<m2m-nl> geheime aktie te Hoofddorp 4 februari

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Thu Jan 28 22:10:04 CET 2010


OPROEP! 4 februari protestdemonstratie bij het stadhuis in Hoofddorp, 
Raadhuisplein 1, Hoofddorp: 19.00 uur.

Op donderdag 4 februari 2010 beslist de gemeenteraad van Haarlemmermeer over 
de wijziging van het bestemmingsplan waardoor een nieuw 'justitieel complex' 
op Schiphol kan worden gebouwd. Dit complex moet in 2012 het huidige 
vervangen.

Onderdeel van dit 'justitieel complex' zijn een detentiecentrum en een 
uitzetcentrum, om mensen die geen verblijfspapieren hebben voor onbepaalde 
tijd in op te sluiten, met als enig doel hen het land uit te gooien!

Om 19 uur is er een hoorzitting waarin indieners van zienswijzen in slechts 
vijf minuten hun standpunt moeten toelichten. Daarna is er tot ongeveer 
21.30 een BESLOTEN vergadering van de gemeenteraad. Deze is besloten omdat 
"de gemeenteraad in alle vrijheid en zonder last in staat wil zijn om 
hierover van gedachten te wisselen". "Dat mag want het is de raad zelf die 
hierover mag beslissen".

Om 22.15 wordt de vergadering pas openbaar en kun je de besluitvorming 
bijwonen. Mosterd na de maaltijd! Wij roepen op tot luid protest tijdens 
deze hoorzitting en vergadering. Steun en verspreid deze oproep en kom ook 
meedoen om een oorverdovend geluid tegen dit besluit te laten horen!

Niet alleen is het schandalig dat deze vergadering besloten (dus geheim) is, 
maar daarnaast bedotten de 'democraten' van Haarlemmermeer de boel! Want 
hoewel er nog zienswijzen worden behandeld, is de hele zaak al voorgekookt:

1. De gemeente heeft al een 'anterieure overeenkomst' met Schiphol Real 
Estate gesloten over de grond waarop gebouwd gaat worden.

2. Vanaf 28 augustus 2008 loopt al een aanbestedingsprocedure waarin 
bedrijven meedingen naar de opdracht voor de bouw en exploitatie van het 
complex. Daar is een contract van 400 miljoen Euro mee gemoeid.

3. B&W stellen al bijvoorbaat, in een concept besluitenlijst van 12 januari, 
aan de raad voor om de zienswijzen ongegrond te verklaren en de wijziging 
aan te nemen!

Hoe kan dit besluit nog anders uitvallen dan ten gunste van de plannen van 
justitie om nóg een detentiecentrum en uitzetcentrum te bouwen? Nóg meer 
cellen, alsof er niet al teveel zijn bijgebouwd: De nieuwe 
grensgevangenissen in Alphen aan den Rijn en de nieuwe die wordt gebouwd op 
Rotterdam Airport, onder andere voor gezinnen met kinderen. Iedereen die 
geen geld in het laatje van de Europese kapitalistische economie brengt, 
moet weg. De gemeente Haarlemmermeer maakt de handen vuil door hieraan mee 
te werken!

De gemeenteraad wil "in alle vrijheid" en "zonder last" beslissen. Wat is 
die last waar ze het over hebben? Het horen van protest dat luider en langer 
klinkt dan vijf minuten? En waarom is de gemeente bang om hun vrijheid door 
openbaarheid te verliezen? Het is de wereld op zijn kop!

Elke cel om mensen het leven onmogelijk te maken en voor onbepaalde tijd op 
te sluiten is een cel te veel!

Voor een grenzeloze solidariteit!

Vrijheid voor allen!

BRONNEN

agenda van de gemeenteraad Haarlemmermeer
 http://www2.haarlemmermeer.nl/ris/content.jsp?objectid=43104

http://dc-16.nl/PPS_JCSchiphol/index.html

boktorren rukken reeds op 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: extlink.gif
Type: image/gif
Size: 73 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/m2m-nl_listcultures.org/attachments/20100128/67b9adbf/attachment.gif>


More information about the m2m-nl mailing list