdat er niemand
> over gaat J
>
> Maar ik, als klein radartje van dat grote netwerk, ben solidair Abraham J
> En jij?
>
> Het is geen vereniging maar een netwerk, is dat waar je naar zocht?
>
> Bert Hoedje uit de vd Pekbuurt
>
>
>
> *Van:* hna-algemeen-intern at googlegroups.com [
> mailto:hna-algemeen-intern at googlegroups.com
> <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>] *Namens *abraham vega
> *Verzonden:* donderdag 17 oktober 2019 20:43
> *Aan:* Rik den Braber; Herman Melkman
> *CC:* Jan Leegwater; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers';
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org
> *Onderwerp:* [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat
> actie
>
>
>
> Beste mensen,
>
>
>
> Heeft de HNA zich solidair verklaard met de bezettingsactie tegen de
> verkoop van de woning in de Borgerstraat ?
>
> Zo niet, Waarom???
>
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Abraham
>
>
> ------------------------------
>
> *Van:* 'Herman Melkman' via HNA Algemeen (intern) <
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com>
> *Verzonden:* donderdag 17 oktober 2019 19:57
> *Aan:* Rik den Braber <rikdb at xs4all.nl>
> *CC:* Jan Leegwater <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen' <
> marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>;
> hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com
> >
> *Onderwerp:* [HNA Algemeen] FW: laatste nieuws borgerstraat
>
>
>
> Beste mensen,
>
>
>
> Ten overvloede, stuur ik jullie deze link door, het kan zijn dat deze al
> ontvangen is.
>
>
>
> Groeten,
>
>
>
> *Herman Melkman*
>
> Kinderdijkstraat 75 huis
>
> NL-1079 GE Amsterdam
>
> Netherlands
>
> Tel.:      +31(0)20-644 36 43
>
> Mobile: +31(0)6-51 797 508
>
>
>
> *Van:* wooncafe020 <wooncafe020 at gmail.com>
> *Verzonden:* donderdag 17 oktober 2019 12:40
> *Aan:* alite thijsen <wooncafe020 at gmail.com>
> *Onderwerp:* laatste nieuws borgerstraat
>
>
>
> Een viertal bezetters hebben afgelopen woensdag ingesproken bij de
> Raadscommissie Wonen en Bouwen. Zie
> https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558722/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2016-10-2019
> <https://huurdersbelang-zuid.email-provider.nl/link/8ajexgjk7n/p3sr64oipj/2sfa3cb56o/nmqqgrba00/jrwikrd3tw>.
> Van minuut 33 t/m 43 en minuut 53 t/m 1.04. Te zien is dat met name de SP,
> Groen Links en Partij voor de Dieren positief reageren.
>
>
>
> *Actiegroep Niet Te Koop, Bond Precaire Wonen, Huurdersbelangen Zuid,
> Huurdersvereniging Oud-West* constatere:
>
> dat woningcorporatie Stadgenoot: deelneemt aan de gemeentelijke regeling
> Van Hoog naar Laag,
> desondanks in hoog tempo voor senioren/mindervaliden geschikte sociale
> huur(beneden)woningen waaronder Borgerstraat 75 aan het verkopen is.
>
> en verzoeken
> Woningcorporatie Stadgenoot per direct:
> te stoppen met verkopen van sociale huurwoningen, zeker woningen geschikt
> voor senioren en mindervaliden in het algemeen
> te stoppen met verkopen van Borgerstraat 75 in het bijzonder,
> Borgerstraat 75 toe te kennen aan een senior of mindervalide in de sociale
> huursector.
> Ga naar:
> https://petities.nl/petitions/behoud-borgerstraat-75-als-sociale-huurwoning-voor-senioren-of-mindervaliden
> <https://huurdersbelang-zuid.email-provider.nl/link/8ajexgjk7n/p3sr64oipj/ettz3zdr2v/nmqqgrba00/jrwikrd3tw>
>
>
> Solidair hebben zich o.a. verklaard: Huurdersverenigingen Centrum, Oost en
> Westerpark, bewonerscommissie Olympia, Uitermaes, van de Pekbuurt.
> De actievoerders roepen mensen op de petitie te ondertekenen, langs te
> komen in de Borgerstraat voor een praatje en mails te sturen naar
> Stadgenoot en de politiek.
>
>
>
> --
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
> Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
> wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
> hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar
> https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000c01d58514%245f817f20%241e847d60%24%40upcmail.nl
> <https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000c01d58514%245f817f20%241e847d60%24%40upcmail.nl?utm_medium=email&utm_source=footer>
> om deze discussie op internet te bekijken.
>
> --
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
> Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
> wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
> hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar
> https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E0451EEACB2886F043B9B26D0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM
> <https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E0451EEACB2886F043B9B26D0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM?utm_medium=email&utm_source=footer>
> om deze discussie op internet te bekijken.
>
> --
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
> Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
> wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
> hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar
> https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/005801d58521%24851860c0%248f492240%24%40beterweten.eu
> <https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/005801d58521%24851860c0%248f492240%24%40beterweten.eu?utm_medium=email&utm_source=footer>
> om deze discussie op internet te bekijken.
>
> --
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
> Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
> wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
> hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar
> https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/00b101d58593%2496ad1570%24c4074050%24%40beterweten.eu
> <https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/00b101d58593%2496ad1570%24c4074050%24%40beterweten.eu?utm_medium=email&utm_source=footer>
> om deze discussie op internet te bekijken.
>
> ------------------------------
> Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
> <http://www.spamfighter.com/lnl>
> 633 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
>
> Uw PC enorm traag? Klik voor de oplossing!
> <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl>
>
> --
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA
> Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer
> wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar
> hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar
> https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000501d585bd%2493763b50%24ba62b1f0%24%40chello.nl
> <https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000501d585bd%2493763b50%24ba62b1f0%24%40chello.nl?utm_medium=email&utm_source=footer>
> om deze discussie op internet te bekijken.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20191018/7f89da2e/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list