<Fair City Amsterdam> groen t/o verdichten

Jo M2M jo at xs4all.nl
Sun Oct 3 13:30:55 CEST 2021


--
groet van Jo van der Spek, Soendastraat 6 huis zondag, 03 oktober 2021, 01:11p.m. +02:00 van Natuurbescherming ZO  natuurbeschermingzo at xs4all.nl :

>Hallo Bart,
>
>Im Westen nichts Neues, voorlopig.
>
>Tja, het groen. Men heeft het niet over parken of het NatuurNetwerk Nederland in Amsterdam, dat zijn festivalterreinen. Groen omvat kunstgras en kaboutergroen (gras onder de trams, groen tussen de straattegels). En altijd weer moet het groen een ‘ontmoetingsplaats’ zijn of worden. Amsterdam is onleefbaar geworden door al die onontsnapbare ontmoetingen. In de binnenstad, in de parken; festivalbezoekers worden bijeengedreven in afgesloten groengebieden, waar ze lekker kunnen keten en dieren mogen verstoren. De volkstuinen moeten toegankelijk worden voor iedereen.
>Kunst moet zich een weg banen onder het beton vandaan.
>
>Er is meer behoefte aan woningen. De verdichting neemt toe door opsplitsing van woningen. Je zou bijna gaan hopen op een voortdurende crisis.
>Het rapport gaf het al aan, geen normen, geen visie, geen toekomst. De millennials zitten in een affectieve crisis. De Brave New World wordt een realiteit als we terug op het oude verkrampte normaal zitten.
>Overigens ben ik van mening dat Rutte eindelijk eens moet oprotten.
>
>Groet,
>Hetty
>
>
>On 3 Oct 2021, at 12:34, Bart Klaar < burospelen at gmail.com> wrote:
>beste mensen, 
>
>Aloha, alles goed?
>Tussen alle woon protesten en opstanden aanvullende ander nieuws:
>
>een kritische rapportage over wat de bouwplannen voor impact hebben op de bestaande stad, en dan met name op de stadsnatuur, het groen en zachte ruimtes.
>ter info, met groet! Bart
>
>Er verscheen een rapport van amsterdamse rekenkamer, zie:
>https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/29/rekenkamer-zeer-kritisch-op-groenbeleid-gemeente-amsterdam-a4059944
>
>Er stond ook een stuk in de krant, ter info,  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/29/rekenkamer-zeer-kritisch-op-groenbeleid-gemeente-amsterdam-a4059944
>
>1 van de conclusies:
>
>„Het
> is niet goed mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, 
>goed en bruikbaar groen is”, luidt een van de belangrijkste conclusies 
>van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in het rapport Groen in de stad, 
>dat woensdag werd gepresenteerd. Ook stelt de Rekenkamer dat het college
> van Amsterdam weliswaar „veel ambities heeft ten aanzien van groen”, 
>maar het beleid is nog in ontwikkeling en „duidelijke normen” ontbreken.
>
>De
> Rekenkamer, een onafhankelijke instelling die het gemeentelijk beleid 
>van Amsterdam volgt en toetst, bepleit onder meer dat de gemeente over 
>heldere normen moet beschikken om het groen in de stad te bewaken en 
>vraagt zich af of de ruimtelijke ontwikkelingen niet ten koste gaan van 
>het groen. Tevens stelt zij dat voldoende groen „een belangrijke 
>voorwaarde (is) voor verdere groei en verdichting van de stad”.
>
>
>
>
>
>-- 
>Buro Spelen
>
>Bart Stuart en Klaar van der Lippe
>+31(0)6 36188407
>
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
>Websites:  www.burospelen.com /   www.burospelenblog.nl/
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
>Office/studio  NDSM-plein 76   1033 WB Amsterdam 
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
>Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
>BTW (VAT) no. NL147245217B01
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>
>
>To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce 
>_______________________________________________
>faircityamsterdam mailing list
>faircityamsterdam at listcultures.org
>http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
>
>_______________________________________________
>faircityamsterdam mailing list
>faircityamsterdam at listcultures.org
>http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20211003/eb39bd79/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 20210930_124315.jpg
Type: image/jpeg
Size: 339247 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20211003/eb39bd79/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list