<Fair City Amsterdam> Boekenweek

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sun Mar 17 11:46:34 CET 2024


Het is weer boekenweek. Nederland lijkt momenteel bezeten van de familieclans. Je kunt geen Nederlands tv-kanaal meer aanzetten zonder dat het daar wemelt van de Chabotten, de Groentemannen en de Marcelus Ida Henrikus Marie van Roosmalens (met de wederwaardigheden van zijn koters in zijn NRC column). Allemaal enigjes hoor.
Iedereen heeft plotsklaps ergens een oma in Oekraïne en om de westsplaining tegen te gaan moet we dansen voor de revolutie. De geschiedenis moest nodig herschreven worden vindt de goegemeente.

Om een voorbeeldje te geven van wat zich eerder al in Roemenië en Bulgarije heeft afgespeeld hier een korte samenvatting:
https://nl.marxisme.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/mv38roem.pdf

Ik ken persoonlijk een reservist die zijn kapitaal heeft gestopt in nieuwe bezittingen in deze landen.
Vanaf maart dit jaar behoren die landen eindelijk ook tot de Schengenzone, d.w.z. dat mensen daar de mogelijkheid hebben naar andere Europese landen te verhuizen of daar te werken. In stadsdeel Zuidoost zijn ze al werkzaam in het groenbeheer. Met hun kaduke grastrimmers razen ze in sneltreinvaart door de wijken om het gras langs de gevels weg te maaien. Dat daarbij heel wat autoramen sneuvelen en gevels beschadigd worden mag duidelijk zijn, want die trimmers knallen ook harde steentjes de hele omgeving in. Ze hebben het duidelijk niet naar hun zin, en dat zal waarschijnlijk wel liggen aan hun povere salaris en huisvesting hier.

Maar goed, terug naar Oekraïne. In deze boekenweek kan ik dit boek aanraden:
https://www.papyrossa.de/neuerscheinung-110

Het is een boek dat ook werkelijk inzicht verschaft in wat zich daar afspeelt en afspeelde. Het gaat inderdaad om een nieuwe vorm van kolonisatie. De VOC-mentaliteit is in Nederland terug van nooit weggeweest. Er wordt weer gedanst rondom lijken.
De VS misbruikt Rusland voor eigen doelen. Het gaat niet meer om het verhinderen van meer slachtoffers. Integendeel.

Waarom heeft de VS gekozen voor het bewust verzwakken van de Russische Federatie en de samenwerking met Rusland volledig te stoppen, in plaats van samen te werken?

“Das könnte mit dem Interesse mächtiger Kapitalfraktionen in den USA an den mineralischen Ressourcen der Ukraine und an den Gasfeldern im Donbass und südlich der Krim, aber vor allem auch an den ertragreichen landwirtschaftlichen Nutzflächen von immensem Ausmaß in der Ukraine erklärt werden. Auth verweist auf Förderverträge mit Chevron, ExxonMobil und anderen westlichen Konzernen für die Gas-Extraktion. Mindestens ebenso viel Begehrlichkeiten dürften die Lithium-Vorkommen in der Ostukraine wecken - ein Schatz, auf den Roderich Kiesewetter (CDU) im Dezember 2023 verwies. Eine Annäherung zwischen dem Westen und Russland hätte eine Einbindung der Ukraine in die westliche Allianz ausgeschlossen, zumindest die wirtschaftliche Ausbeutung der Ukraine behindert.
Agrarinvestmentgesellschaften, Saatgut- und Düngemittelhersteller richteten schon länger ihr Augenmerk auf die ukrainische Landwirtschaft, auf die unvergleichlich fruchtbaren SchwarzerdeBöden, insgesamt bis zu 41 Millionen Hektar Ackerland. Boden hat wegen der Sicherheit als Kapitalanlage weltweit eine enorme Wertsteigerung erfahren, gesteigert durch die “Flexcrops” mit ihrer vielfältigen Verwertbarkeit als Nahrung, Viehfutter und Treibstoff. In der Ukraine haben neben mehreren Oligarchen auch ausländische Gesellschaften, darunter Pensionsfonds, riesige Flächen in Besitz genommen. Das Oakland Institute geht von schätzungsweise 3,4 Millionen Hektar in den Händen ausländischer Unternehmen und ukrainischer mit ausländischen Fonds als Anteilseignern aus.”

