<Fair City Amsterdam> De link tussen 'precarity' , 'housing' en ... Brexit

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Mon Oct 28 11:23:29 CET 2019


Aloha,

John Harris legt overtuigend uit in The Guardian van vandaag dat het 
oplossen van de grote tekorten van de volkshuisvesting in de steden de 
kernpunt vormt van het wegnemen van materiele onzekerheid 
('precariteit'), en legt een verband tussen de huisvestingscrisis en de 
onlustgevoelens die to de (voor) Brexit stemming hebben geleid:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/28/housing-crisis-houses-brexit-vote

Het verhaal gaat natuurlijk over England, maar er zijn veel elementen 
die je in de Amsterdamse situatie herkent, zowel aan de kant vd problemn 
als aan die van de oplossingen.

Doewie, p+7D!
More information about the faircityamsterdam mailing list