<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">Beste mensen,<div class=""><br class=""></div><div class="">Na een jaar hard werken hebben we een eerste stap op weg naar een Grote Nieuwe Vrije Ruimte in Amsterdam gerealiseerd.</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><a href="https://www.at5.nl/artikelen/205400/oud-adm-bewoners-mogen-voorlopig-op-slibvelden-blijven" class="">https://www.at5.nl/artikelen/205400/oud-adm-bewoners-mogen-voorlopig-op-slibvelden-blijven</a></div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Hay Schoolmeesters</div></body></html>