<Fair City Amsterdam> BROEDDRAAD #3 Nieuwsbrief Amsterdamse Broedplaatsen Nieuwe Stijl

BOMRA Hay Schoolmeesters en Karien van Assendelft karienheefteen at gmail.com
Wed Sep 14 13:55:05 CEST 2022


Acties richting gemeente, Kunstraad gesprekken, broedplaatsen in de stad

View this email in your browser (https://mailchi.mp/149093fb3d85/broeddraad-1-nieuwsbrief-amsterdamse-broedplaatsen-nieuwe-stijl-16511706?e=ef6fd6a743)
Logo
Tugela85

Stemlokaal in de Transvaal, Tugela85


** Broeddraad #3
------------------------------------------------------------

Dit is de nieuwsbrief van de belangengroep BroedplaatsOndernemers MRA (BOMRA (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com) ), in 2020 in het leven geroepen om de bezuiniging op het broedplaatsenbudget tegen te gaan, en Broedplaatsen Nieuwe Stijl te helpen ontwikkelen. We trekken samen op met huurders/kunstenaars, belangengroepen en andere experts in onze gedeelde missie voor de Amsterdamse broedplaatsen van de toekomst. Broeddraad verschijnt als er nieuws is of als actie nodig is. In Broeddraad #3: BOMRA-acties richting het nieuwe college, Wat speelt er verder en Plekken in de stad. Verschijningsdatum 14 september 2022
Modestraat, Buikslotermeerplein Noord

Commons vlag


** Broedplaats Nieuwe Stijl: actie
------------------------------------------------------------

BOMRA en de belangenorganisaties richten zich tot het nieuwe college van Amsterdam:

Alarmbrief huurstijgingen “Wij vragen u met klem om op zeer korte termijn met ons in overleg te treden over de vraag hoe we kunnen afzien van te grote huurverhogingen, hoe we kunstenaars, creatieven en andere huurders tegemoet kunnen komen en tot slot hoe we de private markt kunnen overtuigen hieraan deel te nemen.” Lees hier (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=8abf18d478&e=ef6fd6a743) de hele brief. Inmiddels hebben huurders een reactie ontvangen van Gemeentelijk Vastgoed. “De gemeente is zich bewust van de financiële situatie waar vele van haar huurders zich in bevinden. Om deze reden heeft het college besloten de gevolgen van de op dit moment hoge huurindexering eenmalig gedeeltelijk te compenseren. [..] Ten aanzien van de stijgende energielasten voor zowel huurders als gemeente wordt een inventarisatie voorbereid.” Neem contact (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com?subject=huurstijgingen&body=null) met ons op als
je meer wil weten of delen.

Nieuw horecabeleid in Amsterdam De gemeente Amsterdam heeft het 'Concept Stedelijk Beleidskader horeca en terrassen’ ter kennisname online (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=21839f79af&e=ef6fd6a743) gezet. Er komt één centraal stedelijk beleid, en via horecacategorieën komt maatwerk voor een goede balans tussen buurt en ondernemer. Als minder positief ervaart de Belangengroep de wijzigingen voor ondersteunende horeca. Dat lijkt juist een stuk strenger te worden: de maximale sluitingstijd wordt 24.00 uur, de opening 1 uur vóór en de sluiting 1 uur ná programmering blijft, terrassen zijn niet mogelijk, er komen striktere regels rond zaalverhuur en er mag geen eigen bezoekersstroom getrokken worden.

Van alle broedplaatsen heeft 75% horeca in hun pand en daarvan is bijna 45% geregeld via ondersteunende horeca. Worden de horeca inkomsten door het nieuwe beleid gereduceerd, dan zullen deze broedplaatsen flinke problemen tegemoet zien in het rondkrijgen van de exploitatie. Lees hier (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=9546129a55&e=ef6fd6a743) de brief hierover van de BOMRA aan de gemeente Amsterdam.

