<Fair City Amsterdam> wortelen in stedelijkheid

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Tue Jan 14 11:46:47 CET 2020


Dank voor de link, Bart.

En bij gewortelde stedelijkheid hoort geworteld blijvend groen. Voor alle Amsterdammers.

Het dysfunctionele bestuur van Stadsdeel Zuidoost wil meer stedelijke functies in het NatuurNetwerk Nederland rond de Gaasperplas want wij moeten meestromen in de vaart van verstedelijking en verdichting. Daarvoor zoeken de bestuurders in totaal 13 miljoen euro. Niet voor groen en natuur, maar voor een museum in het park, horeca, kanoroutes, zwemstoepen. Dus infrastructuur op een plek waar die zou moeten ontbreken.
Onderdeel daarvan is het verleggen van de doorgaande fietsroute, de Electric freeway naar Almere, met een paar tientallen meters, om het fietspad vlak langs de nieuwe voorzieningen te brengen. Meer barbecues ook, want er moet natuurlijk een reden zijn om geld te stoppen in campagnes tegen obesitas.

Opperstalmeester Rutger Groot Wassink heeft voor Zuidoost de status aparte uitgeroepen, ‘eigen rotprobleempjes' moet het stadsdeel (lees de achterkamertjesnomenklatura) maar zelf oplossen; het gaat aardig richting apartheid; slecht onderwijs, geen handhaving, enz. valt allemaal onder de ‘democratisering' zoals GroenLinks die wil. Keizer Nero noemde dat ‘brood en spelen’. Wij noemen dat 'barbecues en festivals’.
'De Adviesraden en de Electroficatie van het Gaasperpark zijn de basis van de nieuwe wereld.'
Van de ratten besnuffeld, zou ik zeggen.

Met vriendelijke groet,
Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html <http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html>
On 14 Jan 2020, at 11:10, Bart Klaar <burospelen at gmail.com> wrote:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/fijne-buurten/omgevingsvisie/blog/blog-3 <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/fijne-buurten/omgevingsvisie/blog/blog-3>


ter info, groet Bart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20200114/f621f3b8/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Adviesraden en elektrificatie Gaasperpark.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 126134 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20200114/f621f3b8/attachment.jpeg>


More information about the faircityamsterdam mailing list