<Fair City Amsterdam> Onze maatschappij

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Tue Mar 5 15:40:51 CET 2024


Emmanuel Todd is een Franse geschiedkundige, antropoloog, en socioloog. Hij heeft al een aantal belangrijke boeken geschreven. Zeer de moeite waard om te vertalen is zijn net uitgekomen boek La Défaite de l’Occident, De Nederlaag van het Westen.
In dit boek,  dat geschreven is vanuit een sociologisch dus niet ideologisch zichtpunt, is zijn belangrijkste stelling dat het Westen een grote fout heeft gemaakt door niet uit te gaan van de werkelijkheid en een foute inschatting heeft gemaakt van de ‘vijand’ waarbij geen enkele poging is gedaan om de andere parij te begrijpen, en daardoor, ondanks het feit dat de oorlog nog niet voorbij is, al een nederlaag heeft geleden.

Wat is die werkelijkheid? Algemeen wordt aangenomen dat in het Westen een progressieve democratie heerst en in Rusland een dictatuur. Dat horen we ook dagelijks van onze nieuwsmedia. En daar wordt bijzonder veel werk van gemaakt. Volgens Todd is eerder dan in Rusland, Oekraïne of elders, de crisis die geleid heeft tot deze oorlog in het Westen ontstaan.
Het is volgens hem een oorlog van de progressieve oligarchieën van het Westen tegen de autoritaire democratie in Rusland.
De westerse elites functioneren niet meer samen met de bevolking en dan heeft een representatieve democratie geen enkele zin meer. De elite weigert om het volk te vertegenwoordigen en het volk wordt niet meer vertegenwoordigd.
Dat is vanzelfsprekend zeer uitgesproken de werkelijkheid in de VS. M.i. iets minder in Europese landen, maar feit is en blijft dat wij nog steeds in een neoliberale maatschappij leven waarin geld de hoofdzaak is. Tot in de Raad van State gaat het fout, o.a. met de zorgtoeslagen. Je kunt in het Westen dus niet meer spreken van een democratie.  De politiek staat machteloos, en de bevolking is niet meer in staat om adequaat te reageren op overheidsbesluiten. Het huidige verkiezingscircus in de VS is niet democratisch. Het is een show die voorgesteld wordt als het feest van de democratie.

Minderheden in progressieve staten worden nog wel beschermd, maar de meeste bescherming is voorgehouden aan de rijken. Als ik even specifiek kijk naar Nederland dan zie ik wel theoretische bescherming, alles is netjes vastgelegd in wetten en verordeningen. Hoewel, burgers kunnen zich in rechtszaken niet eens beroepen op de Grondwet! De Amsterdamse burgermeester mag tijdens de Gay Pride graag ostentatief wat zoenen uitdelen, hoera!
Maar de meldingen van LGBT-discriminatie nemen toe. De kern van ons probleem, met name in Amsterdam, is dat hier de handhaving een heikel punt is. Er is zelfs sprake van handhavingsprioriteiten, en dat is een verbloemend woord. In veel gevallen wordt er geen werk gemaakt door de politie van discriminatie en zelfs geweld. Het is ook bar en boos gesteld met de sexuele overtredingen. Eigen aan een westerse maatschappij. Geen wonder dat men in Rusland hierop wat schuw reageert.
In Rusland is die formele bescherming er niet, maar er zijn wel wetten die iedereen beschermen. Ik herinner me wel dat Poetin al jaren geleden een eind gemaakt heeft aan de grove aanvallen op homosexuelen door rechtsextremistische groepen. Dat kun je in een autoritaire democratie wel doen, maar niet in een progressieve oligarchie. Dan kan ik mij voorstellen dat in westerse landen de roep om meer handhaving steeds luider wordt. 
  
“Formellement, on a toujours affaire à des démocraties libérales, nanties du suffrage universel, de parlements et parfois de présidents élus et d’une presse libre. Les mœurs démocratiques, par contre, ont disparu. Les classes éduquées supérieures se pensent intrinsèquement supérieures et les élites, on l’a dit, se refusent à représenter le peuple, relégué dans des comportements qualifiés de populistes.
Le dysfonctionnement oligarchique des démocraties libérales doit donc être ordonné et contrôlé. Qu’est-ce à dire? Tout simplement que, les élections subsistant, le peuple doit être tenu à l’écart de la gestion économique et de la répartition de la richesse, en un mot : trompé. C’est du travail pour la classe politique, c’est même devenu le travail auquel elle se consacre en priorité. De là : l’hystérisation des problèmes raciaux ou ethniques et les bavardages sans effets sur des sujets pourtant sérieux : l’écologie, le statut des femmes ou le réchauffement climatique.”

“Formeel hebben we nog steeds te maken met liberale democratieën, met algemeen kiesrecht, parlementen en soms gekozen presidenten en een vrije pers. Aan de andere kant zijn de democratische zeden verdwenen. De hoger opgeleide klassen beschouwen zichzelf als intrinsiek superieur, en de elites weigeren, zoals we al zeiden, het volk te vertegenwoordigen, dat wordt gedegradeerd tot gedrag dat als populistisch wordt omschreven.
Het oligarchische disfunctioneren van liberale democratieën moet daarom worden geordend en gecontroleerd. Wat betekent dit? Heel eenvoudig, aangezien er nog steeds verkiezingen zijn, moet het volk buiten het economisch beheer en de verdeling van de rijkdom worden gehouden, in één woord: misleid. Het is werk voor de politieke klasse, het is zelfs het werk geworden waaraan zij zich als prioriteit wijdt. Vandaar de hysterie van raciale of etnische problemen en het ineffectieve gebabbel over serieuze onderwerpen: ecologie, de status van vrouwen of de opwarming van de aarde.”

Volgens Todd hebben onze oligarchen hun toevlucht genomen tot economische sancties als oorlogswapen omdat het de onderste lagen van de westerse bevolking zijn die het meest te lijden hebben van de inflatie en de verslechtering van hun levensstandaard. De propaganda voor oorlog en militarisering is in volle gang. Dus moet de bevolking nadrukkelijk ingeprint worden dat zij als brave burgers hun steentje bij moeten dragen. Daar is de oorlogspropaganda nu druk mee bezig, voor de winsten van de oligarchen die straks bezit mogen nemen van Oekraïne, tenminste wat er na de bevrijding van Loegansk, Donetsk, Zaporizhia, Odessa en Kharkov overblijft. Dat is het gebied waar Russen woonden, maar sinds 2014 met hulp van het Westen beschoten en verdreven zijn, tot Poetin kwam.

Ik vraag me af wanneer de Oekraïners door zullen krijgen dat ze bedrogen zijn door idioten als Boris Johnson, Biden et al. en hoe dat gaat aflopen. Voor zover ik weet is daar nog geen rampenscenario voor.

Groet,
Hetty
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240305/a986d643/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list