“Dit zou kunnen worden verklaard door de interesse van machtige kapitaalfracties in de VS in de minerale hulpbronnen van Oekraïne en in de gasvelden in Donbass en ten zuiden van de Krim, maar vooral ook in de productieve landbouwgrond van immense omvang in Oekraïne. Auth wijst op productieovereenkomsten met Chevron, ExxonMobil en andere westerse bedrijven voor gaswinning. De lithiumafzettingen in Oost-Oekraïne zullen waarschijnlijk minstens evenveel verlangen opwekken - een schat waar Roderich Kiesewetter (CDU) in december 2023 naar verwees. Een toenadering tussen het Westen en Rusland zou de integratie van Oekraïne in het westerse bondgenootschap hebben uitgesloten, of op zijn minst de economische uitbuiting van Oekraïne hebben belemmerd.
Landbouwinvesteringsmaatschappijen, zaad- en kunstmestfabrikanten hebben hun aandacht al lang gericht op de Oekraïense landbouw, op de onvergelijkbaar vruchtbare zwarte aardegronden, in totaal tot 41 miljoen hectare bouwland. Land heeft wereldwijd een enorme waardestijging doorgemaakt vanwege de zekerheid als kapitaalinvestering, versterkt door de "flexcrops" met hun veelzijdige inzetbaarheid als voedsel, diervoeder en brandstof. In Oekraïne hebben naast verschillende oligarchen ook buitenlandse bedrijven, waaronder pensioenfondsen, bezit genomen van enorme gebieden. Het Oakland Institute schat dat 3,4 miljoen hectare in handen is van buitenlandse bedrijven en Oekraïense bedrijven met buitenlandse fondsen als aandeelhouders.”

Dat is wat men in Duitsland ‘Lebensraum’ noemt. Back to the future!

Maar de landbouw in Oekraïne zal wel erg onder druk staan van de gigantische vervuiling door de oorlog, en door de gebruikelijke milieu- en mensgevaarlijke bemesting en het genetisch gemodificeerd zaaigoed. Als het zover is zullen deze voedingswaren met dumpingprijzen in Europa afgezet worden, met waarschijnlijk zeer kwalijke gevolgen voor onze eigen boeren, en ook voor alle omringende landen als Polen, de Baltische staten enz.

“Agrarlieferkette werden zunehmend von westlichen Firmen kontrolliert. Nach Berichten von 2022 haben inzwischen die Global Player Cargill, DuPont und Monsanto circa 17 Millionen Hektar im Osten und Süden der Ukraine aufgekauft. Anteilseigner an allen drei US-Firmen ist der Vermögensverwalter BlackRock. Monsanto/Bayer und DuPont haben Saatgutfabriken in Planung. Cargill ist inzwischer auch Mehrheitsinhaber des Tiefwasserhafens »Neptune« nahe Odessa. Das Kapital ist, wie man sieht, siegesgewiss. Im Zusammenwirken von IWF, Weltbank, EU-Institutionen und US-amerikanischen Beratungsfirmen gedachte man, die ukrainische Landwirtschaft marktgerecht zu transformieren und profitabel zu machen.”

“Agrarische toeleveringsketens worden steeds meer gecontroleerd door westerse bedrijven. Volgens berichten uit 2022 hebben wereldspelers Cargill, DuPont en Monsanto inmiddels zo'n 17 miljoen hectare opgekocht in het oosten en zuiden van Oekraïne. De aandeelhouder van deze drie Amerikaanse bedrijven is de vermogensbeheerder BlackRock. Monsanto/Bayer en DuPont plannen zaadfabrieken. Cargill is nu ook de meerderheidsaandeelhouder van de diepwaterhaven "Neptune" bij Odessa. Het kapitaal is, zoals je kunt zien, zeker van de overwinning. In samenwerking met het IMF, de Wereldbank, EU-instellingen en Amerikaanse adviesbureaus was het idee om de Oekraïense landbouw marktconform te transformeren en winstgevend te maken.”

Groet,
Hetty
More information about the faircityamsterdam mailing list