<Fair City Amsterdam> state of the region 2020- Amsterdam

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Sat Dec 12 10:49:04 CET 2020


On 2020-12-03 12:24, Bart Klaar wrote:
> ter info, hebben jullie dit meegekregen, gisteren?
> https://www.metropoolregioamsterdam.nl/state-of-the-region-2020-duurzaam-herstel-en-meer-samenwerking/
> 
> citaat van verslag:
> 
> "GROTE KLASSE- TAFELHEER EN ECONOOM HENRI DE GROOT WERD ENTHOUSIAST
> VAN ALLE GESPREKKEN TIJDENS DEZE BIJZONDERE EDITIE VAN STATE OF THE
> REGION. ‘DIT MAAKT DUIDELIJK WAT DEZE REGIO IS: EEN BROEDPLEK. DAT
> HEBBEN WE AAN DEZE TAFEL GEZIEN VANDAAG. WE MOETEN DIE CREATIVITEIT
> SLIM COMBINEREN MET HET LOKALE. DAN WORDEN WE OOK EEN INCLUSIEVE
> REGIO.’ OOK BURGEMEESTER HALSEMA IS HOOPVOL. ‘ER IS EEN NOODZAAK
> OM VAN DEZE REGIO EEN REGIO VAN GROTE KLASSE TE MAKEN".
> 

Aloha,

't Lijkt wel de 'trickle down' theory (variant: 'the rising tide lifts 
all boats')
klein problem: it never worked - and never will

Ciao Ciao, p+2D!
More information about the faircityamsterdam mailing list