<Fair City Amsterdam> [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie

Gerard Schuitemaker gangbaar-37 at hetnet.nl
Sat Oct 19 09:59:28 CEST 2019


 Beste leden, 
Over en weer in discussie gaan en elkaar wijzen op verantwoording kan het beste als jullie bij elkaar zijn. Ik ben geen voorstander van deze methode. Vandaag zijn er constant bezetters in de Borgerstraat 75. Er is elke dag nieuws.
Vanavond ben ik er ook weer. Wij zien jullie graag! Neem iets mee: koffie, thee, fruit enzovoort. We krijgen veel inloop, jullie allen kunnen daar zeker bij. 
Tot ziens, Gerard

> Op 19 okt. 2019 om 07:46 heeft Frank Witzen <frank.witzen at gmail.com> het volgende geschreven:
> 
> Maar Abraham, ik kom jouw naam bij de ondertekenaars ook niet tegen. 
> Much ado about nothing. As usual zou ik er aan willen toevoegen.
> Met groet, frank
> 
> Op vr 18 okt. 2019 om 22:58 schreef abraham vega <abrahamsash at hotmail.com>:
>> Beste Marieke, Bert en allen,
>> 
>> ten eerste dank voor jullie reacties. Ten tweede ik ben niet boos en zeker niet boos op Flavio, ik zou niet weten waarom ik boos op Flavio zou moeten zijn, ik heb hem in mijn mail naar jullie geen enkele keer genoemd.
>> Trouwens, dank voor de info, ik dacht dat de 6 ton van de gemeente al binnen waren. Maar dat hindert niet, De HNA kan nog altijd eensgezind in het openbaar naar voren komen met een steunbetuiging met de bezetting, met of zonder de 6 ton (4 ton zijn toch al binnen). Gewone Amsterdammers met een minimum inkomen leven een hele maand van een bedrag dat fluctueert tussen €900.- en €1200, dus 4 ton is heel veel geld vooral als dat geld wijs wordt gebruikt.
>> Omdat ik tijdens de HNA vergaderingen niets mag zeggen en alleen als toehoorder mag aanwezig zijn doe ik de volgende verzoek aan jullie wie daar wel het woord mogen voeren: 
>> HNA a.u.b. tred in het openbaar met een formeel steunbetuiging voor de bezetting!
>> Even en A4tje pakken, en relevant tekst samenstellen, alle handtekeningen er onder en hoppakee! de brief opsturen naar de gemeente en de media. Mensen hoeven niet eens daarover te gaan vergaderen, alles kan per email geregeld worden. Als extra, zou een woordvoerder van de HNA ook AT5, RTL en zo nodig zelf de Pauwniews om een interview kunnen vragen.
>> 
>> Wij moeten toch ergens mij beginnen?
>> Is dit een redelijk verzoek?
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> Abraham
>> 
>> Van: Marieke Gorter <f.hiraki at chello.nl>
>> Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 16:08
>> Aan: 'Bert Mussig' <balans at beterweten.eu>; 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber' <rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
>> CC: 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>; faircityamsterdam at listcultures.org <faircityamsterdam at listcultures.org>; 'Bart Stuart' <bartlikes.animals at gmail.com>
>> Onderwerp: RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie
>> 
>> Hallo Bert en Abraham,
>> 
>> Graag wil ik mij met deze discussie even bemoeien.
>> Bert complimenten de vragen van Abraham uitstekend beantwoord. Abraham je weet ik ben het vaak met je eens en hebben tijdens de oprichting van HNA vaak gediscussieerd.
>> Toch nu oppassen in je boosheid dat je dingen zegt die niet waar zijn, daarom reageer ik. Flavio is en was bezetter van het eerste uur en heeft daar vaak geslapen.
>> Flavio is lid van de huurders vereniging HOW die op zijn beurt weer ondertekenaar van het SOK (netwerk) is Onze bewoners commissie ook, en vele anderen, zoals Dingeman namens de vereniging centrum.
>> 
>> Wij (H N A )hebben een faciliterend bestuur en het is een netwerk, hoe daar mee om te gaan, dat is al lerend. Woensdag zaten wij met Kay aan tafel, ik kan je verzekeren het bestuur is vooral niet tegen.
>> 
>> Over het geld......en de zes ton.....die zijn niet gekomen, sterker nog voorlopig geen geld. Als het er komt dan is de 6 ton gehalveerd omdat de federatie van koepels en Winnie Terra nog in de race zijn.
>> Het bestuur heeft nog geen cent ontvangen maar nemen hun taken heel serieus en gaan onverdroten door. De wethouder wil nu vaststellen waar zij recht op hebben, hij heeft geen idee van het vele werk.
>> Wat Bert zegt over de professionals daar ben ik het roerend mee eens uit eigen ervaring, maar is voorlopig niet meer op van toepassing op het netwerk.