Amsterdams Akkoord Eind mei presenteerde het nieuwe college van B&W het Amsterdams Akkoord (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=e78e8ac3b7&e=ef6fd6a743) voor de periode 2022-2026. We zijn zeer verheugd dat ondanks de grote uitdagingen waarvoor de stad Amsterdam staat, er toch middelen ter beschikking zijn gesteld voor het behouden van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe broedplaatsen. Mogelijk hebben de vele gesprekken met politieke vertegenwoordigers die de BOMRA heeft gevoerd alsmede de verstuurde spoedbrief dit begunstigd. Toch plaatsen we kanttekeningen bij het beschikbaar gestelde budget. In de vorige collegeperiode was er eerst 14 miljoen beschikbaar, uiteindelijk is dat bezuinigd tot 10,6 miljoen. In het nieuwe college akkoord is 11,8 miljoen opgenomen waarvan 7 miljoen gelabeld als incidenteel (p.83). Dit is niet anders te interpreteren dan dat de gemeente zich het recht voorbehoudt om, als er zich gaandeweg de collegeperiode andere urgenties voordoen, het als incidenteel gelabelde budget
daarvoor in te zetten. Mocht dat gebeuren, dan resteert er een veel te mager budget en zal het aantal broedplaatsen in 2026 zijn teruggelopen van de huidige 75 naar pakweg 30. De BOMRA gaat hierover dit najaar een notitie aan de gemeente voorleggen.

Tugela85


** Wat speelt er
------------------------------------------------------------

Sectorgesprekken Verkenning Amsterdamse Kunstraad

De Amsterdamse Kunstraad nodigt makers, vertegenwoordigers van culturele instellingen en andere collega’s uit het kunstenveld uit voor sectorgesprekken ter voorbereiding op de Verkenning van de kunstraad. Op 8 september was de eerste sessie, over Broedplaatsen. Wil je verslag, mail ons (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com?subject=Kunstraad%20gesprek&body=null) . Volgende edities vind je hier (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=2c9d9f0608&e=ef6fd6a743) .

Hoe gaat de culturele sector om met de stijgende energieprijzen? Het Parool, 7 september 2022

“Amsterdamse culturele instellingen gaan huiverend de herfst en winter tegemoet. De kosten voor energie dit jaar gaan naar verwachting drie tot vier keer zo hoog zijn als in 2019. Wethouder Touria Meliani (cultuur) hoopt op een extra bijdrage vanuit het Rijk om de prijsstijgingen op te vangen. “Ik heb geprobeerd dit probleem te agenderen, dat de sector écht compensatie nodig heeft. Want anders dreigt wéér een nachtmerriescenario.” Lichtpuntje komt van DeLaMardirecteur Andreas Fleischmann: “We worden met zijn allen gedwongen echt duurzamer te zijn.”” De Broeddraadredactie wil hier aan toevoegen: hoe meer bezoekers in een zaal, hoe warmer het voelt. Dus komt allen naar cultuur!

Waarom maatschappelijk vastgoed niet naar de hoogste bieder moet Gebiedsontwikkeling.nu (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=76b1cc93e2&e=ef6fd6a743)

“Culturele broedplaatsen, ateliers en wijkpaleizen. Ze zijn van onschatbare waarde voor de stad. Toch constateren stadmaker Rinske Brand en financieel expert Alexander Ramselaar dat culturele en maatschappelijke initiatieven het steeds vaker afleggen tegen de financiële korte termijnbelangen van gemeenten. Zij leggen uit waarom dit niet wenselijk en niet nodig is.”


