<m2m-nl> Samen naar Schiphol, YOUR PRISON IS ILLEGAL

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Sat Mar 7 00:35:40 CET 2009


Even om onnodige verwarring te voorkomen:

Noodverordening hoeft solidariteit niet te verhinderen

De burgemeester van Haarlemmermeer, Theo Weterings, vreest dat bepaalde 
groeperingen de waardigheid van de
herdenking van de vliegramp zouden kunnen verstoren. En daarom heeft hij 
strenge maatregelen
afgekondigd waaronder een demonstratieverbod.
M2M heeft een kennisgeving ontvangen van de burgemeester waarin hij dat de 
aktiviteiten ter ondersteuning van
de hongerstaking "ongepast" noemt. Ook legt hij de nodige beperkingen op aan 
de burgers die met eigen ogen en monden willen getuigen van hun 
verontrusting over hoe het toegaat in het detentiecomplex Schiphol Oost. Ook 
willen zij
de mensen ondersteunen die in opstand zijn gekomen tegen hun 
vreemdelingenbewaring.
M2M heeft de organisatie van de herdenking, met name de gemeente 
Haarlemmermeer, al op
woensdag in overweging gegegeven om ruimte te maken voor een gebaar van de
overlevenden van de Schipholbrand naar hun lotgenoten bij de herdenking op 
zaterdag.
Niet alleen omdat deze toevallig samenvalt met de opstand in de gevangenis, 
maar vooral
omdat zij geraakt zijn door de overeenkomstige gevoelens. De man die 
vertelde hoe hij vergeefs
probeerde iemand los te wrikken om hem uit het vliegtuig te redden, deed hen 
onvermijdelijk terugkeren
naar de Schipholbrand. In die nacht stonden zij ook machteloos toen de 
deuren dicht bleven, de sleutels niet
werden afgegeven en pistolen werden getrokken om een eind te maken aan welke 
reddingspoging dan ook.
Dat gevoel delen zij met de overlevenden van de vliegramp.

De burgerinspectie bij het detentiecomplex is minstens 5 kilometer 
verwijderd van de plaats van de
herdenking. Van geluidshinder kan dus geen sprake zijn. De weg van de A9 
naar het detentiecomplex
loopt langs de plaats van de herdenking, maar die is breed genoeg. M2M en de 
andere initiatiefnemers
van deze aktie voelen zich niet aangesproken door de vrees van de 
burgemeester. Wij hebben
nadrukkelijk respect betuigd voor de herdenking. Wij vragen evenzeer respect 
voor onze bijeenkomst.
Dat garandeert een waardig samengaan van de twee gebeurtenissen. In dat 
verband hebben wij de burgemeester
ook geadviseerd geen onnodige onrust te scheppen door identiteitscontroles 
en overdreven machtsvertoon.

Wij nodigen opnieuw alle mensen uit om morgen vanaf 12 uur 's middags 
aanwezig te zijn bij het hek
van het detentiecomplex, op de  plek van het monument voor de Schipholbrand.
Om 11 uur zal de eerste groep bijeenkomen op Schiphol Plaza, op het terras 
van Delifrance.
Om 2 uur is er een drukconcert onder leiding van dirigent Jeroen van Vliet 
en Ellen Holsheimer.
En om vier uur gaan we weer naar huis.

tekst noodverordening: 
http://www.haarlemmermeer.nl/content.jsp?objectid=40090
tekst kennisgeving aan M2M op www.vertrokkengezichten.net 

More information about the m2m-nl mailing list