<Fair City Amsterdam> De huren in Seattle ...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Tue Jan 28 17:17:21 CET 2020


Aloha,

... stijgen daar het meest en het snelst van de hele V.S. - die vrijwel 
in hun geheel in de greep zijn van dit fenomeen. Het is in Seattle dat 
de verhouding tussen huren, of van de kosten van een onderdak in het 
algemeen, of het nou huur of koop is, het meest uit de hand gelopen is, 
met navenant effect op woningnood en dakloosheid.

Amsterdam is (nog net) Seattle, maar dit is het stukje theorie (niks 
praktischer dan een goede ...) om het verschijnsel te begrijpen, en 
vooral de valse argumenten van 'rechts' te begrijpen om er niks aan te 
doen.

https://www.thestranger.com/slog/2016/07/25/24389054/seattle-times-repeats-the-myth-that-skyrocketing-rents-in-seattle-caused-supply-and-demand

Vreest niet het leest in minder dan 5'

Ciaoui, p+2D!
More information about the faircityamsterdam mailing list