<Fair City Amsterdam> Wooninfo: vandaag 4 september ontruiming in de Tetterodegebouw wegens vrije mening

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Sat Sep 5 19:19:06 CEST 2020


Aloha,

Wat een verhaal zeg! Zoals ik wel vaker zeg: 'I am shocked, but not 
surprised'. Het 'geen golven wilen maken om de samemwerking niet te 
versjteteren' is ook een maar al te bekend patroon. Daar hebben we een 
vrijwel totaal met regenten/machthebbers gecompromiteerde pers/media aan 
te danken. En mocht je deze onuitgesproken deal niet helemaal begrepen 
hebben, willen dezelhde regenten het graag voor je 'expliciteren' ...
Maar aan de andere kant, aankomen met 'vrijmetselaars' (of 'joden' of 
...) is niet echt een goed plan.

Hou je taai, allemaal ... en niet teveel verwachten van 'alte Kamaraden' 
...
p+2D!On 2020-09-05 13:48, Boudewijn Rückert wrote:
> Menno, mee eens: het is inderdaad een gotspe dat een kraker van het
> eerste uur wordt uitgezet, omdat gevonden wordt dat hij zich niet
> houdt aan het gremium van de vereniging. Bij de vereniging Ruimschoots
> heerst mijns inziens de afgelopen jaren kadaverdiscipline.
> 
> Boudewijn
> 
> 
> 
>> Op 5 sep. 2020 om 12:47 heeft Menno Grootveld <rabotnik at xs4all.nl> het 
>> volgende geschreven:
>> 
>> Dag allemaal,
>> 
>> Ik ben niet goed op de hoogte van alle 'ins' en 'outs' van deze 
>> kwestie, maar nu Boudewijn over complotdenken begint kan ik het niet 
>> laten om jullie te wijzen op een stuk dat ik onlangs schreef voor AA 
>> (Amsterdam Alternative) over corona, complotdenkers, Café Weltschmerz 
>> en nog zo wat: https://amsterdamalternative.nl/articles/9923
>> 
>> Ik begin hier helaas een patroon te ontwaren. Sommigen onder ons zijn 
>> blijkbaar niet ongevoelig voor de verlokkingen van het complotdenken. 
>> Des te meer reden om daar uitermate alert op te zijn en mensen daar 
>> indien nodig ook persoonlijk op aan te spreken.
>> 
>> Ik weiger (als mede-moderator van deze lijst) dan ook stelselmatig om 
>> oproepen door te geven om mee te doen aan de door 
>> Viruswaarheid/Viruswaanzin georganiseerde demonstraties tegen de 
>> corona-spoedwet en het lockdown-beleid, ook al vind ik zelf ook dat 
>> die wet de prullenbak in moet en dat het beleid heel veel te wensen 
>> overlaat. Maar die Willem Engel en consorten zijn moderne 
>> rattenvangers van Hamelen en leiden met hun lokroep velen - zonder dat 
>> ze dat zelf goed in de gaten hebben - het kamp van Wilders en Baudet 
>> in.
>> 
>> Dit alles laat onverlet dat het een gotspe is dat iemand die ooit deel 
>> uitmaakte van een groep krakers door zijn voormalige kameraden met 
>> behulp van een deurwaarder en het bevoegd gezag uit zijn woning gezet 
>> wordt, wat de aanleiding ook mag zijn.
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> 
>> Menno
>> 
>> Op 05-09-20 om 12:19 schreef Boudewijn Rückert:
>>> Beste mensen,
>>> 
>>> Vorig jaar sprak ik Hans de Jonge over de situatie met Stadgenoot en 
>>> Ruimschoots.
>>> Dat was in de woning van Stadgenoot die actiegroep Niet Te Koop had 
>>> bezet.
>>> 
>>> Omdat ik in die tijd nog werkte bij Huurgenoot, de huurdersvereniging 
>>> van Stadgenoot, was ik zeer geïnteresseerd in zijn verhaal.
>>> 
>>> Hij vertelde dat Stadgenoot al jarenlang een te hoge huur rekende 
>>> voor gebruik van het pand. In het contract was namelijk opgenomen dat 
>>> de verhuurder, de toenmalige woningbouwvereniging het Oosten, nooit 
>>> meer in rekening mocht brengen dan de werkelijke kosten die gemaakt 
>>> worden. Inmiddels is dat dus 1,1 miljoen.
>>> 
>>> Volgens hem wil het bestuur van de vereniging Ruimschoots hier niets 
>>> aan doen om de “samenwerking met Stadgenoot niet te frustreren”
>>> 
>>> Dat laatste herken ik heel goed. Bij Huurgenoot kreeg ik dat ook 
>>> regelmatig te horen dat ik de samenwerking frustreer. Ik ben gestopt 
>>> bij Huurgenoot in verband met de bezettingsacties van Niet Te Koop, 
>>> waar ik bij betrokken ben.
