<Fair City Amsterdam> Opinie: Wij worden uitgewoond

jan at disroot.org jan at disroot.org
Mon Mar 9 10:54:10 CET 2020


https://www.uitgewoond.nl/articles/opinie-wij-worden-uitgewoond (https://www.uitgewoond.nl/articles/opinie-wij-worden-uitgewoond)
Opinie: Wij worden uitgewoond

Het kabinetsbeleid van de afgelopen 30 jaar heeft de volkshuisvesting kapotgemaakt. Als je veel geld hebt dan kun je op de woningmarkt slapend nog veel rijker worden. Als je weinig geld hebt dan ben je overgeleverd aan de grillen van de huisbaas of de makelaar, als je überhaupt al een woonruimte kunt vinden. Het woonbeleid van de afgelopen 30 jaar is daardoor de grootste oorzaak van de groeiende ongelijkheid in Nederland.
Het woonbeleid van de afgelopen 30 jaar is daardoor de grootste oorzaak van de groeiende ongelijkheid in Nederland.

Onze grondwet zegt letterlijk: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”. Tot de jaren 90 van de vorige eeuw nam de overheid deze grondwettelijke taak serieus. Door middel van volkshuisvesting, planning en hechte banden met de woningbouwcorporaties werden er niet alleen goede, betaalbare woningen gebouwd voor iedereen. Ook konden we door planmatig werken de kwaliteit van hele wijken verbeteren en de fysieke ruimte op een hoger plan brengen.

Hieraan kwam een einde in de jaren ’90. De regering zorgde ervoor dat de woningbouwcorporaties op afstand kwamen te staan van de overheid. Het Rijk wilde bezuinigen en besloot te bezuinigen op een van haar grondwettelijke taken, de markt moest maar gaan voorzien in de volkshuisvesting. In de dertig jaar erna werd de volkshuisvesting steeds verder en verder uitgehold. Huren werd neergezet als iets slechts, alleen bedoeld voor de allerarmsten. Het liberale ideaal schreef voor dat we niet meer gezamenlijk werkten aan goede, betaalbare woningen voor iedereen maar dat iedereen zelf maar een woning moest kopen. Voor de mensen die hier niet in slaagden was er steeds minder om op terug te vallen.
De overheid lijkt haar grondwettelijke taak volledig te zijn vergeten.

Zo komen we aan bij de huidige wooncrisis. De overheid spreekt nergens meer van “volkshuisvesting”, maar enkel nog van “de woningmarkt”. Het Ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven en slechts een kleine tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich nog met wonen bezig. De overheid lijkt haar grondwettelijke taak volledig te zijn vergeten. De gevolgen hiervan zien we overal. Woningen zijn een object geworden voor rijke mensen om nog veel rijker te worden. Ze kopen huizen op om ze vervolgens voor veel te veel geld aan anderen te verhuren. Mensen die zelf een woning willen kopen moeten zich diep, diep in de schulden steken. Voor de mensen die geen hypotheek kunnen krijgen, wacht een wachtlijst van vaak zelfs meer dan 7 jaar om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting. Dat is meer dan enkel een paar woningen bijbouwen. De overheid moet fundamenteel gaan kijken naar haar taak in het zorgen voor voldoende, goede, betaalbare, passende en duurzame woningen.
Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat.

Daarom komen wij in actie met de campagne “Uitgewoond”. Vandaag zijn er in het hele land jongeren op straat voor deze campagne die strijdt voor een betaalbare woning voor iedereen. Van posters plakken in Zwolle en Haarlem tot kamperen op de markt in Utrecht en Groningen. Met onze petitie op uitgewoond.nl willen we de minister en de politiek dwingen om de problemen onder ogen te zien en in actie te komen. De komende maanden kunnen ze in heel Nederland jongeren verwachten die opkomen voor hun recht op wonen en we nodigen iedereen uit om met ons mee te doen!

Onze grondwet zegt letterlijk: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”. Tot de jaren 90 van de vorige eeuw nam de overheid deze grondwettelijke taak serieus. Doormiddel van volkshuisvesting, planning en hechte banden met de woningbouwcorporaties werden er niet alleen goede, betaalbare woningen gebouwd voor iedereen. Ook konden we door planmatig werken de kwaliteit van hele wijken verbeteren en de fysieke ruimte op een hoger plan brengen.

Hier kwam een einde aan in de jaren ’90. De regering zorgde ervoor dat de woningbouwcorporaties op afstand kwamen te staan van de overheid. Het Rijk wilde bezuinigen en besloot te bezuinigen op één van haar grondwettelijke taken, de markt moest maar gaan voorzien in de volkshuisvesting. In de dertig jaar erna werd de volkshuisvesting steeds verder en verder uitgehold. Huren werd neergezet als iets slechts, alleen bedoelt voor de allerarmsten. Het liberale ideaal schreef voor dat we niet meer gezamenlijk werkten aan goede, betaalbare woningen voor iedereen maar dat iedereen zelf maar een woning moest kopen. Voor de mensen die hier niet in slaagden was er steeds minder om op terug te vallen.

Zo komen we aan bij de huidige wooncrisis. De overheid spreekt nergens meer van “volkshuisvesting”, maar enkel nog van “de woningmarkt”. Het Ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven en slechts een kleine tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich nog met wonen bezig. De overheid lijkt haar grondwettelijke taak volledig te zijn vergeten. De gevolgen hiervan zien we overal. Woningen zijn een object geworden voor rijke mensen om nog veel rijker te worden. Ze kopen huizen op om ze vervolgens voor veel te veel geld aan anderen te verhuren. Mensen die zelf een woning willen kopen moeten zich diep, diep in de schulden steken. Voor de mensen die geen hypotheek kunnen krijgen, wacht een wachtlijst van vaak zelfs meer dan 7 jaar om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting.

Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting. Dat is meer dan enkel een paar woningen bijbouwen. De overheid moet fundamenteel gaan kijken naar haar taak in het zorgen voor voldoende, goede, betaalbare, passende en duurzame woningen.

Daarom komen wij in actie met de campagne “Uitgewoond”. Vandaag zijn er in het hele land jongeren op straat voor deze campagne die strijdt voor een betaalbare woning voor iedereen. Van posters plakken in Zwolle en Haarlem tot kamperen op de markt in Utrecht en Groningen. Met onze petitie op uitgewoond.nl willen we de minister en de politiek dwingen om de problemen onder ogen te zien en in actie te komen. De komende maanden kunnen ze in heel Nederland jongeren verwachten die opkomen voor hun recht op wonen en we nodigen iedereen uit om met ons mee te doen!

Jesse Koops - mede-initiatiefnemer campagne “Uitgewoond”
Wij worden uitgewoond

De politiek heeft in dertig jaar tijd de volkshuisvesting kapotgemaakt. De overheid schendt ons recht om te wonen en ontloopt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen.
Onze maat is vol.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, willen passende en betaalbare woonruimte voor onszelf én anderen. Wij eisen dat:

 de minister hiervoor haar verantwoordelijkheid neemt, erkent dat marktwerking faalt en dat ingrijpen noodzakelijk is.
 alle politieke partijen erkennen dat de overheid verantwoordelijk is om te zorgen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte, en in hun verkiezingsprogramma's een brede en ambitieuze visie op volkshuisvesting opnemen, uitgewerkt tot praktisch uitvoerbare plannen.
 de hele sector – van beleidsmakers tot woningcorporaties, van opiniemakers tot wetenschappers – zich inspant om een nieuwe visie op volkshuisvesting te ontwikkelen.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20200309/55373a7e/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list