<Fair City Amsterdam> Cory Doctorow iz 'n andere smart city is mogelijk ...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Sat Jan 18 18:28:38 CET 2020


Aloha,

Smart cities zijn heel erg in these days ('n soortement opvolging in de 
eerdere hype rond de 'creatieve stad'), en zoals gewoonlijk valt er te 
vrezen voor de gewone burger die eerder als product dan als 
belanghebbende partij wordt gezien. Volgens Doctorow, ook bekend als 
'cyberpunk' auteur, een genre dat grossiert in techno-maatschappelijke 
dystopieen in een naaste toekomst, kan het ook anders.

Klopt, maar je moet het wel willen, politiek gezien. Het ziet er 
vooralsnog, ondanks zalvende retoriek over data eigendom, niet echt naar 
uit.

Enyvej, Doctorow in the Guardian van vandaag:

https://www.theguardian.com/cities/2020/jan/17/the-case-for-cities-where-youre-the-sensor-not-the-thing-being-sensed

Enjoy!
p+7D!
More information about the faircityamsterdam mailing list