<div dir="ltr"><div>ter info.</div><div><br></div><div>groet! Bart</div><div><br></div><div><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>From: <b class="gmail_sendername">Info | HV Arcade</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:info@hvarcade.nl">info@hvarcade.nl</a>></span><br>Date: 2018-08-06 10:58 GMT+02:00<br>Subject: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties<br>To: Info | HV Arcade <<a href="mailto:info@hvarcade.nl">info@hvarcade.nl</a>><br><br><br><div bgcolor="#F2F2F2" link="blue" vlink="purple" lang="NL">
<div class="m_-7440083993989141354WordSection1">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div align="center">
<table class="m_-7440083993989141354MsoNormalTable" style="width:88.76%;background:#f2f2f2;border-collapse:collapse" width="88%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" width="100%" valign="top">
<div align="center">
<table class="m_-7440083993989141354MsoNormalTable" style="width:100.0%;border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center">   <u></u><u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<div align="center">
<table class="m_-7440083993989141354MsoNormalTable" style="width:100.0%;background:white;border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<div align="center">
<table class="m_-7440083993989141354MsoNormalTable" style="width:450.0pt;border-collapse:collapse" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding:7.5pt 0cm 7.5pt 0cm" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:7.5pt 0cm 7.5pt 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="line-height:130%"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Nieuws<span style="color:black">bericht</span></span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:Baskerville;color:#912022;letter-spacing:.2pt;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Huurdersorganisaties reageren met
<a href="https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf" target="_blank">
<span style="color:#912022">pamflet</span></a> op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:"Times",serif;color:#912022;letter-spacing:.2pt;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm"><u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:13.0pt;text-indent:27.0pt;line-height:130%">
<b><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Alle alarmbellen zijn afgegaan nu er op initiatief van de corporaties een fundamentele stelselwijziging in het huurrecht wordt voorgesteld
 die de rechtszekerheid van huurders aantast. Amsterdamse huurdersorganisaties voelen zich overvallen door het
</span></b><b><u><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:#912022;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm" lang="IT"><a href="https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/initiatief-23-woningcorporaties-van-passend-toewijzen-naar-passend-wonen.html" target="_blank"><span style="color:#912022">Manifest
 Passend </span><span style="color:#912022" lang="DE">Wonen</span></a></span></u></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:#944e72;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm" lang="IT">
</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">dat de woningcorporaties begin juni aan minister Ollongren hebben overhandigd.
<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Het Manifest Passend Wonen vraagt de minister een wettelijke basis
 te leggen om bestaande huurcontracten open te breken van huurders die volgens de normen van corporaties  'te goedkoop’ of ‘te groot’ wonen, het zogenaamde ‘scheefwonen’. Met deze aanpak beweren de corporaties doorstroming op de sociale woningmarkt mogelijk
 te maken. <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">De huurdersorganisaties Arcade, Bewonersraad Rochdale, DuWoners, HBO
 Argus, HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam, Huurdersvereniging De Waakvlam, Huurders Ymere Amsterdam en Huurgenoot zijn geschrokken omdat huurders gedwongen zullen worden meer huur te betalen of kleiner te gaan wonen. Het dwingt huurders om te
 verhuizen naar een goedkopere en/of een kleinere woning, vanwege  enorme huurverhogingen of omdat de gezinssamenstelling kleiner is geworden. “Dat mensen  gedwongen zullen worden om te verhuizen in plaats van verleid, daar worden huurders heel onrustig van.
 Waarom komen de corporaties niet met slimme flexibele woonconcepten en regelingen die het aantrekkelijker maken om vrijwillig te verhuizen?”, aldus Vera van Lieshout van de Bewonersraad Rochdale.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Van vrijwillig opzeggen laat staan van enige keuzevrijheid is geen
 sprake meer. Huurders worden verjaagd uit hun woningen en dat is ook de bedoeling van het voorstel. En een verdergaande flexibilisering van het huurcontract ligt in het verschiet. “Dit is niet de oplossing; die moet gezocht worden in meer bouwen zodat de voorraad
 woningen op peil komt. Als het gaat om het genereren van meer inkomsten voor de corporaties ten behoeve van nieuwbouw, schaf dan de verhuurdersheffing af.”, aldus Peter Weppner van Huurders Ymere Amsterdam.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent:27.0pt;line-height:130%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">De voorstellen van de corporaties knagen op onevenredige wijze aan
 de woonzekerheid van de huurders in de sociale sector. Dit zal werken als een steen in de vijver en de gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie zullen, zeker in de Randstedelijke gebieden, immens zijn. Deze inbreuk op de
</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm" lang="DE">rechten
</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Baskerville;color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">van de huurders past zowel de overheid als de woningcorporaties niet en wordt door de ondertekenaars van het Pamflet Inbreuk
 Huurrecht als onaanvaardbaar gezien. Huurdersorganisaties willen graag als gelijkwaardige partners met de corporaties praten over een toekomstvisie op wonen, maar niet over het manifest: dat moet van tafel. Het tij moet worden gekeerd!</span><u></u><u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:7.5pt 0cm 7.5pt 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><img id="m_-7440083993989141354_x0000_i1025" src="cid:image003.png@01D42C1B.C8DF17F0" width="646" height="344" border="0"><u></u><u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:7.5pt 0cm 7.5pt 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:7.5pt 0cm 7.5pt 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span class="m_-7440083993989141354MsoHyperlink"><span style="font-size:13.0pt;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:#912022"><a href="https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf" target="_blank"><span style="color:#912022">https://www.hvarcade.nl/wp-<wbr>content/uploads/2018/08/<wbr>Pamflet-inbreuk-huurrecht-<wbr>082018.pdf</span></a></span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:#912022"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><u></u> <u></u></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal"><img id="m_-7440083993989141354_x0000_i1026" src="https://HVarcade.us3.list-manage.com/track/open.php?u=93bc58a887154e8cd65a6a8b6&id=6ef1d6a16f&e=1fc1e38991" width="1" height="1" border="0"><u></u><u></u></p>
</div>
</div>

</div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Buro Spelen<br><br>Bart Stuart en Klaar van der Lippe<br>+31(0)6 36188407<div><br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br><div>Websites: <a href="http://www.burospelen.com" target="_blank">www.burospelen.com</a> /  <a href="http://www.burospelenblog.nl" target="_blank">www.burospelenblog.nl/</a><br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br>Office/studio <span style="border-collapse:collapse;font-size:13px"><span style="font-family:Arial">NDSM-plein 76  </span></span>1033 WB Amsterdam <br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br>Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam<br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br>BTW (VAT) no. NL147245217B01<br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br><br><br>To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce <br></div></div></div></div>
</div></div>