<Fair City Amsterdam> Belief it.....and be sceptic ?

H. Schoolmeesters hschoolmeesters at gmail.com
Thu Nov 5 20:38:21 CET 2020


Hoi allen,

Het was een jaar hard werken, maar de expeditie Vrije Ruimte is gisteren door het college vastgesteld en dus kunnen de ADM’ers langer op de Slibvelden blijven.

Zij moeten gaan samenwerken met de Culturele Stelling om “kwartier te maken”.
Dat staat in de stukken !

Denk er over wat je moet denken, graag vertel ik eens mijn verhaal.

De stukken Expeditie Vrije Ruimte en Verkenning Vrije Ruimte zijn te downloaden op de Vrije Ruimte site:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/open-tolerante-stad/vrije-ruimte-amsterdam/ <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/open-tolerante-stad/vrije-ruimte-amsterdam/>
 
Persbericht:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9364472/1/Pb-266%20Meer%20ruimte%20voor%20vrije%20plekken%20in%20Amsterdam <https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9364472/1/Pb-266%20Meer%20ruimte%20voor%20vrije%20plekken%20in%20Amsterdam>
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ruimte-tegencultuur/ <https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ruimte-tegencultuur/>
 
Media:
https://www.at5.nl/artikelen/205400/oud-adm-bewoners-mogen-voorlopig-op-slibvelden-blijven <https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ruimte-tegencultuur/>
https://www.parool.nl/amsterdam/adm-ers-mogen-langer-blijven-in-noord~ba3b38ac/ <https://www.parool.nl/amsterdam/adm-ers-mogen-langer-blijven-in-noord~ba3b38ac/>

Op de Slibvelden hadden we vandaag last van dagdromerij.

Met vriendelijke groet,

Hay Schoolmeesters

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: hschoolmeesters at gmail.com <mailto:hschoolmeesters at gmail.com>
T: 06 164 858 44


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20201105/376c7aa3/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Bomen.jpg
Type: image/jpeg
Size: 339598 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20201105/376c7aa3/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list