>> 
>> Het is zoals Bert zegt een handje vol mensen die ook nog moeten werken. Die mensen slapen verblijven organiseren nu al twee weken in deze woning, gaan inspreken bij de gemeente héél véél werk.
>> Gelukkig met succes het is een echte buurtactie geworden door hun standvastigheid.
>> Gisteren heeft De FNV lokaal een petitie gemaakt wordt vandaag aangeboden, waarom....omdat Flavio, Ieneke en ikkke daar waren en wij vakbondsbonzen hebben bepraat zo werkt het!!!!!!
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> Marieke Gorter
>> 
>> Van: hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com> Namens Bert Mussig
>> Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:08
>> Aan: 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber' <rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
>> CC: 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org; 'Bart Stuart' <bartlikes.animals at gmail.com>
>> Onderwerp: RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie
>> 
>> Dat verzoek is niet onredelijk en op dit vlak ben/was ik met jou van mening dat de structuur van een belangenclub in aanvang anders had gekund.
>> Maar het is complexer dan dat en ook in een verenigingsstructuur gaat het om de sterkte van de individuele spelers die samen de ketting vormen en het clubhuis vullen.
>> Daar zit voor mij, door de gehele samenleving heen, de pijn. Maar een paar mensen in onze buurt zijn in staat om naast hun werk en dagelijkse bezigheden ook nog interesse, tijd, inspanning, kennis, uithoudingsvermogen, tactiek op te brengen om zich met communale onderwerpen bezig te houden ook al weten en zien ze dat wanneer ze het niet doen het in hun nadeel uitpakt..
>> Jij sleept er wel vaker poen bij en ook daar moet ik je tot op een zekere hoogte gelijk in geven; Ik zie in mijn buurten veel ‘professionals’ over elkaar heen struikelen en ten behoeve van subsidie wordt er dan weinig actieve of polariserende stelling ingenomen. Ook als op burgertitel iemand de lucifer er wel bij wil houden zie ik de profs snel de brandstof wegtrekken. Actie moet vanuit de profs niet al te explosief worden.
>> Ik ben blij dat er in de Borgerstraat (met bijv. Dingeman in retraite ergens in de kring) deze actie van de grond is gekomen en die steun ik van harte. Ik ben domweg nu niet in de mogelijkheid maar zodra het kan loop ik er binnen.
>> Zoals gezegd hé, in de vd Pekbuurt liggen er voor de Corporatie nog 500 woningen te verpatsen. En geloof maar dat een handje mensen daar al die genoemde eigenschappen insteken om dat proberen te voorkomen!
>> Bert Mussig uit vd Pekbuurt onder vuur
>> 
>> 
>> 
>> Van: abraham vega [mailto:abrahamsash at hotmail.com] 
>> Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:12
>> Aan: Bert Mussig; 'Rik den Braber'; 'Herman Melkman'
>> CC: 'Jan Leegwater'; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers'; hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org; 'Bart Stuart'
>> Onderwerp: Re: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie
>> 
>> Voor een organisatie (vereniging of netwerk) dat de huurdersbelangen in Amsterdam formeel zegt te vertegenwoordigen, met erkenning en steun van de gemeente Amsterdam, van wie zij 6 ton per jaar ontvangt (los van de 4 ton voor de oprichting) zou gepast zijn als zij eensgezind in het openbaar met een unaniem steunbetoging voor deze bezetting zich zouden uitspreken. Minstens met een persbericht en een formeel brief naar de gemeente en de corporatie, en interview met AT5 of RTL zou als een extraatje van pas kunnen komen (om uit de anonimiteit te stappen).
>> Als de HNA dat niet kan / wil doen dan er is een rede voor, dat rede wil ik weten omdat zij zegen onze/mijn (huurders) belangen te vertegenwoordigen. Ik wil weten wie binnen de HNA tegen deze actie is en waarom.
>> Is dit een redelijk verzoek / wens of vergis ik me?
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> Abraham
>> 
>> Van: hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com> namens Bert Mussig <balans at beterweten.eu>
>> Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 21:31
>> Aan: 'abraham vega' <abrahamsash at hotmail.com>; 'Rik den Braber' <rikdb at xs4all.nl>; 'Herman Melkman' <h.melkman at upcmail.nl>
>> CC: 'Jan Leegwater' <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>; faircityamsterdam at listcultures.org <faircityamsterdam at listcultures.org>; 'Bart Stuart' <bartlikes.animals at gmail.com>
>> Onderwerp: RE: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie
>> 
>> De vraag stellen is m beantwoorden. Ik vermoed zomaar omdat er niemand over gaat J
>> Maar ik, als klein radartje van dat grote netwerk, ben solidair Abraham J En jij?
>> Het is geen vereniging maar een netwerk, is dat waar je naar zocht?
