<Fair City Amsterdam> FW: Kijk terug | Doula's van de Stad

patrice riemens patrice at xs4all.nl
Tue Apr 20 23:08:26 CEST 2021


Mooi! Zelfs Nice-Matin, 'n bepaaldelijk niet linkse krant in een stad/gebied dat niet heel erg op afstand van de 'fachosphere' staat, heeft een gelijksoortige initiatief ontplooid! En JoM2M's beltegoed initiatief wordt gepapagaaid (op 'n ietsje grotere schaal) door Bouygues Telecom die je uitnodigt om Giga's weg te geven ...

Ciao Ciao, p+7D!

>   On 04/20/2021 6:52 PM daniel Bosch <danbosch at hotmail.com> wrote:
> 
> 
> 
>   uitgifte eten van de Marokkaanse vrouwen in de koperen knoop aan daklozen en wie het nodig heeft.
>   tijdens de Ramadan is het elke dag!!
>   Donaties als groenten ,fruit enz zijn welkom!!
> 
>   Daniel
> 
> 
> 
>   ---------------------------------------------
> 
> 
> 
> 
>   ---------------------------------------------
>   Van: Adelheid + Zina <letice at femaleeconomy.nl>
>   Verzonden: zondag 18 april 2021 19:43
>   Aan: Koperenknoop <koperenknoop at combiwel.nl>
>   Onderwerp: Kijk terug | Doula's van de Stad 💓
> 
>   Treed binnen in intieme zoomsessies waarin 8 voor elkaar onbekende vrouwen zich herkennen in openhartig gedeelde levens. https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/track/click?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=0983b7df8b&e=860beda853
> 
>   ‘in rake taal en moedige stiltes richten ze een waardevol monument op voor kracht en kwetsbaarheid, en tonen ze hoe onlosmakelijk die twee eigenschappen met elkaar verbonden zijn.’
>   - NRC ★★★★
> 
>   geniet de 1ste keer of nog ’n keer van acht vrouwen die zich aan elkaar spiegelen en van hun pijn hun slagvaardigheid hebben gemaakt
>   voel je welkom in hun zoomgesprekken.
> 
>   Kijk de film terug ↓ https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/track/click?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=bb3f477a6a&e=860beda853
>   IN DE MEDIA
>   RECENSIE 
>   De Groene Amsterdammer
>   'de tranen die de bekentenissen oproepen, rijmen met die van roosen uit het begin. het zijn woedetranen.' 
>   lees meer → https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/track/click?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=40a547f8a0&e=860beda853
> 
>   RECENSIE 
>   NRC ★★★★
>   'doula's van de stad' is een ontroerende film over kracht van kwetsbare vrouwen
>   lees meer → https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/track/click?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=b254179bf4&e=860beda853
> 
>   
>   Copyright © 2021 Adelheid+Zina, All rights reserved.
>   You are receiving this email because you opted in via our website.
> 
>   Idee, initiatief & regie: Adelheid Roosen
>   Montage, regie & cinematografie: Maasja Ooms
>   De Doula's | Darifa, Diana, Dina, Hameeda, Meikina, Nora, Zainab 
>   Met speciale dank aan | gespreksleider Jale Simseken en filmregisseur Mijke de Jong
> 
>   Fotografie | Robin Haurissa + Marthe van de Grift
>   Mede mogelijk gemaakt door | NPO Actieplan Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kansfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds NH, 
>   Stichting Leeuwenstein St VSBfonds, Omroep HUMAN, CCCP
>   
>   Want to change how you receive these emails?
>   You can update your preferences https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/profile?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=0acd947946&e=860beda853&c=5a9f988966 or unsubscribe from this list https://femaleeconomy.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=ec7dab42f811c19beb81fae4c&id=0acd947946&e=860beda853&c=5a9f988966 .
> 
>   [Email Marketing Powered by Mailchimp] http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=ec7dab42f811c19beb81fae4c&afl=1
> 
>   ******************************
>   Combiwel streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Type- en spelfouten zijn voorbehouden. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Combiwel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
>   ******************************
>   _______________________________________________
>   faircityamsterdam mailing list
>   faircityamsterdam at listcultures.org
>   http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20210420/9ca88835/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list