<m2m-nl> Help de bajes naar de knoppen!

jo van der spek jo at xs4all.nl
Fri Mar 20 17:37:47 CET 2009


Laatste nieuws uit Blok L, van onze correspondent Mohamed Ali.

Laatste nieuws van de opstand in Blok L

Ibrahim Hassan, een van de aanvoerders van de opstand in Blok L is
vanmorgen vroeg gedeporteerd. Hij zou op dezelfde boot zijn gezet als
waarmee hij gekomen was, om terug te varen naar Brazilie.
Er zijn weer veel nieuwe mensen bijgekomen. De meesten hebben al vaker
vastgezeten op Schiphol Oost.

De uitspraak in het Kort Geding tegen de vreemdelingenbewaring is nog niet
bekend. rechtspraak.nl is overbelast en de afdeling communicatie is al
naar huis...
Luister mee op M2M Radio:

http://m2m.streamtime.org/index.php/2009/now-every-day-block-l-calling-for-freedom/

zaterdag 21 maart:

Ga fietsen!

landelijke opschoondag ook op Schiphol Oost:
inspectie en opschonen monument
begroeting van de opstandelingen
aanbieden van schoenen aan de mannen van Blok L
het zaaien van de eerste plantjes
in kaart brengen bewegwijzering

verzamelen om 12 uur bij SWOMP in de Rustenbugerstraat, nabij nr.300
En anders bus 187 vanaf Schiphol Plaza richting Amstelveen Busstation.
Halte Fokkerweg.

zondag 22 maart:
Paaswake om 14 uur bij het hek.
Ook anti-racisme dag in de Melkweg.

Ander nieuws over het detentiecomplex. De campagne tegen de nieuwbouw van
de vreemdelingengevangenis op Zestienhoven (Rotterdam Airport) is
losgebarsten.

http://www.DC-16.nl

More information about the m2m-nl mailing list