>> Bert Hoedje uit de vd Pekbuurt
>> 
>> Van: hna-algemeen-intern at googlegroups.com [mailto:hna-algemeen-intern at googlegroups.com] Namens abraham vega
>> Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 20:43
>> Aan: Rik den Braber; Herman Melkman
>> CC: Jan Leegwater; 'Marga Sijmonsbergen'; 'Anita Engbers'; hna-algemeen-intern at googlegroups.com; faircityamsterdam at listcultures.org
>> Onderwerp: [HNA Algemeen] HNA solidariteitsverklaring met Borgerstraat actie
>> 
>> Beste mensen,
>> 
>> Heeft de HNA zich solidair verklaard met de bezettingsactie tegen de verkoop van de woning in de Borgerstraat ?
>> Zo niet, Waarom???
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> Abraham
>> 
>> Van: 'Herman Melkman' via HNA Algemeen (intern) <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>
>> Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 19:57
>> Aan: Rik den Braber <rikdb at xs4all.nl>
>> CC: Jan Leegwater <janleegwateragf at hotmail.com>; 'Marga Sijmonsbergen' <marga.sijmonsbergen at kpnmail.nl>; 'Anita Engbers' <a.engbers at wooninfo.nl>; hna-algemeen-intern at googlegroups.com <hna-algemeen-intern at googlegroups.com>
>> Onderwerp: [HNA Algemeen] FW: laatste nieuws borgerstraat
>> 
>> Beste mensen,
>> 
>> Ten overvloede, stuur ik jullie deze link door, het kan zijn dat deze al ontvangen is.
>> 
>> Groeten,    
>> 
>> Herman Melkman
>> Kinderdijkstraat 75 huis
>> NL-1079 GE Amsterdam
>> Netherlands
>> Tel.:   +31(0)20-644 36 43
>> Mobile: +31(0)6-51 797 508
>> 
>> Van: wooncafe020 <wooncafe020 at gmail.com> 
>> Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 12:40
>> Aan: alite thijsen <wooncafe020 at gmail.com>
>> Onderwerp: laatste nieuws borgerstraat
>> 
>> Een viertal bezetters hebben afgelopen woensdag ingesproken bij de Raadscommissie Wonen en Bouwen. Zie https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558722/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2016-10-2019. Van minuut 33 t/m 43 en minuut 53 t/m 1.04. Te zien is dat met name de SP, Groen Links en Partij voor de Dieren positief reageren.
>> 
>> Actiegroep Niet Te Koop, Bond Precaire Wonen, Huurdersbelangen Zuid, Huurdersvereniging Oud-West constatere:
>> dat woningcorporatie Stadgenoot: deelneemt aan de gemeentelijke regeling Van Hoog naar Laag,
>> desondanks in hoog tempo voor senioren/mindervaliden geschikte sociale huur(beneden)woningen waaronder Borgerstraat 75 aan het verkopen is.
>> 
>> en verzoeken
>> Woningcorporatie Stadgenoot per direct:
>> te stoppen met verkopen van sociale huurwoningen, zeker woningen geschikt voor senioren en mindervaliden in het algemeen
>> te stoppen met verkopen van Borgerstraat 75 in het bijzonder,
>> Borgerstraat 75 toe te kennen aan een senior of mindervalide in de sociale huursector.
>> Ga naar: https://petities.nl/petitions/behoud-borgerstraat-75-als-sociale-huurwoning-voor-senioren-of-mindervaliden
>> 
>> Solidair hebben zich o.a. verklaard: Huurdersverenigingen Centrum, Oost en Westerpark, bewonerscommissie Olympia, Uitermaes, van de Pekbuurt.
>> De actievoerders roepen mensen op de petitie te ondertekenen, langs te komen in de Borgerstraat voor een praatje en mails te sturen naar Stadgenoot en de politiek.
>> 
>> -- 
>> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
>> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
>> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/000c01d58514%245f817f20%241e847d60%24%40upcmail.nl om deze discussie op internet te bekijken.
>> -- 
>> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
>> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
>> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E0451EEACB2886F043B9B26D0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM om deze discussie op internet te bekijken.
>> -- 
>> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
>> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
>> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/005801d58521%24851860c0%248f492240%24%40beterweten.eu om deze discussie op internet te bekijken.
>> -- 
>> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
>> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
>> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/00b101d58593%2496ad1570%24c4074050%24%40beterweten.eu om deze discussie op internet te bekijken.
>> 
>> Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
>> 633 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
>> 
>> Uw PC enorm traag? Klik voor de oplossing!
>> -- 
>> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
>> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
>> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/AM4PR1001MB1331E6DF776824A271BF1200B26C0%40AM4PR1001MB1331.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM om deze discussie op internet te bekijken.
> 
> -- 
> Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'HNA Algemeen (intern)' van Google Groepen.
> Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar hna-algemeen-intern+unsubscribe at googlegroups.com.
> Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/hna-algemeen-intern/CAMoLhqoO6fSVRaiN77RvDNoHrN1bc0x0KryvegctGkZNEN6zJA%40mail.gmail.com om deze discussie op internet te bekijken.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20191019/0e30f7f0/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list