<Fair City Amsterdam> nieuwe aanvulling op kraakwet, weerstand door Amsterdam

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Sat Apr 3 10:17:07 CEST 2021


Tsja, Hetty heeft m.i. volkomen gelijk. Ikzelf beweerde al in de jaren 80 dat besluitnemers (politici en bestuurders) afstand hebben genomen van 'grondwettelijk denken' - dat in Nederland sowieso bij voorbaat zwak was, door het ontbreken van wettelijke toetsing. Dat laatste is grotendeels (?) goedgemaakt door de Europese wetgeving, maar ondertussen is het 'grondwettelijk denken', waaronder het besef van de scheiding der machten en van het belang daarvan, bijkans helemaal verdampt is ten gunste van een 'pragmatische aanpak' (toch al een Nederlandse specialiteit ;-) waarbij alles werkt als het maar werkt, en zo niet (rechtelijke afkeuring bij voorbeeld), dan is het gewoon pech en proberen we het een volgende keer weer, eventueel op een andere manier.

het maakt allemaal deel uit van 'de entropie' ...

VROLIJK PASEN all the same!
p+7D!

>   On 04/03/2021 10:04 AM Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl> wrote:
> 
> 
>   Als we dit en andere feiten van inmenging en zelfs het nemen van besluiten die in strijd zijn met vigerende wetgeving bekijken, dan houdt Amsterdam (en andere gemeenten) zich niet aan de scheiding van de machten. De uitvoerende macht (de gemeenteraden en de colleges die zelfs de gemeenteraden als de hoogste macht in een gemeente durven te negeren) gaa vaak tegen de wetgevende en juridische machten in.
>   Dat is ook door de Raad van State al jaren achtereen gemeld in zijn jaarverslagen. Het is ook uitgelegd in het boekje van Tjeenk Willink, Groter denken, kleiner doen.
> 
>   Een van die voorbeelden is dat veel gemeenten zich niet storen aan milieu- en natuurverordeningen. Dat had tot gevolg dat we in Amsterdam te maken kregen met een volgens de Europese wetten zware overtreding van de regels voor luchtvervuiling. Dat leidt tot meer doden.
>   Amsterdam heeft al decennialang een probleem met de rekenkamers die ook wijzen op de tekortkomingen van gemeenten inzake naleving van de wet.
> 
>   Het is natuurlijk makkelijk om ad hoc zelf maar besluiten te nemen die niet gebaseerd zijn op wetgeving of rechtspraak, zeker als daar een goede reden achter zit, maar het ondermijnt natuurlijk de rechtsstaat. Je kunt daar niet oneindig mee doorgaan zonder brokken te maken. Het zorgt voor rechtsonzekerheid en willekeur. Maar als de wetgevende macht en/of de rechtspraak ook steken laten vallen, burger berg je dan.
>   Het lijkt erop alsof de democratische rechtsstaat steeds verder uitgehold wordt door mensen die menen dat zij niet onder de wet vallen.
> 
>   Soms zie je zelfs haaibaaien gehaast het parlement verlaten met een boosaardig papier onder de arm om een kandidaat premier pootje te lichten en de eigen kandidaat naar voren te werken. Machtig mooi zoiets in de politieke arena van een bananenrepubliek.
> 
>   Groet en een zalig pasen,
>   Hetty
> 
>   P.S.: wat doen Halsbandparkieten zoal deze tijd?
>   https://vimeo.com/531251953
> 

Leuk!
(Halsbandparkieten zijn er ook in Firenze - maar niet in Fiesole ...)

> https://vimeo.com/531251953
> 
> 
> 
> 
>   On 2 Apr 2021, at 16:52, patrice riemens <patrice at xs4all.nl mailto:patrice at xs4all.nl > wrote:
> 
> 
> 
>     > >     On 04/01/2021 6:52 PM Bart Klaar <burospelen at gmail.com mailto:burospelen at gmail.com > wrote:
> > 
> > 
> >     https://nos.nl/artikel/2374655-burgemeester-politie-en-om-amsterdam-aan-eerste-kamer-stem-tegen-kraakwet.html
> > 
> >     ter info, groet bart
> > 
> > 
> >   >   Ha! Maar we zijn er niet meer om te besturen, en voor alle burgers te zorgen; wij zijn er om lekker buikgevoelens politiek te bedrijven en ons achterban te plezieren. De rest kan de rambam (dixit Wilders) krijgen!
>   _______________________________________________
>   faircityamsterdam mailing list
>   faircityamsterdam at listcultures.org mailto:faircityamsterdam at listcultures.org
>   http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
> 
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20210403/b60f9d4f/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list