** Plekken in de stad
------------------------------------------------------------


** De Sloot “West is the best, maar nu echt. DE SLOOT 3300 m2 met de kunst voorop. DE SLOOT een theaterlocatie met onregelmatige programmering, flexibel, experimenteel spannend en goedkoop. DE SLOOT festivals, try-outs, series, feestjes en dernières. DE SLOOT het restaurant grossiert niet alleen in lekker eten maar ook in vette concepten. DE SLOOT boksschool, dansstudio, ateliers, studio’s en kantoren voor de achterkant van het theaterbedrijf. DE SLOOT hier wordt de toekomst uitgebroed. Gooi je avond in DE SLOOT (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=056b55e1c1&e=ef6fd6a743) . ”
------------------------------------------------------------


** De Rietwijker in de Banne “Met ons buurtplatform Verdedig Noord zijn we vanuit de Rietwijker in de Banne al jaren actief om de lokale democratie te versterken en bewoners – onszelf – onderdeel te maken van de ontwikkelingen. Wij hebben allemaal een persoonlijke band met de buurt en met dit voormalige buurthuis, dat inmiddels is omgetoverd tot broedplaats. Tot onze verbazing blijkt voor de gemeente een persoonlijke band met de buurt niet van waarde te zijn voor de ontwikkeling van de buurt.” Massih Hutak (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=45ba8df768&e=ef6fd6a743) luidt in Het Parool de noodklok.
------------------------------------------------------------

Werkplaats Gered Gereedschap Amsterdam zoekt een nieuwe ruimte van ca. 150 m2. Volgend voorjaar moeten zij broedplaats het Blauwe huis verlaten. Gered Gereedschap (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=8531701f47&e=ef6fd6a743) verzamelt gebruikt gereedschap, knapt het op en verstuurt het naar (technische) scholen in Uganda, Kenia en Ghana. Hier in Nederland voorzien wij onder andere kringloopbedrijf de Locatie van gebruikt en goed gereedschap. Gereedschap krijgt een tweede leven en mensen krijgen een nieuwe kans. Heb je een suggestie of weet je iemand die ons verder kan helpen, mail (mailto:kas.burger at planet.nl?subject=null&body=null) Kas.


** Pas begonnen
------------------------------------------------------------

Als er Parchi wordt gespeeld
is er geen mens die zich daar aan ergert
muntthee wordt gedronken als water
men zegt hier nooit nah-nah tegen ne3ne3
Nadia en Mohammed vinden liefde in elkaar
en in hun passie voor de wijk
de oudere mannen ontspannen in het buurthuis
nu omgetoverd tot broedplaats
waar de kids hun vleugels spreiden
genesteld in hun habitat
herkenning zorgt voor erkenning
aan het eind van de dag is er een lach
op elk gezicht dat je spot
samen kracht is de spot
niemand die met kracht spot
meer dan een eendagsvlieg
een bezige bij op haar zoetst
het opstijgen is pas begonnen.

Spoken word dichter Luan Bulsehkaj (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=9fe94e62d2&e=ef6fd6a743) schreef dit gedicht voor de serie Ongehoorde verhalen van de Initiatievenpers.

De Initiatievenpers (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=943403627c&e=ef6fd6a743) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Amsterdamse maatschappelijk initiatiefnemers en de gemeente dat verhalen zoekt, produceert en verspreidt via kanalen van aangesloten initiatiefnemers om hun impact op de stad te laten zien. Meedoen? Neem contact (mailto:contact at initiatievenpers.nl) op.

Je ontvangt de Broeddraad nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij Kunst & Cultuur en broedplaatsen/vrijplaatsen in Amsterdam en we je graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Wil je dit niet, schrijf je dan uit via de ‘unsubscribe’ link helemaal onderaan.

Heb je iets te delen over behoud en versterking van de broedplaatsen en andere vrije ruimte voor kunstenaars? Of heb je vragen? Stuur ons een mail via deze knop.
JA, ik doe mee (broedplaatsenamsterdam at gmail.com )
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=313e6089fa&e=ef6fd6a743

Copyright (C) 2022 karien. All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.
Our mailing address is:
karien
Buikslotermeerdijk 95
AMSTERDAM, Noord-Holland 1027 GE
Netherlands
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences (https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=2ea70754f3&e=ef6fd6a743&c=42e63f3625) or unsubscribe (https://gmail.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=2ea70754f3&e=ef6fd6a743&c=42e63f3625)
 Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&afl=1
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220914/6b28d96f/attachment-0001.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list