<Fair City Amsterdam> Verbiedt AirBnB - in Parijs (petitie)

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Mon Jan 6 10:02:11 CET 2020


Ola Frans & all,

Ik reis weliswaar veel, maar doe nooit AirBnB, want ik en net als 
zeelieden,  heb ik overal ... enz.
;-)

Voor AirBnB geldt hetzelfde als voor de tegenwoordige (neolib/cap) 
economie i.h.a.: tiz een kwestie van schaal en van natuur. Kleinschalig, 
incidenteel (itt permanent), particulier kamerverhuur is w.m.b. OK, ook 
voor sociale huurders, why not - dat bepleit ook de verlichte R'damse 
burgermeester Aboutaleb. Grootschalige commercieele platforms a la 
AirBnB, en individuele profiteurs met meerdere woningen die zij 
permanent verhuren, is dat beslist niet. Totaal verbieden is de enige 
optie.

Mensen/clubs die het (incidenteel, kamer-) verhuur aan bezoekers 
absoluut en in welke vorm dan ook afwijzen, m.n. in de sociale sector, 
vind ik kortzichtig en dogmatisch.

Trouwens, het hele AirBnB gebeuren staat of valt op het bestaan van 
low-cost vliegen gedreven massa-toerisme - en gaat dus eerder vroeger 
dan later omvallen, tussen 'flygskam' en sterk stijgende kerozine 
prijzen (met rap nog es 75% accijns en 22% BTW erbovenop, graag!)

Happy Befana!
p+7D!


On 2020-01-05 22:11, Info Studio Transformatie wrote:
> Hallo patrice,
> Graag nog even de onderbouwing van je cijfers en ja, een goed plan,
> maar gezien de structurele groei van het reizen, ben je zelf daar ook
> geen voorbeeld van.... ook aandacht vragen voor FAIRBNB of is dat een
> zachte dood aan het sterven.... en misschien ook flexibiliseren van
> het beleid voor huurders, waarom zou een huurder niet een kamer kunnen
> verhuren via FAIRBNB?
> 
> :{ ?
> 
> F
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: faircityamsterdam
> [mailto:faircityamsterdam-bounces at listcultures.org] Namens Patrice
> Riemens
> Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 17:51
> Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
> Onderwerp: <Fair City Amsterdam> Verbiedt AirBnB - in Parijs (petitie)
> 
> 
> Aloha,
> 
> eerste paragraaf in petitie op We Sign It:
> 
> "Voor het verbieden van Airbnb in Parijs!
> 
> Officieel biedt Airbnb meer dan 60.000 appartementen te huur aan in
> Parijs, die daarmee van de traditionele lange termijn huurmarkt worden
> gehaald en leiden tot concurrentie die door hotelprofessionals als
> oneerlijk wordt beschouwd.
> Van deze appartementen worden er het hele jaar door meer dan 30.000
> verhuurd op Airbnb. Zo wordt meer dan één op de twee beschikbare
> appartementen in Parijs door Airbnb gevampierd.
> 
> Deze toeristenverhuur heeft ertoe geleid dat Parijs evenveel bestaande
> woningen heeft verloren als dat het de afgelopen 5 jaar aan woningen
> heeft gewonnen, waardoor de toegang tot woningen voor duizenden Parijse
> gezinnen een permanente crisis heeft doorgemaakt.
> 
> Laten we een verbod op Airbnb in Parijs eisen! #StopAirbnb
> 
> 
> 
> Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
> 
> Ciao Ciao, p+7D!
> 
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list