<m2m-nl> Aank. Theater SCHIPHOLBRANDt DOOR, 15 sept. Brakke Grond

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Mon Sep 14 08:56:09 CEST 2009


Schipholbrand(t) door

Theateravond in de Brakke Grond
Dinsdag 15 september
Toegang 11 Euro
Reserveren 0624148872
Kassa open vanaf 19.30

SCHIPHOL BRANDt DOOR
Drie eenakters:
Saleh Hassan Faris: De Vierde Oorlog
Caspar Nieuwenhuis en Ben Melis: Donner
Jose Tojo: Ik ben hier
M2M Radio: gesprek achteraf

In de stad wordt elke burger dagelijks geconfronteerd met vreemdelingen. De 
doorsnee burger voelt zich daar vaak ongemakkelijk in. Of het nu een 
bedelende zigeunermoeder is of een Zuidkoreaanse zakenman, de vraag is 
onvermijdelijk: kijk ik haar aan, kunnen we elkaar verstaan, word ik 
bestolen of kan ik mij verrijken? De talrijke stereotypen staan een antwoord 
in de weg, met als gevolg dat er meestal niets gebeurt. Zo leeft men langs 
elkaar een en verdwijnt de vertrouwdheid en geborgenheid die ieder nodig 
heeft om comfortabel te leven steeds verder uit zicht. Zelfs de eigen buren 
en familie, die immers ook vaak een weg kiezen die je niet mee wil maken, 
kunnen vreemden worden. En daarmee wordt het leven alras eenzaam en 
opgesloten voor iedereen.

Het theater biedt een veilige omgeving om wel te kijken, wel te verstaan en 
ook te verrijken. Maar de Schipholbrand als thema vraagt het uiterste van 
het publiek. En tegelijk maakt de brand het voor theatermakers des te 
urgenter om zich te verstaan met de vreemdeling, de vluchteling, de 
papierloze migrant die er hoe dan ook  is.

Dit is de spanning die vanuit drie persoonlijke invalshoeken wordt belicht 
tegen de politieke actuele achtergrond van de Schipholbrand:
Vanuit Piet Hein Donner, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid onder 
ogen ziet, oog in oog met een pastoor gaat het om de spanning tussen kijken 
of vluchten ("Naar het kruis of voor het askruis").
Voor Saleh Hassan Faris in de Vierde Oorlog is het de vraag waar elke 
politieke vluchteling zich voor gesteld ziet: terug gaan of blijven 
("Wanneer kom je?").
Voor Jose Tojo is de identificatie simpel: als marron zegt hij de Schiphol 
People na: "Ik ben hier". Voor het antwoord op de vraag waarom gaat hij te 
rade bij artikel 1 van de Grondwet."Allen die zich in Nederland bevinden , 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

De Vierde Oorlog
Spel/regie: Saleh Hassan Faris

Zijn zuster schrijft hem een brief: "Wanneer kom je?" Als de oorlog voorbij 
is. Maar na elke oorlog komt weer een volgende. En de herinnering aan de 
vorige, maakt de angst voor de volgende alleen maar groter. Daarom schuilt 
er tegelijk hoop en wanhoop in. De hoop op het weerzien, maar ook de wanhoop 
dat  het weerzien ook weer de aanzet zal zijn tot een nieuw verlies.
Een naakte man, gewikkeld in knisperend plastic folie komt op een bevrijdt 
zich uit die cocon. Hij is gevraagd iets te zeggen over de oorlog en heeft 
de vraag doorgegeven aan zijn zuster in Baghdad. De wedervraag is "Welke 
oorlog?", want er zijn er zoveel. Oftewel wanneer is de oorlog voorbij en 
begint het leven weer?

Donner: Tekst/regie: Caspar Nieuwenhuis Spel: Ben Melis
Donner: Geconfronteerd met zijn eigen geweten, met zijn schuld wordt zijn 
sterkste wapen, het woord,  de eloquentie bot. Wat is verantwoording? God 
heeft het laastste woord, maar welke God? De gereformeerde of de katholieke? 
Donner stelt zijn hoop op mijnheer pastoor aan wie hij probeert te biechten. 
Maar zijn wanhoop en zijn zelfzuchtige dorst naar redding verhinderen 
precies de verzoening die hij zoekt. Het woord schiet tekort. God wordt 
onbenoembaar, een vloek. De vlucht in het kruis, het askruis faalt. Hij kan 
zijn "asielverzoek" vergeten. En juist daardoor weet de toeschouwer dat ook 
de minister een mens is, die soms vlucht.

Ik ben hier
Spel/regie: Jose Tojo

De voorstelling Schipholbrand(t) door is onderdeel van een programma waarin 
verschillende kunstvormen worden ingezet om zichtbaar te maken waar de 
Schipholbrand voor staat en een scenario te ontwikkelen dat opnieuw leven 
mogelijk maakt ("To make a life again"). In dit proces zijn niet alleen de 
Schiphol People en hun naaste omgeving betrokken, het is gericht op de 
samenleving als geheel. De samenleving als geheel is immers beschadigd en 
bevangen door de Schipholbrand, het vreemdelingenbeleid en wat niet al. Het 
programma van M2M en de Schiphol People is te beschouwen als een soort 
vertaalprogramma, van binnen naar buiten en andersom.

De Stichting M2M, Migrant to Migrant, is een campagne en een 
communicatieplatform van en voor de Schiphol People, de overlevenden van de 
Schipholbrand. Papa Sakho, een van hen, heeft naast Jo van der Spek de 
leiding van M2M Radio. Meer info:
http://www.vertrokkengezichten.net/,  (Nederlandstalig)
http://m2m.streamtime.org (Engelstalig)

Deze productie is tot stand gekomen zonder subsidie van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst.
Donaties helpen opns werk voort te zetten. Triodosbank 390271918 St. M2M

More information about the m2m-nl mailing list