<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">Ter informatie.<div class=""><br class=""><div class="">
<div style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div class="">Groet,</div><div class="">Hetty</div></div></div><br class="Apple-interchange-newline"></div><br class="Apple-interchange-newline"><br class="Apple-interchange-newline">
</div>
<div><br class=""><div class="">Begin forwarded message:</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;" class=""><br class=""></div><div class=""><center style="color: rgb(55, 65, 80); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(238, 238, 238); width: 1143px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" class=""><div class="email-container" style="padding: 0px 10px; max-width: 560px; margin: auto;"><div style="max-width: 560px;" class=""><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" class="email-container" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; padding: 0px 5px !important; max-width: 560px; width: 550px;"><tbody class=""><tr class=""><td style="max-width: 560px;" class=""><br class=""></td></tr></tbody></table><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" class="email-container" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; padding: 0px 5px !important; max-width: 560px; width: 550px;"><tbody class=""><tr class=""><td id="ftm-logo-background" style="background-color: rgb(220, 52, 46); max-width: 560px; padding: 0px;" class=""><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important;" class=""><tbody class=""><tr class=""><td style="padding: 0px; text-align: left; max-width: 560px;" class=""><a href="https://ftm.us3.list-manage.com/track/click?u=549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c&id=a5bd79917f&e=c875e19ef2" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: rgb(14, 137, 137); text-decoration: none; width: 560px; display: block; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;" class=""><img class="logo" src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/7c0ee88b-b6db-4ce7-a0ae-5bd6e63e6eae.png" width="292" height="60" alt="Follow the Money" border="0" style="padding: 0px; margin: 0px; max-width: 98%; display: block; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 25px; line-height: 40px; color: rgb(255, 255, 255); height: auto !important;"></a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table role="presentation" mc:repeatable="repeat_1" mc:variant="Introduction" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" class="email-container" mc:repeatindex="0" mc:hideable="hideable_repeat_1_1" mchideable="hideable_repeat_1_1" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; padding: 0px 5px !important; max-width: 560px;"><tbody class=""><tr class=""><td bgcolor="#ffffff" style="max-width: 560px; padding: 0px;" class=""><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important;" class=""><tbody class=""><tr class=""><td class="padding-lr" style="padding: 40px 15px 20px; text-align: left;"><p mc:label="Datum" mc:hideable="hideable_repeat_1_2" mchideable="hideable_repeat_1_2" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 11px; color: rgb(173, 178, 183); font-weight: normal;" class="">03 July 2020</p><h1 mc:label="Titel" mc:hideable="hideable_repeat_1_3" mchideable="hideable_repeat_1_3" style="margin: 0px; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(55, 65, 80); font-weight: bold;" class="">Dag Hetty,</h1></td></tr><tr class=""><td class="padding-lr" style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; color: rgb(55, 65, 80); text-align: left;"><div style="margin: 0px;" class="">Door corona zijn veel huurders in de problemen gekomen en de huurverhoging per 1 juli is een extra last. De actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ acht de maat vol. De leden stellen dat voor de coronacrisis volgens het NIBUD 25 procent van de huurders in de knel zat en dat dit alleen maar erger is geworden. De weigering van minister Ollongren om de motie van de Eerste Kamer over huurbevriezing uit te voeren, heeft de actiegroep ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren.<br class=""> <br class="">De actiegroep is tegen Ollongrens maatwerkbeleid. Deze aanpak betekent volgens hen in veel gevallen dat huurders worden gedwongen tot een betalingsregeling, waardoor zo iemand langdurig op het sociale minimum kan terechtkomen. ‘Wij willen geen huurverhogingen en schuldenberg maar huurkwijtschelding en huurbevriezing.’<br class=""> <br class="">Er zijn nu door het hele land kernen van huurders die de verhoging niet willen betalen. Ze roepen huurders op om zich aan te sluiten.  <br class=""> <br class="">Maar de nieuwe huren zijn toch al ingegaan? Nee, zegt Abel Heijkamp, die via de Bond Précaire Woonvormen betrokken is het bij het initiatief, het is nu nog een voorstel. Als de verhoogde huur al in juli is afgeschreven, dan kan een huurder tot 31 juli dat bedrag door de bank terug laten storten. <br class=""><br class="">Fijn weekend,<br class=""><br class=""><img data-file-id="946281" height="74" src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/25f393d2-ad5c-4866-8bb4-39e2d2efb1e0.png" width="75" style="border: 0px; width: 75px; height: 74px; margin: 0px;" class=""><br class=""><strong class="">Peter Hendriks</strong><br class=""> </div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" class="email-container" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; padding: 0px 5px !important; max-width: 560px;"><tbody class=""><tr class=""><td style="max-width: 560px; padding: 0px;" class=""><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important;" class=""><tbody class=""><tr class=""><td style="padding: 30px 0px 0px; text-align: center;" class=""><div style="margin: 0px; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; color: rgb(55, 65, 80); font-weight: normal;" class="">De laatste updates vind je ook op:</div></td></tr><tr class=""><td style="padding: 10px 0px 40px; text-align: center;" class=""><table role="presentation" align="center" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; text-align: center;" class=""><tbody class=""><tr class=""><td class=""><a href="https://ftm.us3.list-manage.com/track/click?u=549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c&id=96d9c2e9de&e=c875e19ef2" mc:hideable="hideable_2" mchideable="hideable_2" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: rgb(14, 137, 137);" class=""><img src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/39e44e00-4e66-41c2-b1af-dbd4e7c27b92.png" height="40" border="0" alt="Facebook" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; display: block;" class=""></a></td><td width="10" class=""></td><td class=""><a href="https://ftm.us3.list-manage.com/track/click?u=549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c&id=93dca70eda&e=c875e19ef2" mc:hideable="hideable_3" mchideable="hideable_3" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: rgb(14, 137, 137);" class=""><img src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/e6d8bc33-69a2-4841-8972-8f73189fb144.png" height="40" border="0" alt="Twitter" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; display: block;" class=""></a></td><td width="10" class=""></td><td class=""><a href="https://ftm.us3.list-manage.com/track/click?u=549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c&id=e3f7c980e8&e=c875e19ef2" mc:hideable="hideable_4" mchideable="hideable_4" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: rgb(14, 137, 137);" class=""><img src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/3d8d0283-1292-432e-b26d-791a462cc22d.png" height="40" border="0" alt="LinkedIn" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; display: block;" class=""></a></td><td width="10" class=""></td><td class=""><a href="mailto:info@ftm.nl" mc:hideable="hideable_5" mchideable="hideable_5" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: rgb(14, 137, 137);" class=""><img src="https://gallery.mailchimp.com/549426a6cc2a1cef5e8ea0c5c/images/2ef33907-2f05-4706-b598-9ae31f9dfb87.png" height="40" border="0" alt="Mail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; display: block;" class=""></a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div><div class="footer-container" style="margin: auto;"><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" class="email-container" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; padding: 0px 5px !important;"><tbody class=""><tr class=""><td class=""><table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" style="margin: 0px auto; border-spacing: 0px !important; border-collapse: collapse !important; table-layout: fixed !important; max-width: 500px;" class=""><tbody class=""><tr class=""><td class="footer-content" style="padding: 10px 20px; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(55, 65, 80); text-align: center; font-weight: normal;"><div style="margin: 0px;" class="">Copyright © 2020<span class="Apple-converted-space"> </span><i class="">Follow the Money</i>.</div><p style="margin: 0px 0px 10px;" class="">Je hebt je ingeschreven via de website<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://www.ftm.nl/" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(173, 178, 183);" class="">www.ftm.nl</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px;" class=""><b class="">Je kunt onze redactie vinden op:</b><span class="Apple-converted-space"> </span><br class=""></p><div class="vcard"><span class="org fn">Follow the Money</span><div class="adr"><div class="street-address">Gedempt Hamerkanaal 145</div><span class="locality">Amsterdam</span>,<span class="Apple-converted-space"> </span><span class="region"></span><span class="postal-code">1021 KP</span><div class="country-name">Netherlands</div></div><br class=""></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></center></div></div><br class=""></div></body></html>