<m2m-nl> All Included: 2 sept. over NoBorder Camp Lesvos + Frontex

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Mon Aug 24 00:07:51 CEST 2009


Frontex: Europese grensbewaking en het verzet ertegen

Van 25 t/m 30 augustus 2009 vindt er op het Griekse eiland Lesvos een
Noborder Camp plaats. Veel migranten wagen hier de oversteek naar de
Europes Unie vanuit Turkije. Dagelijks patrouilleren Griekse marineboten
in samenwerking met Frontex, het EU-agentschap voor de grensbewaking, in
de Aegeïsche Zee. Op het actiekamp in Lesvos zijn tevens twee Afrikaanse
gasten aanwezig: Ousmane Diarra, voorzitter van de Association Malienne
des Expulsés (AME), en Amadou M'bow, secretaris van de Association
Mauretanienne des Droits de l'Homme. Beiden voelen zich verwand met de
transnationale campagne tegen Frontex die in 2008 gestart is. Op woensdag
2 september zijn zij - net terug van Lesvos - te gast in Amsterdam en
zullen spreken over hun ervaringen aldaar.

Ousmane Diarra zal eveneens vertellen over de externalisatie van de
EU-buitengrenzen tot aan de Malinese grensen toe, over de effecten van het
EU-beleid op de Malinese samenleving en het verzet ertegen. De AME heeft
met succes verzet gevoerd tegen de terugname-overeenkomsten tussen de EU
en Mali. Amadou M'bow was reeds op 11 juni 2008 in het Leerhuis aanwezig
en zal nu spreken toen over de Frontex-operaties aan de kust van
West-Afrika en gevolgen hiervan.

Europa heeft er veel voor over om migranten tegen te houden. Frontex
breidt haar activiteiten steeds verder naar het zuiden uit. Frontex
patrouilleert binnen de 24 mijlszone van Senegal - op 3000 km afstand van
Europa - om bootvluchtelingen tegen te houden. Sinds 1993 zijn meer dan
10.000 migranten overleden aan hun pogingen Frontex te omzeilen. Nederland
heeft afgelopen jaar een fregat beschikbaar gesteld die ingezet is op de
Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De Koninklijke Marechaussee is
betrokken bij het Rapid Border Intervention Team, gewapende
opsporingsambtenaren die in de naaste toekomst ingezet gaan worden in
'crisissituaties'. Als de opvarenden voor de Afrikaanse kust worden
onderschept en collectief teruggestuurd wordt de Europese asielprocedure
opzij geschoven. Frontex schendt met deze aanpak het internationale
vluchtelingenverdrag, het Schengenverdrag en het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Naast het inzetten van Frontex worden Afrikaanse
landen financiële vergoedingen gegeven in ruil voor het terugnemen van
afgewezen migranten uit Europa, de bouw van detentiecentra voor
ongedocumenteerde vreemdelingen daar en voor hun uitzettingen naar
zuidelijke buurlanden.

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de
gevolgen van de Frontex-operaties voor de migranten en vluchtelingen in
Afrika? Welke steun wensen Afrikaanse activisten in hun verzet tegen de
Europese migratiepolitiek? En wat kunnen wij tegen Frontex en Fort Europa
doen om in Nederland een tegengeluid te laten horen?

Iedereen is van harte welkom.

woensdag 2 september om 20.00 uur
Keizersgracht 96 (naast de Rode Hoed), Amsterdam

Organisatie: All Included en stichting LOS in samenwerking met het
Messiaans Beraad

Meer informatie over
> Frontex:
http://www.allincluded.nl/index.php/actie/campagne-tegen-frontex
> de Association Malienne des Expulsés:
http://www.allincluded.nl/index.php/actie/transnational-chain-of-actions
> Friontex in Mauretaanse wateren: "Mauritania: Arrest and Collective
Expulsions of Migrants Denied Entry into Europe", july '08 by Amnesty
International (pdf)
> Noborder Camp Lesvos: http://lesvos09.antira.info/

info at allincluded.nl
http://www.allincluded.nl
Plantage Doklaan 12
1018 CM Amsterdam
tel 020-3795236More information about the m2m-nl mailing list