<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;">Beste mensen,<div class=""><br class=""></div><div class="">En ja, het nieuwe college van B&W Amsterdam is uit de startblokken..<br class="">Om de nieuwe wind in Amsterdam te onderstrepen, koos het college in plaats van het stadhuis een meer passende lokatie voor haar statiefoto..<br class=""><br class=""><br class=""><img apple-inline="yes" id="595FEADE-253D-4A8D-BC36-C7793EDFD6EF" height="458" width="672" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:77FFCB4A-EB03-432E-9A73-480642257DD9@adm" class=""><br class=""><div class=""><br class="webkit-block-placeholder"></div><div class=""><br class="webkit-block-placeholder"></div><div class=""><br class="webkit-block-placeholder"></div><div class="">Groet van<br class="">Hay Schoolmeesters<br class=""><br class="">====================<br class="">Stichting ADM Leeft<br class="">Hornweg 6<br class="">1045 AR Amsterdam<br class="">e <a href="mailto:office@adm.amsterdam" class="">office@adm.amsterdam</a><br class="">e <a href="http://www.adm.amsterdam" class="">www.adm.amsterdam</a><br class="">====================<br class=""><br class=""><br class=""><br class=""><br class=""></div><br class=""><br class=""></div></body></html>