<m2m-nl> Persbericht Campagne FREE AHMED ISSA

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Fri Aug 7 16:19:15 CEST 2009


[excuus voor dubbele posten, Jo van der Spek. Luister vanavond en ma, di en 
woensdag om 22 uur naar radio 5, portretten van overlevenden.]

Campagne FREE AHMED ISSA

PERSBERICHT
Amsterdam, 7 augustus 2009

Overlevenden van de Schipholbrand eisen vrijspraak voor Ahmed Issa

All Included en M2M organiseren de campagne FREE AHMED ISSA samen met
overlevenden en nabestaanden en in samenwerking met activisten,
kunstenaars en migranten. De strijd tegen vreemdelingenbewaring is een
strijd voor gastvrijheid. In hun manifest roepen zij de overheid op niet
langer weg te kijken, maar mee te kijken met de slachtoffers: "Look with
us, not at us".
De overlevenden zullen zich onder meer manifesteren in een gezamenlijke
slachtofferverklaring, die verwoord zal worden door mevrouw Gladys
Toekaja, de moeder van de overleden Robert Arah. De overlevenden vechten
samen voor erkenning en genoegdoening. Zij vragen vrijspraak voor Ahmed
Issa. "Als Ahmed Issa schuldig is, ben ik ook schuldig". In Blok K waren
namelijk alle rokers samengebracht.

Een mediabus op de stoep van het Paleis van Justitie zal van ma 10 t/m vr
14 augustus dienst doen als open studio van M2M Radio. Hier wordt live
verslag  gedaan van het proces en komen betrokkenen aan het woord. De bus
zal tevens dienen als informatiepunt van de campagne voor pers en publiek.
Het programma van de campagne is als bijlage toegevoegd.
De uitzending van M2M Radio is te beluisteren op internet:
http://m2m.streamtime.org/

Het Gerechtshof van Amsterdam behandelt de Schipholbrand - ma. 10 t/m vr.
14 augustus - in het hoger beroep tegen de Libiër Ahmed Issa Al-J. Ahmed
Issa ging in juni 2007 in beroep tegen zijn veroordeling tot 3 jaar voor
'voorwaardelijke opzet' in de brandstichting. In oktober 2005 verloren elf
migranten zonder verblijfstitel het leven en raakten er 40 levenslang
beschadigd door een verwoestende brand in het Uitzetcentrum Schiphol Oost.
Ahmed Issa zou door het wegschieten van een sigarettenpeuk schuldig zijn
aan de brand. All Included en M2M steunen hem en de overlevenden. Doel van
deze campagne is de schipholbrand weer terug te brengen tot waar die hoort
te zijn: bij de verantwoordelijke overheid. Ahmed Issa wordt door de
overheid als zondebok gebruikt om zelf buiten schot te blijven.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde een jaar na de brand dat
er "geen of minder doden" te betreuren zouden zijn geweest, als de
overheid haar eigen regels had nageleefd. De voorlopige politieke
conclusie was het aftreden van de ministers Donner van Justitie en Dekker
van VROM. Aftreden lijkt moedig, maar is dat niet. Door het aftreden
probeerde de regering juist haar verantwoordingsplicht te ontlopen. Het
kabinet  weigerde aanvankelijk de conclusies van de Raad over te nemen.
Feit is dat Donner al bijna vier jaar als minister van Justitie
verantwoordelijk was voor de bouw van detentiecentra. Hand in hand met
Rita Verdonk voerde hij een overspannen beleid om onze samenleving van
ongewenste vreemdelingen te ontdoen. De brand toonde aan dat dit beleid
tot vergaande nalatigheid heeft geleid voor de brandveiligheid van de
gedetineerden.Pas na zware druk van de Tweede Kamer erkende de regering op
25 oktober 2006 haar eigen falen.

Ahmed Issa  is de enige veroordeelde in het hele schipholdossier terwijl
de politiek verantwoordelijken vrijuit gaan. De advocaat van Ahmed Issa,
E. Damman, spreekt van een politiek proces. De Hoge Raad besloot dat
Donner en Verdonk niet te vervolgen omdat ze 'in dienst van de overheid'
handelden. Tegen overige overheidsinstanties of -personen  zou, hoewel er
"heel veel zaken niet op orde" waren, onvoldoende basis zijn om te
vervolgen. Eind  2008 verklaarde het Europese Hof voor de Mensenrechten de
aanklacht van het Comité Rechtsherstel tegen Donner en Verdonk  wegens
wrede en onmenselijke behandeling wel ontvankelijk.

De wijze waarop de overheid haar verantwoordelijkheid voor de brand en de
slachtoffers invult, is schrijnend voor de overlevenden, de slachtoffers
en hun nabestaanden. De overheid schuift de verantwoordelijkheid van zich
af. En de politiek doet er verder het zwijgen toe.

Nederland is wat betreft vreemdelingendetentie het meest repressieve land
in de Europese Unie. De afgelopen drie jaar verschenen vijf vernietigende
rapporten over de mensenrechten in Nederlandse vreemdelingendetentie van:
het Europees Parlement in 2007, het Comité ter Voorkoming van Foltering
van de Raad van Europa, van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbeleid, Amnesty International in 2008 en de Raad van Europa in 2009.

De ramp is niet veroorzaakt door een sigarettenpeuk, maar door het
criminaliseren van migranten door de politiek. All Included en M2M zien de
schaamteloze veroordeling en behandeling van Ahmed Issa als een
voortvloeisel van het afschrikkingsbeleid waar het migratiebeleid op is
gebaseerd.

We are here
to make a life again
together as one
with Ahmed Issa

Voor meer informatie:
Jo van der Spek (M2M),  tel 062414887 m2m at streamtime.org
Vincent de Jong (All Included), tel 06-59087174 info at allincluded.nl

campagne-site: http://www.vertrokkengezichten.net/More information about the m2m-nl mailing list