<Fair City Amsterdam> Het anarchistisch neoliberalisme van GroenLinks

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Thu Feb 17 14:59:08 CET 2022


In stadsdeel Zuidoost zijn net stroomleidingen aangelegd vanuit de woonwijk Nellestein naar het Gaasperpark, om grote festivals te faciliteren. De woningen in Nellestein konden niet ‘all electric’ gemaakt worden wegens gebrek aan stroomcapaciteit van het net. Maar er is wel een trafohuisje gebouwd speciaal voor het park en voor evenementen.

Het is wonderlijk hoe Amsterdam omgaat met het groen van anderen, dat zijn bijvoorbeeld de scheggen rond Amsterdam.
https://www.amsterdam.nl/projecten/diemerscheg/nieuws/opdeschop/ <https://www.amsterdam.nl/projecten/diemerscheg/nieuws/opdeschop/>
En alles moet altijd op de schop; nu is dit ‘vastgesteld' door de Stuurgroep Diemerscheg, met als inhoudelijk ’trekker’ een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Nooit van deze stuurgroep gehoord overigens. Ik was zo moedig om het document Beheer- en OntwikkelStrategie, B.O.S., te downloaden en te lezen. Maar daar werd ik niet goed van. Alleen al het in de tekst vervangen van een werkelijkheid (een echt bos) door een meme als B.O.S. geeft te denken. 

Wie zich door de woordenbrij van het document een weg kan banen, ziet al meteen waar de schoen wringt:

“Benut de vraag naar stedelijke groenfuncties om de groene stadrandzones van Diemen en Amsterdam-Oost tot aantrekkelijker en levendiger parkgebieden te ontwikkelen.”

Is er een vraag naar stedelijke groenfuncties? Nee, stedelijke functies horen in de stad, wel is er grote vraag naar meer groen, meer bomen, meer natuur.
Is de natuur in de scheg niet aantrekkelijk genoeg? Voor wie dan niet? 
Zijn de parkgebieden niet levendig genoeg? Die zitten toch al vol met leven, fauna en flora, dacht ik zo. Of vindt ‘men’ dit soort leven niet waardevol genoeg?

Het mag duidelijk zijn, het gaat hier om meer commercie en reuring, barbecues en evenementen in de scheggen. En grote evenementen kunnen en mogen per definitie in Amsterdam ook in de broedtijd.
Dus, fauna en flora, berg je maar!

Een kort stukje tekst uit de B.O.S.: 

"De grote ruimtelijke dynamiek en de moeizame opgave om aanvullende inkomsten te vinden voor het beheer (Showcase Diemerbos 2018) vormen een verdere bedreiging voor de ruimtelijke en landschappelijke eenheid en kwaliteit van de scheg.”

Ruimtelijke dynamiek? Landschappelijke eenheid bedreigd? Aanvullende inkomsten nodig?
Op de schop dan maar, voor meer aanvullende inkomsten!

Ook in de Diemerscheg gaat Amsterdam als ‘trekker’ (weer zo’n meme) de poorten van het NNN openbreken. Wat men wil met de B.O.S. is “het opstellen van een samenhangende en gedragen visie op een toekomstbestendige ontwikkeling van de Diemerscheg”. 
M.a.w. het opstellen van een nieuwe bestemming voor de Diemerscheg, lekker landje pikken bij de buren, die het zullen moeten doen met "een logisch, herkenbaar netwerk van groenblauwe verbindingen doorlopend tussen stad en landschap en passend bij het recreatieve gebruik en de beleving van de Diemerscheg”.
Alsof je een emmer leeggooit. Een emmer vol met veel geld.

Groet,
Hetty-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220217/30db8ba7/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list