<Fair City Amsterdam> Huurdersvereniging Westerpark

daniel Bosch danbosch at hotmail.com
Thu May 20 16:08:30 CEST 2021Betreft: Huurdersvereniging Westerpark op SALTO TV


Beste mensen van Fair City


Graag vragen wij aandacht voor het televisieprogramma ‘Huurdersvereniging Westerpark’ dat per maandag 24 mei eenmaal in de twee weken tussen 23 en 24 uur zal worden uitgezonden op SALTO TV.


HNA-lid Huurdersvereniging Westerpark spant zich in om via media-uitingen bij te dragen aan de belangenbehartiging van huurders en het vergroten van kennis over woningzaken in het algemeen. Sinds de zomer van 2020 doen wij dit door voorlichtingsvideo’s te maken over concrete woningzaken, we hebben een aantal reportages gemaakt over de flitsacties tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen in Zuid en wij hebben een uitgebreid interview met wethouder Laurens Ivens gepubliceerd. Dit alles is gebeurd onder eigen vlag ofwel in samenwerking met KNOOPPUNT TV


Dit materiaal is verspreid via sociale media als Facebook en YouTube, maar ook via SALTO TV, het open kanaal van Publieke Omroep Amsterdam, waar ook AT5 onder valt. SALTO TV is een belangrijk en toegankelijk kanaal waar alle Amsterdammers hun zegje kunnen doen, in de vorm van vaste programmering of via onregelmatig uitgezonden reportages. HVW kiest er nu bewust voor om via vaste programmering op SALTO TV ook op deze wijze bij te dragen aan het leefklimaat in Amsterdam en aan het vergroten van kennis in de woningjungle die Amsterdam geworden is.


HVW wil ook graag in beeld brengen wat u als HNA-lid doet. Wat heeft u als organisatie bereikt? Hoe gaat u te werk? Wat zijn de problemen die spelen in uw omgeving? HVW komt graag een reportage maken, die uiteraard zal worden uitgezonden. Als u hiervoor voelt neemt u dan contact op via bovenstaand mail-adres. Ook kunt u ons zelfgemaakt beeldmateriaal toesturen. Opnames met een mobiele telefoon volstaan! Inhoud is voor ons belangrijker dan technische perfectie.


Hieronder vindt u een aantal links naar diverse media van ons programma. Contact of reacties van welke aard dan ook worden zeer op prijs gesteld. Ook kunt u lid worden van onze onlangs gestarte Facebook-groep.


De uitzenddata van Huurdersvereniging Westerpark op SALTO 1 voor mei en juni zijn:


Maandag 24 mei - 23 uur

Maandag   7 juni - 23 uur

Maandag 21 juni - 23 uur


Met vriendelijke groet

Martijn Suurenbroek

Bestuurslid mediazaken HVW, producent KNOOPPUNT TVHVW-LINKS NAAR DIVERSE MEDIA


YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCfwgziRmrQS284JmXyxqsFg/videos


Facebookpagina https://www.facebook.com/Huurdersvereniging-Westerpark-107277761074656


Facebookgroep  https://www.facebook.com/groups/290385915817075


HVW op SALTO (in aanmaak) https://www.salto.nl/programma/huurdersvereniging-westerpark-1/


en de algemene website van SALTO https://www.salto.nl

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20210520/4f25cdee/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list