>>> 
>>> Een ander probleem met Hans de Jonge is dat hij sterk te link legt 
>>> met de vrijmetselarij. Volgens hem zijn alle bestuurders van van 
>>> Oosten, Stadgenoot vrijmetselaars. Als je met hem praat, komt hij 
>>> over als een complotdenker.
>>> 
>>> Er is nog een kwestie met Tetterode: Corporatie Stadgenoot wil het 
>>> liefste het complex verkopen. Het zou zo’n 32 miljoen moeten 
>>> opbrengen. De bewoners komen tot 18-19 miljoen. Pim de Ruiter, de 
>>> woordvoerder van Stadgenoot, heeft gezegd dat hij het de huurders 
>>> niet gunt, omdat ze al meer dan 35 jaar goedkoop wonen.
>>> 
>>> Voor Huurgenoot heb ik een positief artikel geschreven over 
>>> Tetterode, waar ik de visionaire blik van voormalig bestuurder Frank 
>>> Bijdendijk roem. En nu is er dus een boek.
>>> 
>>> Met groet,
>>> 
>>> Boudewijn Rückert
>>> 
>>> 
>>>>> Op 5 sep. 2020 om 10:41 heeft Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl> 
>>>>> het volgende geschreven:
>>>> 
>>>> On 2020-09-05 00:51, abraham vega wrote:
>>>>> Inderdaad Hetty, op last van het bestuur van Vereniging 
>>>>> Ruimschoots,
>>>>> de oude krakers zelf dus. Zeer merkwaardig.
>>>>> Morgen stuur ik een paar documenten met uitgebreide uitleg van Hans
>>>>> z'n advocaat (nu ben ik te moe om dat te doen)
>>>>> Groet,
>>>>> Abraham
>>>>> -------------------------
>>>>> Van: Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl>
>>>>> Verzonden: vrijdag 4 september 2020 16:14
>>>>> Aan: abraham vega <ABRAHAMSASH at hotmail.com>
>>>>> CC: faircityamsterdam at listcultures.org
>>>>> <faircityamsterdam at listcultures.org>;
>>>>> faircityamsterdam-owner at listcultures.org
>>>>> <faircityamsterdam-owner at listcultures.org>; faircityamsterdam
>>>>> <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org>; jo <jo at xs4all.nl>
>>>>> Onderwerp: Re: <Fair City Amsterdam> Wooninfo: vandaag 4 september
>>>>> ontruiming in de Tetterodegebouw wegens vrije mening
>>>>> Op last van wie, Abraham? Vereniging Ruimschoots?
>>>>> Groet,
>>>>> Hetty
>>>>> On 4 Sep 2020, at 15:34, abraham vega <ABRAHAMSASH at hotmail.com> 
>>>>> wrote:
>>>>> Beste mensen,
>>>>>  Vandaag 4 september werd Hans de Jonge (72 jaar oud) door de
>>>>> deurwaarde ontruimd uit zijn woning in de Tetterodegebouw (ja, de 
>>>>> ouwe
>>>>> krakers gebouw) wegens zijn activisme en mening. Als ik goed 
>>>>> begrepen
>>>>> heb hij is een van de oorspronkelijke krakers en zelf 
>>>>> medebestuurder
>>>>> van het gebouw geweest.
>>>> Ola,
>>>> 
>>>> Nee hoor, niks bijzonder, heb ik vaker meegemaakt (niet zelf, maar 
>>>> ik ben dan ook nooit meer dan een perifere kraker/activist enz. 
>>>> geweest ...)
>>>> 
>>>> De vriendelijke analyze is dat tijden veranderen, en omstandigheden, 
>>>> en daarmee de mensen en hun verhouding met elkaar.
>>>> 
>>>> De pessimistische is dat lieden in een machtspositie per definitie 
>>>> er slechter van worden en in naam van 'de realiteit' hun oude 
>>>> idealen laten varen.
>>>> 
>>>>> Hieronder een link naar een artikel van Wooninfo. Het gaat over een
>>>>> bijzonder en unieke juridisch precedent met mogelijke rampzalige
>>>>> consequenties voor toekomstige rechtspraken. Lees en huiver.
>>>> artikel nu toch gelezen. Best wel opmerkelijk idd. Maar het leven 
>>>> voor de 72 jarige bewoner in het pand lijkt me nu ook geen pretje. 
>>>> 'Omwonen' lijkt me de beste oplossing. Overigens: bij zware 
>>>> verdenkingen, en beschuldigingen kan je beter niet als individu te 
>>>> keer gaan - dat verlies je per definitie, en je brengt jezelf 
>>>> meestal zware mentale schade toe - heb ik ook meegemaakt, en 
>>>> gelukkig niet zelf.
>>>> 
>>>> Nare zaak, maar, wederom, niet echt zo ongewoon ...
>>>> 
>>>> Ciao Ciao, stay well & take care!
>>>> p+2D!
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> faircityamsterdam mailing list
>>>> faircityamsterdam at listcultures.org
>>>> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list