<m2m-nl> Hongerstakers incomunicado?

jo van der spek jo at xs4all.nl
Tue Mar 3 17:57:52 CET 2009


Gedetineerden hebben recht op telefoneren naar de buitenwereld.
M2M Radio heeft maandag j.l. met zes hongerstakers op Schiphol oost aan de
telefoon gesproken.
Vandaag, dinsdag heeft er niemand gebeld. Dat is verontrustend. Zeker voor
mensen in hongerstaking,met alle extra spanningen bovenop de marteling die
onschuldige opsluiting toch al veroorzaakt, is het een noodzakelijke
veiligheid om te communiceren met mensen buiten. Wat gebeurt er nu in Blok
L in het cellencomplex? Is er een spreekverbod opgelegd? Hallo, incomunicado?

Daarom komt M2M op voor het recht op communicatie.
Daarom vragen we nu ook om uw bijdarge in geld uit te drukken.

Voor wie bij wil dragen aan de telefoonkaarten van de hongerstakers,
Giro 3452284,
tnv. Jo van der Spek te Amsterdam,  ovv M2M, Hongerstaking"


More information about the m2m-nl mailing list