<Fair City Amsterdam> PS: Bestuursrecht

patrice riemens patrice at xs4all.nl
Tue Feb 8 15:24:12 CET 2022De ondergans, cq 'het verraad' vd sociaal democratie (aan de arbeidersklasse, die zg verdwenen was, en dat door André Gorz in een prachtig boek beschreven is, 'Adieu à la classe ouvrière') is een verhaal apart. het werkt nog steeds door, en daar kan ik in Il Manifesto leuke verhalen over lezen onder de vaste titel 'democrac' (het gaat dan wel meestal over de Italiaanse Tony-kloon Matteo Renzi, grote vriend van Mohamed Bin Salman  van Saudi-Arabie)

Wat Nederland betreft heb ik uit persoonlijke ervaring dat de beste vertegenwoordigers van het Calvanisme, kwa bestuurscultuur, in de hogere  PvdA kringen te vinden zijn.

Ciao Ciao, p+7D!

PS voor fijnproevers een ander verhaal over NL regentesk bestuur, wel een var-van-mijn-bed-verhaal, maar leuk typerend: 

https://javapost.nl/2011/05/30/potentieel-staatsgevaarlijk/

als je haast hebt, kan je je kwa sfeer beperken tot de laatste twee paragrafen!


On 02/08/2022 1:33 PM Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl> wrote:


Ja, maar waar het nu om gaat is natuurlijk het reëel existerende ‘sociaaldemocratisme’. 

In 1999 was er een conferentie met alle socialdemocratische kopstukken, Bill ‘Blowjob’ Clinton, Blair, Schröder, Kok en nog een  aantal Europese parvenues van de ‘derde weg’. Die beheersten toch de politiek met hun markteconomie, privatisering en deregulering. Ook behoorlijk gefaald. Zowat alle partijen zijn gelijkgeschakeld, afgezien van wat gekkies die ook niet weten waar de klepel hangt.

Groet,
Hetty


On 7 Feb 2022, at 18:04, patrice riemens <patrice at xs4all.nl mailto:patrice at xs4all.nl > wrote:
Aloha,

Nog 'n kleine 'cultuur-historische' aanvulling of wat ik eerder schreef, en dat aansluit op wat Henny hieronder schrijft.

Het regentensysteem: een hoogleraar op de VU legde een keer uit hoe de Nederlandse wijze van besturen te begrijpen - in alle geledingen en op alle nivo's, zoals Troskysten zouden zeggen ;-) Daarvoor moet je goed kijken naar regenten portretten in de 17e/18e eeuw, zoals bv. (zie onderaan): een set Heren, of Dames, of allebei, meestal op een rij, en strak voor zich uitkijkend. Zij zijn daar nl, zei de hoogleraar, door God zelf geplaatst, om over de kudde te waken. Het is een collectief, als individueen zijn ze anoniem, en dus als zodanig ook niet aanspreekbaar. Hun besluiten komen uiteraard 'van boven', en zijn evenmin bespreekbaar door de 'onderzaten' ...

Ciaoui, p+7D!------
Pics:
https://artvee.com/dl/de-regenten-en-regentessen-van-het-oude-mannen-en-vrouwengasthuis/
(er zijn nog veel sprekendere, van zittende Heren, of Dames op een rij achter een lange tafel, maar die kon ik niet vinden)
Taco Anema heeft mooie portretten gemaakt van 'polder model regenten' van de huidige tijd:
https://pf.nl/iconen-van-het-poldermodel/
En dan tenslotte, ook een fraaie: het Kabinet Zijlstra, dat het land regeerde in de laat jaren 60:
https://www.parlement.com/9353000/1/j4nviihcu0lesxp_j9vvknrezmh4csi/vln0d4w5cmgq
On 02/07/2022 1:23 PM Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl mailto:natuurbeschermingzo at xs4all.nl > wrote:


Bedankt voor de aanvulling, Patrice.

Ik hoor het mezelf als afsluiting van mijn betoog in de rechtszaal nog zeggen tegen de rechters een paar maanden geleden in het nieuwe gerechtsgebouw van Amsterdam “in Nederland kunnen burgers geen beroep doen op de grondwet, niet op het algemeen belang, en ook niet op falende handhaving”.
Systematisch worden verwijzingen naar bvb het Verdrag van Aarhus dat burgers het recht geeft op informatie, inspraak en het voeren van rechtszaken, met sluwe redeneringen omzeild. 

Regeren is in Nederland naast de beruchte instituten van markteconomie, deregulering en privatisering een kwestie van een hele reeks oude manieren van ontduiken van wetten en regels, zijnde vrijstellingen, ontheffingen, rekenmodellen, omgevingsvergunningen, kruimelregelingen, meetcorrecties, ondemocratische gemeenschappelijke regelingen (de recreatieschappen), gedoogbeleid en handhavingsprioriteiten.

Vooral het ontbreken van handhaving is een gewild instrument in de handen van het college, terwijl het structureel falen en/of ontbreken van handhaving eigenlijk behoort tot het vigerende beleid.

Dat een ‘links’ college daaraan meedoet is ongehoord.

Groet,
Hetty


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220208/44db49dd/attachment-0001.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list