<Fair City Amsterdam> Cody H interview in Follow the Money

patrice riemens patrice at xs4all.nl
Sun Feb 13 10:38:40 CET 2022


Ha, dank Hetty,

Ik vond het een mooi, lang en doorgaans goed interview al viel het mij op een aantal punten een beetje tegen. 

Ten eerste legt Cody op een tamelijk ingewikkelde manier (akademisme?) een vrij simpel verschijnsel uit, nl. dat sociale woningbouw in Nederland van een (algemene) voorziening tot een (sociale) vangnet verworden is. (Dat er een grote sociale woningsector na de oorlog werd opgetuigd en dat het een algemene voorziening was, had overigens veel te maken met de export gerichtheid vd NL economie, want lage woonlasten vertaalden zich in lagere lonen dan in de omringende landen, en dus een concurrentie voordeel voor het NL bedrijfsleven ...)

Ten tweede blijft mijn inziens de rol vd financieeele sector onderbelicht bij het noemen vd oorzaken van de prijsopdrijving op de woningmarkt. Zodoende komt hij niet aan de doorbraak vd Blackstone's en aanverwanten in de sociale of voorheen sociale huursector toe

Overigens heeft hij het evenmin over de snelle omloop van Amsterdamse bewoners, m.n. bij 20-35 jarigen, die Jaap op het ogenblik onderzoekt ('De stad als sorteer machine') - en het gaat toch om vrij grote aantallen. 

Maar goed, je kunt niet in een interview, hoe lang ook, het over alles in een keer hebben. Wel ben ik minder pessimistisch als Cody over de mogelijkheid/ het nut van vergelijkingen met het buitenland. Op z'n minst kan je daar inspiratie op doen voor 'n alternatief aanpak - maar je moet natuurlijk heel goed naar het plaatselijke context kijken om het op zijn juiste waarde te kunnen schatten.

Zelf meen ik dat particulier woningbezit in de stad buitengewoon weinig zinvol is. Het is op heel veel fronten inefficient, en bevredigd alleen maar twijfelachtige ideologische standpunten terwijl het veel sociale nevenschade aanricht. Mij spreekt het Zurichse modus van 85% huurwoning veel meer aan - vermits de huurders een grote mate van zeggingsmacht over hun woonomstandigheden hebben (denk aan Hundertwasser's 'vensterrecht' bijvoorbeeld) - en wat mij betreft in de vorm van wooncooperaties. 

Happy Sunday!
p+7D!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220213/8520bfed/attachment-0001.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list