<Fair City Amsterdam> Essay in De Groene

H. Schoolmeesters hschoolmeesters at gmail.com
Thu Oct 7 11:23:55 CEST 2021


Hoi Patrice,


Bij deze, maar dan in word.

Met vriendelijke groet,

Hay Schoolmeesters

Buikslotermeerdijk 95
1027 GE Amsterdam
E: hschoolmeesters at gmail.com
T: 06 164 858 44

> On 7 Oct 2021, at 11:18, patrice riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:
> 
> Aloha, 
> 
> Als iemand mij dit artikel uit De Groene kan sturen (Pdf ofzo), heel graag! 
> 
> 
> Buurtbewoners mogen de ambitieuze bouw- en milieuplannen van Amsterdam alleen goedkeuren <https://groene.us6.list-manage.com/track/click?u=1f4678148c&id=9285cbc163&e=a81c61008a> 
> In een tijd van veranderingen raakt het gewone leven in Amsterdam ondergesneeuwd door gemeentelijke plannen en ambities: bouwen, snel van het gas af, radicaal vergroenen en onderweg genoeg geld verdienen om dat te financieren. Maar wat vindt de bewoner? <https://groene.us6.list-manage.com/track/click?u=1f4678148c&id=e87ef8650d&e=a81c61008a> 
> Floor Milikowski <https://groene.us6.list-manage.com/track/click?u=1f4678148c&id=5dab12cd65&e=a81c61008a> 
> 
> Bij voorbaat dank! 
> Ciaoui, p+7D! 
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20211007/9f572dea/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Milikowksi okt 2021.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 1290794 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20211007/9f572dea/attachment.docx>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20211007/9f572dea/attachment-0001.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list