<Fair City Amsterdam> Machiavelli-lezing van burgemeester Halsema

Patrice Riemens patrice at puscii.nl
Sun Feb 18 19:35:02 CET 2024


Hola Allen, 

Bedankt hetty, voor de M lezing van Femke H. 
Zij sprak mooie, gedragen woorden. Of die in haar beleid terug te vinden zijn ... 
Ik heb iig een Nederlandse student aan het Europees Universitair Instituut alhier blij meegemaakt: hij promoveert op het onderwerp polarisatie ... 

Ciao Ciao, p+7D!&H! 


From: "Natuurbescherming ZO" <natuurbeschermingzo at xs4all.nl> 
To: faircityamsterdam at listcultures.org 
Sent: Saturday, 17 February, 2024 11:17:48 
Subject: <Fair City Amsterdam> Machiavelli-lezing van burgemeester Halsema 

Beste alternatievelingen, 
nee, sorry ... 
Beste bondgenoten, 
nee, sorry … 

Goedemorgen altegader, 

Burgemeester Halsema mocht de machiavellilezing opstellen dit jaar, want ze heeft de Machiavelliprijs gekregen. 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/speeches/open-samenleving-bondgenoten/ 

"Gelijkheid, rechtszekerheid, zorgvuldigheid, legaliteit, redelijkheid, billijkheid” zijn de dragende beginselen van een open samenleving. Jazeker, in theorie klopt dat wel, maar de werkelijkheid is toch heel vaak anders. Want zelfs de Europese wetgeving wordt in Nederland op grote schaal genegeerd, en vaak ook de principes van de VN. 

De burgemeester heeft het over tribalisme, en daarbij dient opgemerkt dat haar natuur- en evenementenbeleid in feite enkel en alleen gebaseerd is op een vorm van tribalisme die te vinden is in de massale festivals voor een zekere groep, namelijk festivalgangers die zichzelf (zie Luc Sala) beschouwen als een tribal connection, met een tribal awareness, die een zeer imponerend stempel drukt op onze samenleving, een ‘awareness’ die gebaseerd is op een verdere neoliberale exploitatie van de meest essentiële asset van onze huidige samenleving, de natuur, die rechtstreeks gekoppeld is aan ons milieu. Dit is een van de vormen van het tribalisme van de société de spectacle. Het spektakel als onderbouwing van alles wat zich manifesteert in onze samenleving, van verkiezingen tot amusement en media, waaronder talkshows. 

Als ik onze maatschappij bekijk in deze troebele tijd dan zie ik een terugkeer naar een tribale samenleving die in stijgende mate bepaald wordt door een tribale ervaring en uitwerking van een welbewuste polarisering en scheiding tussen goed en kwaad in internationale verhoudingen die te vergelijken is met de tribale maatschappij van het nazisme in de jaren dertig van de vorige eeuw. Dit tribalisme maakt zelfs gebruik of beter gezegd misbruik van de oude polariseringen die in die tijd bestonden en nu weer aangewend worden om een draai te geven aan een neoliberaal/koloniaal systeem dat ethisch niet meer deugt maar als een boemerang weer terugkomt, "chassez le naturel, et il revient au galop”. De deugd wordt altijd uitgelegd als het manu miliari uitwerken en uitvoeren van een ideologie die zichzelf hoger schat dan die van alle anderen. 
Instellingen als de VN die zijn opgericht met het doel om de deugd universeel te maken, met respect voor alle naties, worden momenteel door het huidige zich als wereldmacht opdringende land (en om haar heen draaiende onderdanige satellieten) totaal genegeerd en tegengewerkt. 

Er hangt iets ondeugdelijks aan het gedachtengoed van Machiavelli, en dat is tegelijk ook de ondeugdelijkheid van de gehele mensheid. Machthebbers moeten de weg van de deugd bewandelen, maar wat is precies de deugd? Die is meestal terug te vinden in de leerstellingen van elke ideologie, ook de westerse. En die deugt over het algemeen niet als we uitgaan van de deugd als nastreven van het welzijn van iedereen, waar ook. De deugd lijkt altijd nog te gaan om de tribale uitwerking daarvan, dat geldt ook en vooral voor de westerse ideologie, die in zijn huidige vorm de neoliberale deugd oplegt aan de hele wereld, maar die voor de rest van de wereld (de overgrote meerderheid) alleen maar ellende en oorlog veroorzaakt omdat die deugd enkel een eigenbelang is dat opgelegd wordt met wapengeweld. 

Ach, weer een toespraakje, hetj zjal mijn een zjorg zjijn. 'De open samenleving en haar bondgenoten’; ook dat veronderstelt een vijand. Vijanddenken kruipt waar het niet gaan kan; een kleine wijziging van woorden wijst enkel op een taalkundige zuivering, een eufemisme, een handige verdraaiing van de werkelijkheid. 

Met vriendelijke groet, 
Hetty Litjens 
Stichting Natuurbescherming ZO 
https://vrijenatuur.blogspot.com/ 
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html 
https://vimeo.com/showcase/6559427 _______________________________________________ 
faircityamsterdam mailing list 
faircityamsterdam at listcultures.org 
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240218/330bfbbf/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list